ФГС СхП підготував аналіз Спільного робочого документу ЄС «Східне Партнерство – концентруючись на ключових пріоритетах та очікуваних досягненнях»

25
Чер
2017
Категорії: Документи СxП / Документи ФГС / Новини / Новини ФГС СхП

iXW511IFV

ФГС СхП підготував детальний коментар до Спільного робочого документу «Східне Партнерство – концентруючись на ключових пріоритетах та очікуваних досягненнях», що був опублікований Європейською комісією та  Європейською службою зовнішньої дії в грудні 2016 року.

Спільний робочий документ встановлює 20 основних очікуваних досягнень (deliverables) в рамках чотирьох ключових пріоритетів, визначених на Саміті Східного Партнерства в Ризі:

  • економічний розвиток та ринкові можливості;
  • посилення інститутів і належне врядування;
  • взаємопов’язаність (connectivity), енергоефективність, навколишнє середовище та зміна клімату;
  • мобільність і контакти між людьми.

Кожне з очікуваних досягнень містить цілі, які заплановано виконати до наступного Саміту Східного Партнерства 2017 року, цілі для виконання до 2020 року, а також перелік  інституцій, відповідальних за їх досягнення, та способи реалізації.

Це друга комплексна спроба ЄС визначити чіткі цілі і показники в рамках політики Східного Партнерства, з встановленими часовими рамками їх досягнення. У порівнянні з першим Спільним документом «Східне Партнерство: дорожня карта до саміту 2013 року», новий документ менше торкається концептуальних засад, натомість більш орієнтований на конкретні аспекти і деталі, а також покликаний визначити існуючі прогалини та рішення для конкретних ситуацій.

Документом запропоновано 87 комплексних цілей, а також 94 компонентів для їх виконання і понад 70 різних інституцій, відповідальних за їх реалізацію. Така деталізація вказує на те, що Східне Партнерство рухається в правильному напрямку та робить ще один крок вперед.

Визначення прозорого комплексу цілей створює гарні можливості для проведення публічних дебатів, залучення ширшого кола зацікавлених сторін (стейкхолдерів), забезпечення участі у процесі розробки політики, створення механізмів для публічного моніторингу та оцінювання. Це також може сприяти кращому розумінню європейської інтеграції як в суспільствах країн Східного Партнерства, так і в ЄС.

В документі робиться чіткий наголос на багатосторонньому форматі, який сприяє формуванню Східного Партнерства як регіону та встановленню взаємозв’язків між країнами Східного Партнерства.  Цей багатосторонній (“inter-EaP”) формат може бути посилений шляхом впровадження спільної комунікаційної політики, компонентів «зони вільної торгівлі» Східного Партнерства, мережування (нетворкінгу) в різних сферах, а також спільної безпеки.

Аналіз залучення основних учасників до процесу виконання цілей, визначених документом, показує, що Європейська комісія та міністерства країн Східного Партнерства є ключовими виконавцями більшості очікуваних досягнень, при цьому значно менша частка відповідальності покладена на інших учасників.

Роль країн-членів ЄС залишається досить обмеженою. Документ підкреслює роль громадянського суспільства,  зазначаючи при цьому, що його участь може бути значно розширена. Громадянське суспільство є одним з трьох наскрізних (горизонтальних) очікуваних досягнень, серед інших двох – гендерна рівність та недопущення дискримінації, а також стратегічні комунікації. Визначення цих очікуваних досягнень як пріоритетних робить їх обов’язковими для врахування в процесі реалізації всіх інших цілей.  Окрім того, рекомендується включити «горизонтальні пріоритети» до секторальних частин, щоб уникнути зменшення їх важливості, а також щоб мати конкретні цілі для цих очікуваних досягнень,  пов’язані з очікуваними досягненнями в інших секторах. Потрібно включити НУО до переліку задіяних учасників у більшості сферах, особливо у сферах, які стосуються верховенства права, боротьби з корупцією і судової реформи.

Аналітичний документ, підготовлений ФГС СхП, сфокусований на пропонованих ключових пріоритетах для 13 основних очікуваних досягнень (deliverables). Експертна оцінка здійснювалася шляхом проведення аналізу таких аспектів:

Здійсненність: чи реалістично виконати вказану ціль до 2020 року? 

Амбітність: чи достатньо амбітною є ціль, яку заплановано виконати до 2020 року?

Релевантність: чи варто переформулювати цілі та орієнтири на більш чіткі?

Ризики: чи існують перешкоди, що можуть зробити нереалістичним виконання визначеної цілі до 2020 року?

Диференціація: який вплив може мати досягнення встановленої цілі в кожній окремій країні Східного Партнерства?

Аналітична  оцінка Спільного робочого документу щодо 20 очікуваних досягнень Східного Партнерства, яку здійснив ФГС СхП (завантажити як PDF: EaP-CSF-Policy-Brief_2020-deliverables)

Джерело: http://eap-csf.eu/index.php/2017/06/06/eap-csf-analysis-of-the-eu-paper-on-20-eastern-partnership-deliverables-for-2020/