ПОЗИЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ ЩОДО ЗАКОНОПРОЕКТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

17
Вер
2013
Категорії: Документи Платформи / Документи РГ 4 / Документи робочих груп

ПОЗИЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ
ЩОДО ЗАКОНОПРОЕКТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Робоча група № 4 «Контакти між людьми» Української Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства вважає, що новий закон про вищу освіту варто розробляти на основі законопроекту №1187-2, який підготувала робоча група при Кабінеті Міністрів України під керівництвом ректора НТУУ «КПІ» Михайла Згуровського, зареєстрований 21 січня 2013 року позафракційним народним депутатом Віктором Балогою. Підтримуємо рішення парламентського Комітету з питань науки й освіти рекомендувати Верховній Раді України взяти за основу законопроект №1187-2, доопрацювати його до другого читання й одночасно відхилити альтернативні законопроекти №1187 і №1187-1.
Вважаємо, що законопроект Згуровського створить передумови для якісних змін у вищій школі та сприятиме її інтеграції в Європейський простір вищої освіти. Законопроект №1187-2 утверджує підходи автономії вищих навчальних закладів (ВНЗ), академічної мобільності, децентралізації управління освітою.
Ключовими моментами законопроекту №1187-2, що сприятимуть ефективному реформуванню вищої освіти в Україні, вважаємо:
- робоча група запропонувала здійснити чітке розмежування повноважень між трьома рівнями освітянської ієрархії (органами державного управління освітою, державними установами, що забезпечують якість вищої освіти та науки, та ВНЗ);
- у законопроекті пропонується вдосконалити роботу органів ліцензування й акредитації вищої освіти і атестації наукових кадрів вищої кваліфікації шляхом забезпечення їх незалежності. З цією метою пропонується започаткувати Національну агенцію з якості вищої освіти як незалежного, постійно діючого колегіального органу, відповідального за оцінювання і забезпечення якості підготовки людського капіталу в країні;
- однією з базових засад законопроекту є встановлення взаємозв’язку ступеневої освіти України з Європейською кредитно-трансферною накопичувальною системою та Національною рамкою кваліфікацій, в законопроекті обумовлюються основні поняття Болонського процесу;
- робиться акцент на викладання державною мовою, дозволяється використання літератури іноземними мовами;
- рівні можливості для вступу до ВНЗ забезпечуються шляхом застосування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) як головного механізму оцінювання знань абітурієнтів. Система ЗНО довела свою ефективність, значно скоротивши корупцію при вступі у ВНЗ, тому необхідно законодавчо захисти вступ за результатами ЗНО;
- сприяє встановленню зв’язку освіти з ринком праці;
- державне замовлення визначається на основі поєднання двох принципів, залишаючи чинні норми по співвідношенню кількості студентів та населення: забезпечення базових потреб держави у розвитку економіки і суспільства (в обсязі до 80%) та змагального принципу «гроші за студентом» (в обсязі до 20%) з урахуванням соціального стану суспільства та необхідності збереження мінімального освітнього цензу населення;
- законопроект встановлює розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів академічних ступенів, не нижчий ніж прожитковий мінімум. Передбачається гарантована кількість студентів, які мають отримувати стипендію — академічні стипендії сплачуються не менш ніж 2\3 студентів (курсантів) кожного курсу (за винятком першого, коли стипендія призначається всім студентам, які зараховуються на перший курс);
- науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам ВНЗ створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації і побуту, відпочинку і медичного обслуговування, тощо
Закликаємо народних депутатів України підтримати позицію громадськості, прийняти за основу законопроект №1187-2 та закласти міцне підґрунтя для ефективного розвитку української держави, суспільств і економіки.

Робоча Група 4 «Контакти між людьми 17.09.2013