Зустріч переможців конкурсу «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

12
Тра
2017
Категорії: Новини / новини проекту "Громадська синергія" / новини членів УНП / РГ1 / РГ2 / РГ3 / РГ4 / РГ5

25 квітня у приміщенні Міжнародного фонду «Відродження» (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 46) відбулася зустріч переможців конкурсу «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах».

IMG_2885

Представники організацій, чиї проекти були підтримані проектом «Громадська синергія» у рамках відповідного конкурсу субгрантингу, коротко представили суть проектів і плани діяльності. Також учасники заходу ознайомилися з процедурами і правилами фінансової звітності. Окрім того, говорили про те, як забезпечити ефективну комунікацію між організаціями-виконавцями проектів, Європейською програмною ініціативою Міжнародного фонду «Відродження», платформами громадянського суспільства (УС ПГС і УНП) та проектом «Громадська синергія».

IMG_6560

Як повідомлялося раніше, загалом у рамках конкурсу субгрантингу проекту “Громадська синергія” було розглянуто 62 проектні пропозиції, які були належним чином оформлені для реєстрації та подані у встановлений конкурсом термін. Розгляд проектних пропозицій було здійснено Експертною радою Європейської програмної ініціативи, яка вирішила підтримати наступні 15 проектних пропозицій (детальніше – за посиланням: http://www.irf.ua/allevents/news/results_civic_syneregy_2017/).

Короткі резюме запланованої діяльності у рамках кожного з проектів, що були підтримані проектом “Громадська синергія”, представлено нижче.

1) Назва проекту: «Індекс європейської інтеграції країн Східного партнерства 2015-2016», Організація:  ГО  «Інститут Світової Політики» (керівник проекту – Сергій Солодкий)

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Забезпечення підготовки української частини нового видання дослідження «Індекс європейської інтеграції країн СхП», в рамках якого вже були випущені 4 видання Індексу європейської інтеграції (2011-2015), що являє собою звіт щодо 6 країн Східного партнерства та містить оцінку прогресу європейської інтеграції усіх країн у порівняльній перспективі. Метою дослідження є координація та оцінка політики на рівні країн Східного партнерства. Політика ЄС в Україні та СхП отримає реакцію (feedback) від регіону, а відтак зможе враховувати потреби і можливості. Відбувається посилена конкуренція серед країн СхП, а отже, збільшується прогрес у здійсненні реформ.

Проект в рамках конкурсу «Громадська синергія» включатиме в себе:

1.  Підготовку української частини дослідження (біля 800 питань);

2.  Написання огляду по Україні та частини секторальних оглядів по регіону на основі отриманих даних в рамках дослідження;

3. Підготовку короткої брошури  українською мовою  з ключовими висновками  дослідження для української аудиторії;

4. Участь в адвокаційних заходах, презентація Індексу в Києві за участі залучених до дослідження експертів, УНП та зацікавлених сторін.

IMG_2898

2. Назва проекту:  «Розвиток гідроенергетики України – громадський аналіз в контексті євроінтеграційних процесів»; організація:  Національний екологічний центр України (керівник проекту – Руслан Гаврилюк)

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Посилення участі громадськості в реалізації реформ в енергетичній сфері шляхом підвищення суспільної обізнаності до політики Уряду у сфері енергетики, природоохоронній сфері та до загроз для довкілля і людини, пов’язаних із ухваленою Програмою розвитку гідроенергетики до 2026 року; аналіз їх відповідності Угоді про Асоціацію та ініціативі СхП

Основна діяльність в рамках проекту:

1. Експертний аналіз політики України щодо розвитку гідроенергетики у контексті енергетики ЄС та Енергетичного співтовариства. Policy Papers  щодо основних аспектів розвитку гідроенергетики в контексті євроінтеграційних процесів на національному, регіональному та місцевому рівнях; аналіз Програми розвитку гідроенергетики до 2026 року на відповідність її Угоді про асоціацію, іншим міжнародним угодам.

