Соціальна політика: виклики і майбутня програма дій для громадянського суспільства

21
Лис
2013
Категорії: Новини / Новини РГ 5

В Україні склалась цікава ситуація щодо напрямків діяльності організацій громадянського суспільства. Міжнародні донори, що фінансують розвиток організацій громадянського суспільства, Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства при Президенті України, громадські ради при Центральних виконавчих органах, більше цікавляться питаннями прямої демократії та участю НУО у прийнятті політичних рішень щодо удосконалення законодавства стосовно виборів, референдумів, мирні зібрання тощо. Не зменшуючи важливість цих питань, слід пам’ятати, що соціально-економічна діяльність НУО, а саме, реформування соціальної сфери, боротьба з бідністю, забезпечення сталого розвитку тощо, є не менш важливою, ніж громадсько-політична.

Питанням активізації діяльності НУО в соціально-економічній сфері, зокрема в сфері надання соціальних послуг, було присвячено засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень.

Засідання пройшло 12 листопада в приміщенні МБФ «Карітас України». Співорганізатором засідання Координаційно-експертної ради виступила Робоча група «Соціальний діалог та соціальна справедливість» Національного форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Захід проходів в рамках проекту ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» «Посилення спроможності громадянського суспільства здійснювати громадський контроль за державним фінансуванням та реформуванням системи соціальних послуг для забезпечення сталості системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду і підтримки» за підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

В засіданні прийняли участь представники Адміністрації Президента України, Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України, МБФ «Карітас України», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», Української Федерації Убезпечення, ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», «Бюро соціальних та політичних розробок», ЮНІСЕФ, Робочої групи «Соціальний діалог та справедливість» Форуму громадянського суспільства Cхідного партнерства, Проекту Європейського Союзу «Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні».

Впродовж засідання обговорювались наступні питання:

1. Підготовка доповіді щодо реформування системи надання соціальних послуг у Вільнюсі (Литва) 27-29 листопада наконференції громадянського суспільства “Перевірка реалій Східного партнерства: політичні виклики і майбутня програма дій для громадянського суспільства”.

2. Підготовка звернення до Голови Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президенті України Марини Ставнійчук щодо активізації діяльності Ради в соціально-економічної сфері діяльності організацій громадянського суспільства.

3. Розробка Методичних рекомендацій з Моніторингу, контролю надання та оцінки якості надання соціальних послуг.

4. Підготовка моделей «соціального бюджету» з «реальними» показниками прожиткового мінімуму та відміною низки пільг та соціальних виплат.

Як зазначив координатор Робочої групи «Соціальний діалог та справедливість» Ростислав Дзундза Робоча група підзвітна Європейському соціально-економічному комітету тому постійно інформує європейських партнерів щодо процесів, пов’язаних з подоланням бідності, забезпеченні сталого розвитку, вирішення соціальних проблем. Зараз фахівці НУО, що входять до складу Робочої групи, готують аналітичні матеріали щодо необхідності розширення соціально-економічної діяльності організацій громадянського суспільства. Матеріали будуть представлені на конференції громадянського суспільства “Перевірка реалій Східного партнерства: політичні виклики і майбутня програма дій для громадянського суспільства”, яка відбудеться у Вільнюсі (Литва) 27-29 листопада. Аналітичні матеріали будуть стосуватися, у тому числі, питань реформування системи надання соціальних послуг.

Робоча група, разом з Координаційно-експертної радою підготувала пропозиції до Адміністрації Президента Українищодо активізації процесів обговорення участі НУО в вирішенні соціально-економічних проблем українського суспільства, у тому числі з використанням можливостей Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президенті Україні. Експерт ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» Камінник Ігор представив проект листа на ім’яМарини Ставнійчук – Голови Координаційної ради з питань розвиту громадянського суспільства та визначив наступні пропозиції від Робочої групи та Координаційно-експертної ради:

- забезпечити обговорення питань соціально-економічної діяльності організацій громадянського суспільства, та відокремити їх від вирішення проблем участі НУО у громадсько-політичних процесах, що зараз є домінуючим напрямком в роботі Координаційної раді з питань розвитку громадянського суспільства при Президенті України;

- забезпечити співпрацю Координаційної ради з Робочою групою «Соціальний діалог та соціальна справедливість» Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Координаційно-експертної радою при Центрі перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України у розробці пропозицій щодо реформування соціальної сфери, у тому числі у сфері надання соціальних послуг;

