Звернення Білоруської національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства «Про солідарність з народом України»

25
Лют
2014
Категорії: Документи ФГС / Заяви / Новини

NP-EaP-CSF_logo

24.02.2014

Звернення Білоруської національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства «Про солідарність з народом України»

У ці дні, наповнені горем і радістю, коли Україна переживає переломні моменти своєї новітньої історії ми звертаємося до всього українського народу з висловленням солідарності та надії.

Разом з Україною ми сумуємо за її жертвами, героями, які віддали свої життя за загальнолюдські цінності – свободу, демократію, гуманізм і справедливість! Ми пам’ятатимемо про них.

Життя і здоров’я людей – це дуже висока ціна, яку український народ заплатив за свою свободу від свавілля і безконтрольності влади. Цієї крові могло б не бути, але вона пролита не дарма. Нехай вона послужить уроком для тих, хто все ще вважає, що такою ціною можна утриматися при владі, що життя людей можна віддавати за предмети розкоші та особисті амбіції.

Ми захоплюємося героїзмом простих українських громадян, їхнім почуттям обов’язку і відповідальності, самоорганізацією, самовідданістю і волею до перемоги. Без них, звичайних мирних людей не сталося б змін.

Попереду Україну чекають нелегкі місяці відбудови країни, повернення до нормального життя, формування нових відносин між державою і громадянином. Ми віримо в те, що наш добрий сусід – народ України, зможе вибудувати свою нову державу як члена великої загальноєвропейської сім’ї, заснованої на ідеалах гуманізму, на принципах демократії. Український народ заслужив право будувати цю державу сам і тоді не буде місця корупції, злочинності, беззаконню і утиску людей.

Слава Україні!

Білоруські організації громадянського суспільства, учасники Білоруської національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (більше 60 громадських організацій)

24.02.2014

Appeal of Belarusian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum
“On solidarity with the Ukrainian people”

In these days, filled both with grief and hope, when Ukraine is experiencing a turning point in their recent history, we appeal to the whole Ukrainian nation of solidarity and hope.

Together with Ukraine, we mourn the victims, the heroes who gave their lives for universal values – freedom, democracy, humanism and justice! We will keep them in our hearts.

Life and health of the people – this is a very high price that Ukrainian people paid for their freedom from unlimited and uncontrolled power. This blood could not happen, but it is not spilled for naught. Let it be a lesson to those who still believes that this price can be paid for staying in power and people’s lives can be given for luxuries and personal ambitions.

We admire the heroism of ordinary Ukrainian citizens, their sense of duty and responsibility, self-organization, dedication and the will to victory. Without them, ordinary peaceful people, the change would not have happened.

Ukraine ahead is waiting for hard months of reconstruction of the country, return to normal life, formation of new relations between a state and a citizen. We believe that our good neighbor – the Ukrainian people – will be able to build a new state as a member of a large European family, based on the ideals of humanism, on the principles of democracy. Ukrainian people deserve the right to build the state itself, and then there will be no place to corruption, crime, lawlessness and oppression of the people.
Glory to Ukraine!

Belarusian civil society organizations, participants of Belarusian National Platform of the Civil Society Forum of the Eastern Partnership (over 60 CSOs)