2. Публічні дискусії зацікавлених сторін та фахівців ЄС, щодо шляхів виконання Україною зобов’язань у сфері розвитку енергетики, використання відновлюваних джерел енергії, енергоефективності, охорони довкілля, впровадження принципів екозбалансованого розвитку.

3. Підготовка та поширення інформаційних матеріалів, адвокація виконання пріоритетів УА у енергетичній сфері та у сфері охорони довкілля.

IMG_3045

3. Назва проекту: «Підвищення поінформованості малих сільськогосподарських виробників щодо адаптації до європейського законодавства»; організація:  МБО “Інформаційний центр “Зелене досьє” (керівник проекту – Катерина Шор) 

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Навчити малих сільськогосподарських виробників адаптуватися та успішно розвивати свою діяльність у нових законодавчих умовах. Сільгоспвиробники ознайомлені з процесом адаптації українського законодавства до законодавства ЄС, що в майбутньому дасть їм змогу покращити якість своєї продукції, створити нові продукти з доданою вартістю та підвищити свою конкурентну привабливість.

Основна діяльність в рамках проекту:

1.Аналіз планів та стану виконання Україною УА, які стосуються малих с/г виробників,

2.Підготовка аналітичної записки;

3.Організація круглого столу з обговорення першої версії  інфоргафіки (20 уч.).

4.візуальні матеріали: Путівник – інструкція до змін в законодавстві у зв’язку з імплементацією УА.

5.Організація тренінгів для тренерів (2 тренінги*30осіб).

6.Розповсюдження матеріалів через спеціалізовані та тематичні групи в соціальних мережах, сайти та розсилки організацій-партнерів, проектів технічної допомоги, що працюють в аграрній сфері тощо – загалом охоплення аудиторія не менше 5 тис. осіб.

IMG_2962

4. Назва проекту: «Сприяння розбудові можливостей України гарантувати безпеку суспільства в умовах гібридних загроз»; організація:  ГО “Центр глобалістики “Стратегія XXI” (керівник проекту – Віталій Мартинюк)

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Вивчення, оцінка відповідності стандартам ЄС і впровадження в Україні досвіду і найкращих практик розбудови в країнах Східного партнерства і ЄС державних можливостей з ефективної протидії викликам і загрозам нового, гібридного, типу задля гарантування безпеки суспільства. Сприяння стратегічним комунікаціям шляхом поліпшення поінформованості української громадськості про ЄС та окремі програми ЄС у сфері безпеки. Врахування рекомендацій, вироблених за результатами реалізації проекту, у роботі державних органів України, задіяних до протистояння гібридним загрозам (оцінюється за наявністю елементів проектних рекомендацій у повідомленнях відповідних державних органів). 

Основна діяльність в рамках проекту:

1. Аналітична доповідь щодо оцінки ефективності державних механізмів України з протидії гібридним загрозам, їх відповідності вимогам і політикам ЄС, досвіду країн Східного партнерства у цій сфері та рекомендацій з його застосування в Україні з врахуванням процесів євроінтеграції в регіоні СхП та інтеграції України до безпекового простору ЄС.

2. Міжнародний захід (круглий стіл із залученням близько 70 учасників, зокрема представників країн СхП та ЄС) з обговорення стану та ефективності державних можливостей України з протидії гібридним загрозам, застосування досвіду з метою їх покращення і адаптації до вимог ЄС.

3. Публікації (не менше 10-ти) в українських та іноземних (ЄС і країни СхП) ЗМІ з висвітлення актуальних питань проекту.

4. Заходи з адвокації впровадження рекомендацій, вироблених в рамках проекту: зустрічі з представниками відповідних державних органів України (не менше 10-ти); участь в нарадах, громадських слуханнях за тематикою проекту; участь у міжнародних заходах з представленням результатів проекту (зокрема, ФГС СхП, форумах, круглих столах, тощо); презентації (не менше 5-ти) результатів проекту в українських органах влади.

5. Врахування рекомендацій, вироблених за результатами реалізації проекту, у роботі державних органів України, задіяних до протистояння гібридним загрозам (оцінюється за наявністю елементів проектних рекомендацій у повідомленнях державних органів). 

