Розвиток інновацій в Україні: РГ4 УНП, 2020


8 Квітня, 2021

Представляємо дослідження Івана Кульчицького (ГО «Агенція Європейських Інновацій», далі – ГО АЄІ, РГ4 УНП«Програми та інструменти підтримки розвитку інноваційної сфери України».

В аналітичному документі представлено порівняльний огляд наявних та очікуваних програм та інструментів підтримки розвитку інновацій в Україні та надано рекомендації для органів влади різного рівня, а також для донорів.

В документі представлено огляд інструментів та політик українських державних структур у сфері інновацій, дій основних стейкхолдерів, впливу європейських програм на розвиток українських інновацій. Документ також містить  результати опитування активних представників інноваційної спільноти України та надано рекомендації щодо розвитку та вдосконалення інструментів інноваційної політики в України.

Аналітичний огляд «Програми та інструменти підтримки розвитку інновацій в Україні», 2020