ABOUT EaP FORUM

Роль Форуму була визнана державами-членами ЄС та країнами Східного партнерства. Як наслідок, представників Форуму запрошують до участі у тематичних платформах Східного партнерства на постійній основі.. Пропозиція Європейської комісії створити Форум громадянського суспільства була затверджена на Саміті в Празі 7 травня 2009 року одночасно із започаткуванням Східного партнерства як його невід’ємна складова. Форум є частиною східного виміру Європейської політики сусідства. Його метою є розвиток стосунків між представниками громадянського суспільства в ЄС та партнерських країнах (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна) та підтримка їх активної участі у публічному житті та процесах реформ в їх країнах.

Роль Форуму була визнана державами-членами ЄС та країнами Східного партнерства. Як наслідок, представників Форуму запрошують до участі у тематичних платформах Східного партнерства на постійній основі.

Форум громадянського суспільства (ФГС) організовує зустрічі організацій громадянського суспільства (ОГС) та підтримує діалог між ними та владою у партнерських країнах за допомогою інформаційної підтримки, обміну досвідом (включаючи сферу європейської інтеграції), рекомендаціями щодо національних політик та політик ЄС, а також моніторингу діяльності в рамках зустрічей міністрів та багатосторонніх тематичних платформ.

Будь-яка організація громадянського суспільства чи її представник (профспілка, професійна асоціація, неурядова організація, аналітичний центр, національні та міжнародні неурядові організації, а також будь-які інші актори громадянського суспільства із країн-учасниць Східного партнерства, держав-членів ЄС та інших міжнародних організацій) можуть стати членами ФГС. Організації громадянського суспільства зустрічаються один раз на рік під час Форуму громадянського суспільства, що збирає понад 200 ОГС із партнерських країн та ЄС.

Провідну роль у досягненні цілей ФГС відіграє Керівний комітет, що налічує 19 членів, з яких: 6 національних координаторів із країн-партнерів, 10 співкоординаторів робочих груп та 3 координатори з ЄС, що працюють на добровільних засадах. Керівний комітет щорічно обирається під час зустрічей ФГС. До його обов’язків входять: брати участь у зустрічах офіційних тематичних платформ, підтримувати комунікацію із робочими групами, підтримувати розвиток національних платформ, допомагати обміну інформацією тощо.

Нова структурна одиниця Форуму, Секретаріат Керівного комітету ФГС, розпочала свою роботу у січні 2013 року. Метою його створення є допомога у досягненні цілей, які Форум ставить перед собою. Щоденно Секретаріат працює над підтримкою діяльності керівного комітету та Форуму в цілому та слугує в якості інформаційного, координаційного та експертного центру для усіх учасників в ЄС та партнерських країнах. Секретаріат займається також представленням діяльності Форуму, Національних платформ та Робочих груп для громадськості і збільшенням впливу громадянського суспільства на процеси реформ в країнах Східного партнерства.