6. Прес-брифінг про результати реалізації проекту.

7. Оприлюднення результатів проекту, зокрема в рамках Форуму громадянського суспільства СхП, УС ПГС Україна-ЄС, регіональних ВУЗах України (планується в ДонНУ, ПрикНУ, УжНУ та ін.), через Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі.

IMG_2937

5. Назва проекту: «Посилення участі громадськості в реалізації вимог ЄС щодо технічного регулювання»; організація:  Чернігівська міська ГО “Сіверський інститут регіональних досліджень” (керівник проекту – Людмила Чабак) 

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Посилити участь громадськості 5 областей України (Чернігівська, Полтавська, Львівська, Луцька, Сумська)  в реалізації правил та механізмів технічного регулювання за вимогами, посилення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (в аграрному, харчовому та туристичному секторальних напрямах).  Нові знання, практичні навички щодо запровадження правил та механізмів технічного регулювання за вимогами ПЗВТ для понад  300 осіб.

Основна діяльність в рамках проекту:

1. Аналіз стану  технічного регулювання за вимогами ПЗВТ за 3 секторальними напрямами (аграрний, харчова промисловість, туризм), зокрема, на прикладі 5 областей України.

2.Підготовка експертами  інформаційних й навчальних матеріалів, спрямованих на підвищення обізнаності на регіональному та місцевому рівні щодо вимог ЄС щодо технічного регулювання (у 3-х секторальних напрямах).

3. Організація 5 семінарів-тренінгів в регіонах України. В рамках заходів – налагодження діалогу зацікавлених сторін в 5 областях.

4. Проведення онлайн-консультацій щодо різних аспектів технічного регулювання.

5. Підготовка та проведення підсумкової конференції, інформування широких кіл громадськості  про його результати.

IMG_2912

6. Назва проекту: «Відкриті діалоги: надання слова потенційно активним громадянам задля посилення участі низової громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ в Україні», організація:  ГО “Молодіжна організація “Стан” (керівник проекту – Богдан Дубильовський)

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Підвищити рівень суспільної обізнаності та об’єднати членів УНП з потенційно активними громадянами,  а також представникам вразливих груп задля адвокації євроінтеграційних процесів в Україні на локальному рівні в контексті проведення інформаційної кампанії в рамках Днів Європи.

В реалізації заходів та акцій до Днів Європи та діалогових акцій візьме участь не менш ніж 10 міст з різних регіонів України. Близько 300 людей безпосередньо стануть учасниками мистецьких/освітніх заходів та громадських акцій.

Основна діяльність в рамках проекту:

1. Координаційний 2-денний воркшоп для фасилітаторів та членів УНП, що мають досвід проведення інформаційних заходів щодо Днів Європи  (квітень-травень, 22 учасники через відкритий конкурс);

2.  Інформаційна кампанія (розробка та поширення  медіа та друкованих матеріалів);

3.  Публічні дії  (проведення мережевих заходів до Днів Європи, День Миру; 10 мистецьких (флешмобів підтримку європейських цінностей, фотовиставок тощо) та освітніх (тренінгів, вокшопів, майстер-класів, живих бібліотек, хакатонів) заходів; комплексна підготовка 5 місць проведення діалогових акції в 5 різних регіонах України.

IMG_2930

 7. Назва проекту: «Моніторинг та оцінка впровадження Україною положень Люксембурзької Декларації, що cтосуються екологічного врядування», організація:  ВЕГО “МАМА-86″ (керівник проекту – Володимир Білоконь)

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Розвиток співпраці між ОГС – членами обох платформ щодо підготовки аналітичних документів та адвокації для просування реформи екологічного врядування в Україні згідно зобов’язань у рамках СхП та УА. Аналіз та оприлюднення результатів екологічної реформи, які мають бути досягнуті Мінприроди/ Урядом до 2018 та 2020 років .

Основна діяльність в рамках проекту:

1. Збір, аналіз  та систематизація інформації щодо планів та результатів реформи за проектами ТД ЄС та основними документами, підходів до підготовки Плану дій з впровадження Люксембурзької Декларації. 

