Звернення РГ 4 «Контакти між людьми» щодо проблеми волонтерства

17
Вер
2013
Категорії: Документи РГ 4 / Документи робочих груп / Заяви

ЗВЕРНЕННЯ ГРУПИ 4

«КОНТАКТИ МІЖ ЛЮДЬМИ»

Національної платформи Форуму громадянського суспільства

Східного партнерства

Верховній Раді України,

Кабінету міністрів України,

Міністерству соціальної політики України,

Міністерству молоді та спорту України,

Міністерству освіти

Від імені групи 4 «Контакти між людьми» Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства звертаємося до Вас з проханням посприяти у правовому врегулюванні перебування іноземних волонтерів на території України, яке регламентоване окремими положеннями Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011, Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 та відповідно Постановою Кабінету Міністру № 567 від 01.06.2011р. («Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію»), Наказу МВС України №681 від 15.07.2013 («Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання»).

Програма «Молодь в дії» — це молодіжна програма Європейського Союзу, що впроваджується впродовж 2007—2013 рр. За підтримки Програми молоді люди з України у співпраці з партнерами з інших країн можуть брати участь у молодіжних обмінах та міжнародній волонтерській діяльності.

З 2012 р. в Україні міжнародні довгострокові волонтерські програми опинилися під загрозою зриву. Того року вступили в силу Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Закон України «Про волонтерську діяльність», Постанова Кабінету Міністру (№ 567) та Наказ МВС України (№ 681).

Вищезгадані зміни у законодавстві унеможливлюють запрошення іноземних волонтерів українськими громадськими організаціями та створюють перепони для перебування іноземних волонтерів на території Україні терміном більше, ніж 3 місяці.

Для запрошення іноземного волонтера та продовження терміну його перебування громадська організація має набути статусу волонтерської організації. Але Закон України «Про волонтерську діяльність» не передбачає механізму набуття такого статусі, як і визначення, які саме центральні органи виконавчої влади мають його надавати.

Аналіз чинного законодавства, зроблений Мережею інформаційних представників програми ЄС «Молодь в дії» виявив ряд прогалин, які створюють перепони для волонтерської діяльності в Україні.

В жовтні 2012 р. ситуація з перебуванням волонтерів, які приїжджають в Україну з ЄС для безоплатної роботи в молодіжних соціальних проектах, стала критичною. Україна стала єдиною із 7 країн регіону Східної Європи і Кавказу, в яку іноземні волонтери Європейської волонтерської служби (ЄВС) не можуть бути запрошені громадськими організаціями та в якій громадські організації не можуть продовжити термін перебування іноземного волонтера. На цю проблему було вказано у щорічній доповіді правозахисних організацій про права людини за 2012 р.

Розробивши пропозиції змін до законодавства, в жовтні 2012 р. Мережа інформаційних представників програми ЄС «Молодь в дії» в Україні звернулася з листом до Прем’єр-міністра України Азарова М. Я. та Першого віце-прем’єр-міністра України Хорошковського В. І. з проханням врегулювати ситуацію з іноземними волонтерами та внести запропоновані зміни до відповідних законів.

Також пропозиції змін до законодавства були взяті до уваги робочою групою з питань благодійництва, волонтерства і громадянської освіти при Координаційній раді з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України під час аналізу впливу прийнятого Закону України «Про волонтерську діяльність».

У листі-відповіді Мінсоцполітики №3430/0/205-12/57 від 17.12.2012 на звернення у Кабмін щодо врегулювання ситуації з іноземними волонтерами йшлося про те, що міністерством соціальної політики спільно з неурядовими організаціями, які входили до робочої групи з питань благодійності, волонтерства та громадянської освіти, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності)». В проекті Закону включені деякі наші пропозиції.

2 вересня 2013 р. вийшов Указ Президента України № 473/2013 «Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності». В даному указі Міністерству соціальної політики України делегуються повноваження «формування і реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності», зокрема Мінсоцполітики «надає в установленому законом порядку юридичним особам статус волонтерської організації та приймає рішення про позбавлення такого статусу».

Дивує, що в даному Указі не взяті до уваги рекомендації громадських організацій, і проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності)», що розроблений міністерством соціальної політики спільно з неурядовими організаціями.

Дійсний стан справ з іноземними волонтерами суперечить статтям оновленого Порядку денного асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, який схвалений на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС 24.06.2013 р. (п. п. «Освіта, навчання, молодь», п. 7).

В разі відсутності поступу, на молодіжному Форумі Східного партнерства, що відбудеться в жовтні 2013 р., та на Форумі Східного партнерства, що відбудеться у листопаді 2013 р. у Литві, представники Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та програми «Молодь в дії» змушені будуть констатувати, що протягом останнього року ситуація з іноземними волонтерами не змінилася і це негативно впливає на молодіжну співпрацю між країнами ЄС та Східного партнерства.

Прогалини у законодавстві України сприяють негативному іміджу нашої країни у Європі, загрожують правам іноземців, ставлять під загрозу реалізацію проектів Європейської волонтерської служби в Україні та якісну міжнародну молодіжну співпрацю загалом.

В зв’язку з наведеним вище просимо Вас допомогти комплексно врегулювати проблему безперешкодного довготермінового перебування іноземних волонтерів в Україні через внесення змін:

1) Прийняти проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності)» — до Закону України «Про волонтерську діяльність», Закону України «Про страхування», Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (див. проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності)»).

2) Внести до Постанови Кабінету Міністрів України N 567 від 1 червня 2011 р. такі зміни:

Абзац 16 пункту 3 статті 11 викласти в такій редакції:

запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства в’їжджає в Україну, або організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

Статтю 28 (Оформлення віз здійснюється за нульовою тарифною ставкою консульського збору) доповнити абзацом такого змісту:

16) особам, що в’їжджають в Україну з метою здійснення волонтерської діяльності, на запрошення організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність»;

3) Внести до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (Наказ МВС України №681 від 15.07.2013) такі зміни:

Пункт 7 Розділу ІІІ. «Розгляд заяв про оформлення посвідки на тимчасове проживання» викласти в такій редакції:

іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність»;

4) Рекомендувати територіальним органам ДМС (Державної Міграційної Служби) України або територіальним підрозділам ДМС України визнати загальноєвропейський страховий поліс АХА при оформленні посвідки на тимчасове перебування іноземного волонтера в Україні.

17.09.2013