Квартальне засідання РГ2 УНП ФГС СхП: основні теми і підсумки обговорення

29
Тра
2017
Категорії: Новини / Новини РГ 2 / РГ2

IMG_3315

11 травня відбулося засідання Робочої групи 2 “Економічна інтеграція і наближення з політикою ЄС” Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства. Зустріч пройшла у приміщенні проекту “Громадська синергія” (вул. Малопідвальна 12/10) з 10:00 до 15:00 і об’єднала представників 8-ми організацій-членів робочої групи.

В рамках зустрічі був розглянутий такий порядок денний:

1. Формування підгруп відповідно до тематичних пріоритетів діяльності РГ2, визначення керівників підгруп.

2. Найближчі заплановані заходи та аналітична робота РГ2 (можливості участі та кооперації);

3. Можливості взаємодії з проектом “Громадська синергія”;

4. Розгляд та коригування оперативної діяльності та розвитку РГ2 до кінця 2017 р.;

5. Різне.

IMG_3364

З підсумками обговорення за кожним з пунктів порядку денного можна ознайомитися нижче:

1) Формування підгруп відповідно до тематичних пріоритетів діяльності  РГ2, визначення керівників підгруп.

 За результатами обговорення цього питання в рамках Робочої групи №2 «Економічна інтеграція та зближення з політикою ЄС» (РГ2) було сформовано чотири підгрупи та обрано керівників відповідних підгруп:

1. «Регуляторне середовище та розвиток малого і середнього бізнесу» (керівник – Віктор Жих);
2. «Регуляторна політика та транскордонне співробітництво» (керівник – Микола Ляхович);
3. «Гармонізація цифрових ринків» (керівник – Максим Корявець);
4. «Економічні зв’язки з Європейським Союзом і регіоном Східного Партнерства» (керівник – Ірина Коссе).

Одним з основних факторів, який було вирішено враховувати при формуванні підгруп (окрім пріоритетів діяльності РГ2), став Спільний робочий документ “Східне Партнерство – Концентруючись на ключових пріоритетах та конкретних досягненнях до 2020 р.”  (http://eap-csf.org.ua/klyuchovi-prioriteti-shidnogo-partnerstva-na-2017-2020-rr/).

Розподіл організацій-членів РГ2 між підгрупами відбуватиметься шляхом он-лайн відбору/голосування з використанням інструменту Google-груп. При цьому організація може перебувати у декількох підгрупах (у випадку наявності декількох експертів, що бажають працювати за відповідними тематичними напрямками).

IMG_3324

2)   Найближчі заплановані заходи та аналітична робота РГ2 (можливості участі та кооперації).

В рамках даного питання порядку денного учасників засідання було поінформовано про актуальну діяльність, до якої наразі залучені представники РГ2:

 1. Підготовка до проведення круглого столу “Підтримка малого та середнього бізнесу (МСБ) України: перспективи впровадження “Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 р.” та ефективність використання підтримки Європейського Союзу”. Учасники засідання підтримали ідею про проведення даного заходу спільними зусиллями з РГ3 УС ПГС “Україна-ЄС”, у зв’язку з чим було вирішено налагодити контакти з відповідними представниками, а також паралельно зібрати ідеї для експертної підтримки та побажання щодо участі у заході всередині РГ2 УНП ФГС СхП    

2. Підготовка Policy Paper “Доступ малого та середнього бізнесу України до фінансових ресурсів ЄС: розвиток існуючих та альтернативних джерел фінансування” спільними зусиллями експертів РГ2 УНП ФГС СхП Юрія Вдовенка, Віктора Жиха та Максима Корявця.

3. Реалізація проекту «Синергія програм транскордонного співробітництва та стратегій регіонального розвитку в Україні – вікно можливостей для прикордонних областей» під керівництвом Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень. В рамках реалізації проекту члени РГ2 залучатимуться до публічних заходів та обговорень.

4. Реалізація проекту «Реформування системи захисту прав споживачів для забезпечення високого рівня захисту цих прав згідно Угоди про асоціацію Україна-ЄС» Всеукраїнською федерацією споживачів “Пульс” (під егідою РГ3 УС ПГС «Україна – ЄС»). Керівник проекту Наталія Бородачова розгляне можливість залучення представників РГ2 УНП ФГС СхП до проектних заходів.

 IMG_3341

3)   Можливості взаємодії з проектом «Громадська синергія».