2. Підготовка Policy paper щодо визначення стратегічних та середньострокових цілей охорони довкілля. Моніторинг Плану дій.

3. Оцінювання впровадження положень Люксембурзької  Декларації, що стосуються екологічного врядування- аналіз результатів виконання першого року Декларації.

4.  Інформаційно-просвітницька робота.

8. Назва проекту: «Синергія програм транскордонного співробітництва та стратегій регіонального розвитку в Україні – вікно можливостей для прикордонних областей», організація:  Чернігівська міська молодіжна ГО  “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” (керівник проекту – Олеся Донцова)

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Підвищення  ефективності здійснення регіональної політики та транскордонного співробітництва  в 11 прикордонних регіонах України шляхом посилення позитивного ефекту від взаємодії програм  транскордонного співробітництва (ПТКС) та стратегій регіонального розвитку (СРР). Забезпечення сталого розвитку прикордонних областей України, що і є метою реалізації Угоди про асоціацію та ініціативи «Східне партнерство» в контексті транскордонної співпраці.

Основна діяльність в рамках проекту:

1. Розробка методології оцінки взаємозв’язків між ТПКС та СРР прикордонних регіонів України.

2.  Аналіз узгодженості регіональної політики (11 аналітичних записок) та транскордонної співпраці.

3. Обговорення на місцях результатів дослідження.

4. Підготовка та поширення матеріалів (policy paper, фінальний аналітичний звіт ).

5. Проведення всеукраїнської конференції «Регіональна політика в Україні: європейський вимір транскордонного співробітництва».

IMG_2953

9. Назва проекту: «Практики роботи МСП із забезпечення рівності жінок і чоловіків на ринку праці в контексті імплементації директив ЄС»; організація:  “Бюро соціальних та політичних розробок” (керівник проекту – Марфа Скорик).

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Розробити із залученням громадських експертів, Мінсоцполітики та іншими зацікавленими сторонами спільне бачення щодо імплементації “гендерних” директив РЄ  та запровадження рівності на ринку праці й доступу до соціальних послуг і допомог, спираючись на консультації і передовий європейський досвід ефективного державного управління у цій сфері.

Основна діяльність в рамках проекту:

1. Проведення гендерного аналізу доступу до ринку праці „Гендерний аналіз доступу жінок і чоловіків до ринку праці й соціальних послуг”;

2. Вивчення ситуації та практик Мінсоцполітики в регулюванні гендерними процесами на ринку праці;

3. Отримання висновків щодо можливостей імплементувати гендерні Директиви РЄ  від представників профільних ЦОВВ. Розробка та оприлюднення підсумкових Рекомендацій;

4. Проведення підсумкового представлення Розроблених рекомендацій, їх обговорення (2 заходи);

5.      Організація та проведення медіа-кампанії.  

IMG_2899

10. Назва проекту: «Реформування системи захисту прав споживачів для забезпечення високого рівня захисту цих прав згідно Угоди про асоціацію Україна-ЄС»; організація:  Всеукраїнська Федерація Споживачів “Пульс” (керівник проекту – Наталія Бородачова).

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Наближення до кращих практик ЄС в сфері захисту прав споживачів згідно Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Прозорість, реальна участь ОГС у прийнятті владних рішень із ЗПС, створення умов для підвищення рівня довіри споживачів до системи ЗПС і реального застосування своїх прав, наближення до стандартів ЄС в організації і функціонуванні системи ЗПС.

Основна діяльність в рамках проекту:

1. Розробка аналітичних матеріалів (по 5-7 стор.), щодо оцінки  ситуації та перспектив сфері ЗПС.

2. Дослідження громадської думки, інтерв’ю експертів. Залучення до процесу Громадських рад при МЕРТ, МАПП, Координаційної ради з розвитку громадянського суспільства при КМУ.

3. Обговорення очікувань щодо реформи з ВРУ, КМУ, АПУ, МЕРТ, МАПП, РПР. Розробка проектів рішень, плану дій з реалізації концепціїї держполітики ЗПС.

4.  Оцінка рівня гармонізації системи ЗПС з підходами і практикою ЄС.

