Регулювання трудових відносин: РГ5 УНП, 2021


21 Квітня, 2022

Представляємо аналітичний документ «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України». Аналітичний огляд ініціювали та спільно виконали експертки Світлана Внучко, представниця Всеукраїнської професійної спілки працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства та Марфа Скорик, представниця Київського інституту гендерних досліджень, протягом серпня-листопада 2021 року в рамках ініціативи УНП.

Документ містить порівняльний огляд проєктів законодавчих актів, що розробляються в Україні, щодо стандартів регулювання трудових відносин в Україні та законодавчих актів країн ЄС, включаючи питання гендерно-правової експертизи положень вказаних документів, з метою залучити організації громадянського суспільства до обговорення ефективності  пропонованих владою змін до законодавчих актів в сфері соціально-трудових відносин, а також можливих рекомендацій для органів влади та  громадськості.

“Ще 2014-го року, ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла зобов’язання гармонізувати національне законодавство з нормативно-правовими актами ЄС (так званий “acquis ЄС”), — пояснюють авторки огляду.

Найбільше положень, які суперечать Директивами ЄС та Конвенціям МОП, містять законопроєкти №5054, 5054-1, 5161, 5388 та 5371. “Вони потребують ґрунтовного доопрацювання а, в певних випадках – видалення цілих пунктів”, — наполягають експертки. Додаючи, що, прийнявши вказані суперечливі положення, Україна порушить підписану в 2014 році Угоду про асоціацію з ЄС, зокрема в частині 1 Статті 291 та Статтю 424.

В аналітичному документі проведена оцінка проєктів законів України в галузі трудових відносин з погляду забезпечення трудових прав жінок.

ЗАВАНТАЖИТИ Аналітичний документ «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України», 2021