Під час Щорічної конференції УНП презентували експертну оцінку «20 очікуваних досягнень Східного Партнерства до 2020 р.»

06
Жов
2017
Категорії: Документи Платформи / Документи СxП / Новини / новини проекту "Громадська синергія" / новини членів УНП / РГ1 / РГ2 / РГ3 / РГ4 / РГ5

22196022_135991273706108_4678045948994727728_n

Головною темою Щорічної конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, що відбувалася 3-4 жовтня в Києві, стало представлення експертної оцінки планів ЄС щодо розвитку ініціативи «Східне Партнерство» до 2020 р. (аналітичної доповіді «Україна в координатах Східного Партнерства 2017-2020 рр.») Плани щодо Східного Партнерства були представлені Брюсселем у т.зв. Спільному робочому документі «Східне Партнерство – 20 очікуваних досягнень до 2020 р.: фокусуючись на головних пріоритетах та реальних результатах», вперше оприлюдненому у грудні 2016 р., а потім переглянутому в червні 2017 р. Натомість експерти УНП оцінювали, наскільки актуальними, досяжними та амбітними для України є визначені в документі цілі, що їх заплановано досягнути до Саміту Східного Партнерства 2017 р. та до 2020 р.

Робочий документ щодо 20-ти очікуваних досягнень до 2020 року спрямований на отримання конкретних результатів політики Східного Партнерства за напрямками 4-х пріоритетів Декларації Саміту СхП у Ризі в 2015 році, беручи до уваги вже наявні домовленості та форми співпраці ЄС та країн-партнерів. Він зорієнтований на вибрані ключові напрямки діяльності і представляє собою практичний інструмент імплементації політики Східного Партнерства, фокусуючись на конкретних позитивних змінах. Важливо відзначити, що цим документом вперше було запропоноване цілісне бачення того, в якому напрямку мають розвиватися країни регіону в контексті взаємодії з ЄС і реалізації секторальних політик. Таким чином, маємо конкретний план дій розвитку країн-учасниць ініціативи (окрім України, учасниками «Східного Партнерства» ще є Грузія, Молдова, Азербайджан, Білорусь і Вірменія) на 2017-2020 рр. Що стосується України, цілі, визначені документом, доповнюють та розширюють вимоги Угоди про асоціацію з ЄС, що є передумовою як для тіснішої інтеграції з ЄС, так і для поглиблення співпраці з іншими країнами-учасниками ініціативи. Окрім трьох сфер, що були визначені Брюсселем наскрізними для інших секторальних напрямків (а саме розвиток громадянського суспільства, гендерна рівність та недопущення дискримінації, стратегічні комунікації), «20 очікуваних досягнень Східного Партнерства до 2020 р.» деталізують цілі на 2017-2020 рр. в 17 сферах в рамках таких 4-х пріоритетів, як 1) Економічний розвиток та ринкові можливості; 2) Посилення інституцій та належного урядування; 3) Взаємопов’язаність, енергоефективність, довкілля та зміна клімату; 4) Мобільність та контакти між людьми.

Екперти Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (УНП ФГС СхП) за підтримки проекту «Громадська синергія» ретельно проаналізували досягнення Спільного робочого документу крізь призму інтересів українського суспільства та держави. Кожне з 20-ти досягнень було опрацьовано з точки зору реальності отримання Україною проміжних результатів до Саміту Східного Партнерства в листопаді 2017 року, а також амбітності та досяжності кінцевих цілей до 2020 року. Результати цього аналізу стануть важливим адвокаційним інструментом в контексті здійснення реформ в Україні та розробки спільної політики в рамках регіону Східного Партнерства.

Виходячи з проведеної експертизи, членами УНП вказані наявні та потенційні перепони на шляху наближення до поставлених цілей, запропоновано уточнення до формулювань проміжних результатів до саміту 2017 р. та цілей 2020 року. Також були визначені додаткові досягнення в рамках політики Східного Партнерства, які не були включені до документу, хоча мають важливе значення як для України, так і для інших країн-партнерів.

22

Зміст аналітичної доповіді «Україна в координатах Східного Партнерства 2017-2020 рр.»:

Передмова (Максак Геннадій)                                                             

Методологія проведення експертної оцінки                                

Узагальнені результати дослідження                                             

«Горизонтальні» досягнення (міжсекторального характеру)   

1.  Структурована взаємодія з громадянським суспільством (Тищенко Юлія)

2.  Гендерна рівність та недопущення дискримінації (Іваніна Тетяна, Савельєва Юлія)

3.  Стратегічні комунікації, плюралізм та незалежність медіа (Кулаков Андрій)

Пріоритет І «Економічний розвиток та ринкові можливості»

4.  Розвиток МСБ і регуляторне середовище (Жих Віктор)

5.  Прогалини у доступі до фінансів та фінансової інфраструктури (Вдовенко Юрій)

6.  Нові можливості на ринку праці на місцевому та регіональному рівнях (Вдовенко Юрій)

7.  Гармонізація цифрових ринків (Корявець Максим)

8.  Прогрес у реалізації ПВЗВТ (Мовчан Вероніка)

Пріоритет ІІ «Посилення інституцій та належного врядування»

9.  Верховенство права та антикорупційні механізми (Таран Віктор)

10. Реалізація ключових реформ у сфері судочинства (Куйбіда Роман)

11. Проведення реформи державного управління (Купрій Володимир)

12. Безпека (Мартинюк Віталій)

Пріоритет ІІІ «Взаємопов’язаність, енергоефективність, довкілля та зміна клімату»

13. Розширення головних мереж ТЕN-T (Коссе Ірина)

14. Енергопостачання (Чубик Андрій)

15. Енергоефективність, використання відновлювальної енергії, а також зменшення викидів парникового газу (Назаренко Денис)

16. Довкілля та адаптація до зміни клімату (Голубовська-Онісімова Ганна)

Пріоритет ІV «Мобільність та контакти між людьми»

17. Лібералізація візового режиму та партнерства у сфері мобільності (Сушко Ірина)

18. Молодь, освіта, розвиток навичок і культура (Симонова Марія, Мінкін Ярослав, Кульчицький Іван)

19. Європейська школа Східного Партнерства (Симонова Марія)

20. Дослідження та інновації (Кульчицький Іван)

Додатки

І. Скорочення термінів

ІІ. Інформація про авторів

Україномовна версія аналітичної доповіді: Report_Ukrainian.

Англомовна версія аналітичної доповіді: Report_English.

Аналітична доповідь була підготовлена за підтримки проекту «Громадська синергія», що фінансується ЄС та виконується Міжнародним фондом «Відродження»