5.  Колективні звернення, прес-конференції.

IMG_2913

11. Назва проекту: «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України»; організація:  ГО  “Агенція європейських інновацій” (керівник проекту – Іван Кульчицький) 

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Проведення аналітичних досліджень та публічних обговорень процесу імплементації Угоди про Асоціацію Україна-ЄС та Угоди про Асоціацію у програмі Горизонт 2020 для формування результативної політики реформування науково-інноваційної сфери України та її інтеграції у європейський дослідницький простір. Підготовка рекомендацій щодо розвитку інноваційних екосистем на національному та регіональному рівнях, а також інструментів використання потенціалу наукової молоді для розвитку співпраці із європейськими організаціями.  Залучення ключових українських стейкхолдерів до конструктивного діалогу із представниками законодавчої та виконавчої влади України.

Основна діяльність в рамках проекту:

1)      3 аналітичні моніторингові документи

-  Аналіз правових актів, політичних документів, законопроектів України, щодо  виконання положень Угоди асоціації Україна-ЄС у сфері інноваційного науково-технічного розвитку України.

-  Аналітичний огляд про проблеми молодих вчених України.

-  Аналіз імплементації  рекомендацій аудиту  науково-технічної та інноваційної системи України.

2) 4 рекомендації і пропозиції для зацікавлених сторін

-  Щодо підходів до формування національної та регіональної інноваційних екосистем, в т.ч.з урахуванням можливостей СхП для співпраці  у сфері інновацій;

-  Щодо реформування наукової сфери з метою гармонізації національної політики у цій сфері з політикою Європейського дослідницького простору;

-  Пропозиції до Дорожньої карти Європейського дослідницького простору в Україні та її подальшої імплементації. Обговорення цих пропозицій з представниками проектів RI-Links2UA  і EaP PLUS;

-  Підготовка української та  англомовної версій опису основних результатів  та рекомендацій проекту; їх поширення через УС ПГС, УНП ФГС СхП, Представництво ЄС та ін.

3) 7 круглих столів та дискусій за участю 190 осіб, 3 інформаційні дні та семінари за участю 145 осіб, дві прес-конференції, аудіо-відео матеріали проекту;

4) більше 30 публікацій у різних засобах (Інтернет-портали і сайти, онлайн та традиційні ЗМІ та ін.)

IMG_6613

12. Назва проекту: «Громадське сприяння імплементації Угоди про Асоціацію через гармонізацію законодавства України та ЄС у сфері авіації на основі досвіду країн Східного Партнерства»

Організація:  ГО «Європа без бар’єрів» (керівник проекту – Ірина Сушко)

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Сприяти  імплементації Угоди про Асоціацію через гармонізацію законодавства України та ЄС у сфері цивільної авіації на основі досвіду країн Східного Партнерства.

Основна діяльність в рамках проекту: 1. Активна участь та  модерація  засідань Робочої групи з питань підписання та імплементації Угоди про Спільний Авіа простір (САП) при Мінінфраструктури.

2.Збір даних для аналізу прогресу України, Молдови та Грузії у гармонізації авіаційного законодавства з ЄС .         

3. Підготовка порівняльного аналітичного звіту «Авіаційний вектор Східного партнерства: оцінка прогресу України, Молдови та Грузії у наближенні до авіаційного законодавства ЄС» (20 сторінок).

4. Розробка рекомендацій до двох проектів законодавчих актів: – проект внесення змін до Повітряного кодексу України у частині прийняття авіаційних правил, – проект спрощеного порядку прийняття КМУ нормативно-правових актів у сфері цивільної авіації.

5. Дослідження громадської думки «Бар’єри між Україною та ЄС у вимірі цивільної авіації».

6. Проведення двох круглих столів на тему «Як подолати бар’єри між Україною та ЄС у вимірі цивільної авіації?» в Одесі та Львові.

7. Презентація результатів проекту на прес-конференції у м. Києві.

