СТРУКТУРА

Національна  конференція

Національна конференція складається з представників організацій-членів, що входять до Реєстру УНП (по одному представнику від кожної організації-члена). Кожен з представників організацій-членів, що входять до Реєстру УНП та беруть участь у Національній конференції, має один голос для голосування. 

Рішення Національної конференції приймаються кворумом – простою більшістю голосів організацій-членів, що входять до Реєстру УНП та беруть участь у Національній конференції як зареєстровані учасники. Національна конференція має право приймати рішення з усіх питань діяльності УНП, включаючи її організаційні засади, основні напрямки роботи, пріоритети, стратегічне планування діяльності.

.

Члени Керівного комітету  УНП ФГС СхП

Національний координатор УНП ФГС СхП

Національний координатор УНП ФГС СхП

Руслан Гаврилюк
email: gavrilyuk.ruslan@gmail.com

Координатори робочих груп УНП та ФГС СхП:

РГ 1 УНП "Демократія, права людини, належне урядування та стабільність"

РГ 1 УНП "Демократія, права людини, належне урядування та стабільність"

Ростислав Дзундза
email: rostyslavdzundza@gmail.com

РГ 2 УНП "Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС"

РГ 2 УНП "Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС"

Ірина Куропась
email: iryna.kuropas@gmail.com

РГ3 УНП "Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека"

РГ3 УНП "Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека"

Наталя Андрусевич
email: nataliya.andrusevych@rac.org.ua

РГ 4 УНП "Контакти між людьми"

РГ 4 УНП "Контакти між людьми"

Іван Кульчицький
email: kul.ivan@gmail.com

РГ5 УНП "Соціально-трудова політика та соціальний діалог"

РГ5 УНП "Соціально-трудова політика та соціальний діалог"

Валерій Репін
email: repinv@ukr.net

РГ3 ФГС СхП "Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека"

РГ3 ФГС СхП "Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека"

Олена Павленко
email: olepav@dixigroup.org

 

Радник з питань етичної поведінки

Статутом УНП ФГС СхП вводиться Кодекс етичної поведінки та Радник з питань етичної поведінки. Звертатися до Радника з етичних питань Максима Корявця можна в конфіденційній формі письмово за адресою: maksym.koriavets@gmail.com

Якщо скарги не можуть бути вирішені в рамках УНП, то радник та\або заявник можуть звернутись в Арбітражний комітет ФГС СхП (Compliance Committee). Скарги можна подавати в конфіденційній формі письмово англійською або російською мовами за адресою complaints@eap-csf.eu

Секретаріат

Секретаріат – це виконавчий орган УНП, підзвітний Керівному комітету УНП, який є робочим інструментом Керівного комітету і УНП в цілому і виконує функції утримувача інформації про діяльність УНП, забезпечення діяльності Платформи та її РГ, взаємодії від імені УНП з органами влади України, країн-учасниць СхП, інституціями ЄС, ЗМІ та іншими зацікавленими особами.

Секретар УНП
Марина Гутгарц
unp.eap@gmail.com