 Координатор РГ2 Максим Корявець поінформував присутніх на засіданні про можливості, які надає проект «Громадська синергія» робочим групам та членам УНП ФГС СхП, зокрема, про:

- змістовну підтримку (підтримка у розробці аналітичних документів, проведенні дискусій із зацікавленими сторонами, навчання членів РГ);

- організаційну підтримку (підтримка у проведенні публічних заходів за ініціативи РГ, проведенні засідань РГ); – підтримку проектної діяльності (підтримка проектів організацій-членів РГ в рамках регрантингового компоненту); 

 Враховуючи описані можливості, відбулося обговорення плану діяльності та розвитку РГ2 до кінця 2017 року.

 IMG_3327

 4)   Розгляд та коригування оперативного плану діяльності та розвитку РГ2 до кінця 2017 року.

 В рамках засідання були розглянуті наступні основні питання та прийняті відповідні рішення:

- В рамках потенційної проблемної теми для дискусій було висунуто пропозицію розглянути проблему функціонування програм транскордонного співробітництва, а саме: “Україна-Білорусь” та “Україна-Молдова”. З огляду на існуючі проблеми процесів оцінки проектних пропозицій в рамках реалізації програм та значну тривалість процесів підписання контрактів з успішними аплікантами було прийнято рішення розробити коротке резюме для окреслення вказаних проблем та їх причин з метою його подальшого використання у комунікації зі стейкхолдерами і для проведення публічних заходів для актуалізації окреслених питань. 

- З огляду на існування потреби у вивченні ситуації в сфері розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні було прийнято рішення про ідентифікацію основних проблем в даному напрямку, в т.ч. для пошуку шляхів підвищення ефективності використання європейської допомоги;

- Учасниками засідання також було розроблено ідею здійснити порівняльний аналіз процесів імплементації ПВЗВТ в Україні, Грузії та Молдові, зокрема, в контексті оцінки впливу наслідків впровадження ПВЗВТ на торгівельну статистику та з метою обміну успішним досвідом.

-  Прийнято рішення про необхідність визначення основних проблем у сфері гармонізації цифрових ринків України з ЄС з метою подальшого їх обговорення із зацікавленими сторонами.

- Учасники засідання відзначили необхідність  для членів РГ2 підвищити рівень знань з питань політики Східного Партнерства, участі України в Східному Партнерстві, структури та діяльності Форуму громадянського суспільства і його структурних елементів, а також отримання навичок з написання аналітичних документів, використання візуальних інструментів в аналітиці, здійснення адвокації. базуючись на цьому, було прийняте рішення про подання заявок на підтримку проведення відповідних навчальних заходів до керівництва проекту “Громадська синергія”. 

IMG_3337

5)   Різне.

 Серед інших запланованих питань були розглянуті також не менш важливі для функціонування РГ2:

1. Для забезпечення ефективнішої комунікації між членами та експертами РГ2, було прийнято рішення про створення Google-групи, а також закритої Facebook-групи; 

2. Учасниками засідання РГ2 були запропоновані рекомендації до проекту Політики членства УНП ФГС СхП, який наразі розробляється Керівним комітетом, зокрема:

- при поданні заявки на включення до УНП ФГС СхП організація-заявник обов’язково має надати для розгляду офіційні реєстраційні документи з метою підтвердження свого юридичного статусу;

- має бути забезпечений гнучкий механізм представництва організації в УНП (організація-член УНП ФГС СхП повинна мати право входити до декількох підгруп своєї та інших РГ УНП; організація-член УНП повинна мати право делегувати на участь у роботі в рамках РГ інших, окрім особи, що представляє організацію в УНП, експертів, але без права голосу; у випадку необхідності організація-член повинна мати право тимчасової заміни свого представника зі збереженням права голосу під час засідань РГ та/або УНП, для чого має бути пред’явлене відповідне доручення); 

- мають бути визначені основні критерії-підстави припинення членства в УНП (виявлення недостатньої активності організації-члена в рамках роботи в УНП; невідвідування засідань та заходів підгруп, РГ і УНП; припинення діяльності/юридична ліквідація організації-члена);

-  має бути запроваджено процедуру періодичної перевірки відповідності організацій-членів критеріям допустимості перебування у складі УНП (зокрема, слід звернути увагу на необхідність проведення такої перевірки після введення нових законодавчих вимог до статутних документів громадських об’єднань в Україні).

 На засіданні було проведено обговорення процесу прийняття організацій-заявників на вступ до РГ2 УНП ФГС СхП. За результатами прийнято рішення про проведення он-лайн обговорення всередині РГ2 та голосування щодо заявлених кандидатів.

Засідання РГ2 УНП відбулося за підтримки проекту “Громадська синергія”, що фінансується ЄС та виконується Міжнародним фондом “Відродження”.