IMG_2986

13. Назва проекту:  Сприяння європейським реформам у сфері довкілля і зміни клімату в Україні; організація:  ГО “Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”, керівник проекту – Наталія Андрусевич 

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Підтримати проведення реформ у сфері довкілля та зміни клімату відповідно до УА через аналіз та поширення інформації про тренди у відповідних сферах в ЄС та зміцнення діалогу між цільовими групами в Україні. Представники усіх цільових груп мають налагоджену співпрацю та діалог у процесі реалізації Угоди у сфері довкілля та зміни клімату.

Основна діяльність в рамках проекту:

2. Моніторинг основних подій та новин у сфері екологічної політики і права в ЄС у сфері довкілля та зміни клімату. Підготовка 10 щомісячних оглядів з основними подіями та новинами у сфері екологічної політики і права в ЄС у сфері довкілля та зміни клімату.

3.  Підготовка шести аналітичних документів з актуальних питань у сфері екологічної політики і права у відповідності до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (15-20 стор).

4.  Проведення трьох круглих столів (вузькі тематики будуть визначені на основі підготовлених аналітичних документів). (по 30 учасників).

5.  Підготовка медійних продуктів (блоги, інфографіка, статті) з актуальних питань, базуючись на оглядах, аналітичних документах та за результатами круглих столів (не менше 50 медійних продуктів).

IMG_301014. Назва проекту: «Громадський моніторинг законопроектів щодо відповідності Угоді про асоціацію та праву ЄС», організація:  ГО “Фундація “Відкрите суспільство” (керівник проекту – Леся Шевченко)

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Забезпечити незалежну  фахову громадську експертизу 100 законопроектів на предмет відповідності Угоді про асоціацію та праву ЄС, охоплених Угодою про асоціацію та правом ЄС із представленням позицій зацікавлених груп УНП та УС ПГС. Продовжити моніторинг виконання урядом завдань щодо імплементації Угоди про асоціацію.  Забезпечити взаємодію експертів УНП, УС ПГС, секретаріату КЄІ ВРУ та ПЕГ.

Основна діяльність в рамках проекту:

1.   Забезпечити експертизу 100 законопроектів на відповідність УА та праву ЄС.

2. Публікація 18-20 експертних статей та/або колонок у провідних українських ЗМІ Європейська правда, УНІАН, Укрінформ, Цензор);

3.   Підготовка коротких інфографічних матеріалів.  

4.   Фінальний брифінг.

IMG_3054

15. Назва проекту: «Вплив «машини пропаганди» Кремля на український медіа-простір», організація:  ГО  “Інтерньюз – Україна” (керівник проекту – Андрій Кулаков)

Короткий опис проекту (мета та діяльність): Підсилення протидії кампаніям дезінформації Росії в Україні через структурний аналіз впливу російської пропаганди на громадську думку, політичне та медіа середовище та через підвищення рівня обізнаності  широкої громадськості та стейкхолдерів в Україні, ЄС та країнах СхП  щодо впливу російської пропаганди.

Основна діяльність в рамках проекту:

1)  Аналіз впливу російської пропаганди на медіа-простір України групою медіа-експертів (з описами кейсів, детальними прикладами, аналізом модифікації наративів, технологіями поширення тощо), з виробленням рекомендацій щодо  можливих заходів протидії цьому  впливу;

2)  Результати аналізу і рекомендації оформлені у вигляді брошури «Вплив російської пропаганди на Україну» українською та англійською мовами, яка буде презентована, опублікована та надіслана зацікавленим сторонам (у медіа, урядові структури, учасникам Платформ, парламент України, провідним аналітичним центрам, міжнародним організаціям в Україні);

3)  Конференція з презентацією брошури з результатами аналізу та рекомендаціями для представників місцевої влади та міжнародної спільноти;

4)  Поширення на веб-сайтах партнерських організацій та на громадянських платформах.

IMG_2979

Перелік цих проектів з відповідним описом запланованої діяльності можна завантажити цим файлом: Civic Synergy_supported projects_1st round.

Зустріч представників організацій-грантерів відбулася за підтримки проекту «Громадська синергія», що фінансується ЄС і виконується Міжнародним фондом «Відродження».