Наслідки COVID-19 для регулювання трудових відносин: РГ5 УНП, 2020


19 Квітня, 2021

Представляємо дослідження В’ячеслава Роя (Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України, РГ5) та Олександра Жабінця (Всеукраїнська профспілка «Столиця-Регіони», РГ5) «Видимі та латентні наслідки COVID-19 для регулювання соціально-трудових відносин в сфері МСБ України».

За надскладними та неоднозначними реаліями сьогодення, які стали наслідком пандемії COVID-19, вкрай важливо з’ясувати та зрозуміти, що перебуває «за кадром» і зумовлює нестійку соціально-трудову динаміку.

Автори зазначають: «Малий та середній бізнес (МСБ) є рушійною силою для розвитку економіки. Сектор МСБ забезпечує 79% загальної кількості робочих місць і виступає основою соціально-трудової сфери України. Одночасно, малий та середній бізнес – це сектор економіки, який найбільше постраждав під час коронакризи, що спричинило безпосередній вплив на ситуацію на ринку праці України. Оцінка реального стану соціально-трудової сфери та вирішення питань сфери праці та зайнятості мають базуватися на змістовному аналізі статистичних даних, з’ясуванні першопричин, які викликають зміни та соціально-трудові трансформації. Це, у свою чергу, має сприяти формуванню нового мислення, нових світоглядних переконань та цінностей, нової економічної культури, без чого не можливо стати на шлях стійкого, людино орієнтованого розвитку».

Аналітична записка «Видимі та латентні наслідки COVID-19 для регулювання соціально-трудових відносин в сфері МСБ України», 2020