На засіданні було розглянуто проект листа на ім’я Марини Ставнійчук – Голови Координаційної ради з питань розвиту громадянського суспільства та визначив наступні пропозиції від Робочої групи та КЕР:

- забезпечити обговорення питань соціально-економічної діяльності організацій громадянського суспільства, та відокремити їх від вирішення проблем участі НУО у громадсько-політичних процесах, що зараз є домінуючим напрямком в роботі Координаційної раді з питань розвитку громадянського суспільства при Президенті України;

- забезпечити співпрацю Координаційної ради з Робочою групою «Соціальний діалог та соціальна справедливість» Форуму громадянського суспільства Східного партнерства в сфері вирішення питань реформування соціальної сфери, у тому числі в системі надання соціальних послуг;

- внести на розгляд Координаційної ради проекти нормативно-правових документів, що розроблені в рамках діяльності Робочої групи «Соціальний діалог та справедливість» та Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень;

Як зазначила Оксана Манько,головний консультант з питань соціальних послуг Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України, 10 грудня планується проведення засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, на кому буде розглянуто лист від Робочої групи. Запропоновані проекти нормативно-правових документів, що будуть направлені на розгляд Координаційної ради, будуть обговоренні в робочих групах Координаційної ради, і лише після цього будуть виноситися на засідання.

Виконавчий директор МБФ «Карітас України» Дзвінка Чайківська запропонувала підготувати презентацію стосовно бачення цілей та кінцевого результату реформи системи надання соціальних послуг та представити на засіданні Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президенті України.

Координатор Проекту Європейського Союзу «Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні» Андрій Третьякзазначив, що ведеться активна робота з удосконалення законодавства в сфері надання соціальних послуг в Україні та приведення його у відповідність з європейськими стандартами. Вже підготовлені пропозиції щодо удосконалення законодавства, які, у тому числі, увійшли до нової редакції Закону України «Про соціальні послуги». Розроблені концептуальні, технологічні документи, що забезпечують впровадження діяльності по забезпеченню моніторингу, контролю за наданням та оцінку якості соціальних послуг, як трьох взаємопов’язаних елементів загальної системи.

Важливою проблемою, яка є перешкодою в процесі реформування системи надання соціальних послуг, є прив’язка безоплатних послуг к прожитковому мінімуму. Тому питання одночасного перегляду розміру прожиткового мінімуму, та громіздкої системи пільг та соціальних виплат є важливим питанням при розробці моделей соціальної політики України та для забезпечення фінансування соціальних послуг через механізм соціального замовлення. Центр перспективних соціальних досліджень має спеціалізовану програму «соціальний бюджет», яка розроблена та встановлена в рамках технічної допомоги Європейського Союзу Україні. Завдяки цієї програмі можна внести відповідні показники (прожитковий мінімум, пільги, соціальні виплати, мінімальну зарплату тощо) та отримати конкретні цифри щодо об’єму соціального бюджету відповідно до розмірів показників. Директор Центру Леонід Ільчук представив технічне завдання на розробку цих моделей та визначені основні аналітичні документи, які будуть підготовлені в рамах дослідження:

1. Порівняльний аналіз обсягів видатків на державні соціальні допомоги та пенсії, визначених відповідно до діючого законодавства, з видатками, визначеними на основі підвищеного розміру прожиткового мінімуму

2. Характеристика пільг в Україні: визначення чисельності пільговиків та обсягів фінансування пільг окремим категоріям громадян.

3. Оцінка впливу підвищення розміру прожиткового мінімуму на:

- обсяг соціальних видатків у разі часткової та повної відміни пільг (за декількома сценаріями);

- обсяг заробітної плати в бюджетній сфері.

Учасники засідання визначили необхідність комплексних підходів до забезпечення активізації соціально-економічної діяльності організацій громадянського суспільства. Без цього неможливо реальна реформа системи соціальних послуг, неможливо впровадження нових механізмів боротьби з бідністю та здебільше без економічно-соціальних чинників вплив громадянського суспільства на прийняття політичних рішень залишається популістсько-інформаційною грою в демократію. Гроші – мірило щирості намірів. Якщо держава дійсно хоче вирішити проблеми суспільства, вона повинна доказувати виділеними та ефективно витраченими бюджетними коштами щирість власних намірів. І соціально-економічна діяльність організацій громадянського суспільства є основним інструментом забезпечення «щирості намірів влади».