РГ3 “Довкілля, зміна клімату та енергетика”: Коаліційна угода має включити питання охорони навколишнього середовища

08
Лис
2014
Категорії: Документи РГ 3 / Документи робочих груп / Заяви / Новини / Новини РГ 3 / РГ3 / Статті РГ 3

Звернення Робочої групи «Довкілля, зміна клімату та енергетика»

Національної платформи Форуму громадянського суспільства

до Президента України та політичних партій-переможців парламентських виборів-2014

 

З набуттям чинності  Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (Угоди) Україна отримала нагоду розпочати якісно новий етап в екологічній політиці України. Наша держава проголосила зобов’язання реформувати та надалі реалізувати свою екологічну політику, керуючись європейськими стандартами. Цьому має служити швидке та ефективне впровадження положень розділу «Навколишнє природне середовище» та інших дотичних частин Угоди.

Це амбітна мета,  досягнення якої не можливе без відповідної політичної волі. Також потрібне створення ефективних інституційних механізмів і забезпечення злагодженої роботи відповідних органів влади на всіх рівнях, мобілізація зусиль інститутів громадянського суспільства, науково-дослідних установ та інших зацікавлених сторін, зокрема й через участь у розробці, реалізації, моніторингу та оцінці відповідних реформ політики, а також інформаційно-просвітницьку діяльність у суспільстві.

Відповідно до європейських принципів екологічного врядування, екологічні інтереси обов’язкові до врахування під час розробки та реалізації секторальних політик. Отже, реформи мають охопити не тільки сферу охорони навколишнього природного середовища, але й інші сектори економіки та суспільного життя. При цьому важливо чітко окреслити функції Міністерства екології та природних ресурсів як координатора відповідних реформ серед ЦОВВ.

Хоча екологічна політика за вартістю реформ є чи не найбільш витратною з усіх сфер Угоди, витрачені кошти принесуть вагомі «дивіденди» у вигляді покращення стану здоров`я громадян та відновлення/збереження природних ресурсів.

Після перемоги Революції гідності, ціною багатьох людських життів, Україна відстояла своє право на європейське майбутнє, тож новий Парламент та Уряд, що отримали кредит довіри від народу на цій хвилі, повинні зробити все можливе, щоб це майбутнє настало якомога швидше, зокрема й в питанні забезпечення права українців на чисте довкілля.

Тому в екологічної громадськості викликає стурбованість той факт, що в проектах Коаліційних угод, які наразі обговорюються, питання охорони навколишнього середовища проігноровано. Таке робила попередня злочинна влада, яка бачила в сфері управління довкіллям лише простір для наживи. Наслідком багаторічного ігнорування екологічних пріоритетів в державній політиці є стагнація екологічного врядування, руйнування системи управління на регіональному та місцевому рівні зумовлена недостатністю фінансування слабка реалізація відповідних державних програм, «закривання очей» на екологічно шкідливу економічну діяльність і, як наслідок, збереження важкого становища  довкілля.

Ми закликаємо Президента, політиків, громадських діячів, усіх небайдужих до справи збереження навколишнього природного середовища, надати проєвропейським реформам екологічної політики високої пріоритетності  і взяти їх до уваги при формуванні програми нового Уряду, відповідних кадрових призначеннях, а також визначенні першочергових законотворчих завдань.

Зокрема, звертаємо увагу на такі пріоритетні кроки:

1)      Призначення Міністра екології та природних ресурсів, що відповідає критеріям фаховості та готовності впроваджувати європейські принципи екологічної політики;

2)      Проведення системної інституційної реформи в сфері екологічного врядування з метою забезпечення ефективної реалізації екологічної політики на всіх рівнях, в т.ч. шляхом: чіткого визначення повноважень Міністерства екології та природних ресурсів, в рамках яких воно має приймати рішення та координувати євроінтеграційні реформи  у природоохоронній сфері; посилення спроможності Міністерства ефективно виконувати відповідні функції; розділення контрольно-управлінських функцій та функцій використання ресурсів; відновлення територіальних управлінь Міністерства для забезпечення вертикальної координації; налагодження дієвої міжвідомчої координації для інтеграції екологічних принципів та інтересів в секторальні політики;

3)      Створення дієвих механізмів участі громадськості в екологічній політиці, що відповідають вимогам Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуської конвенції), зокрема, передбачають залучення громадськості до прийняття рішень на ранніх етапах їх підготовки, врахування наданих громадськістю пропозицій або надання пояснень щодо причин неврахування тощо.

4)      Розробки та прийняття узгоджених з фаховою громадськістю Законів «Про стратегічну екологічну оцінку» та «Про оцінку впливу на навколишнє середовище», що базуються на європейських принципах оцінки впливу на довкілля планів та програм та  ОВНС.

5)      Розробки та прийняття законодавства про інтегрований дозвіл у сфері екології, що відповідатиме Директиві 2010/75 та враховуватиме найкращі наявні практики; законодавства  про відходи, що імплементуватиме п’ятиступеневу систему дій у сфері відходів, яка починається із запобігання утворення відходів; запровадження в законодавстві та практична реалізація принципу права ЄС «забруднювач платить»;

6)      Ратифікації наступних міжнародних договорів, які підписала Україна:

-          Протоколу про стратегічну екологічну оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції Еспо);

-          Київського протоколу до Оргуської конвенції про Реєстри викидів та перенесення забруднювачів;

-          Поправки до Кіотського протоколу щодо другого періоду його дії;

-          Поправки до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер;

-          Поправки до Оргуської конвенції щодо генетично модифікованих організмів.