Експертний Круглий стіл «Цілі та завдання соціального діалогу: світова практика та українські реалії»

15
Лют
2015
Категорії: Без категорії / Документи РГ 5 / Заяви / Новини / Новини РГ 5 / Пряма мова / РГ5

Події, що відбуваються в Україні, актуалізують зміни існуючої системи соціального діалогу. Це стало приводом для проведення 14 лютого 2015 року у Києві експертного круглого столу «Цілі та завдання соціального діалогу: світова практика та українські реалії». Ініціатором заходу виступила Робоча група 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» Української Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (РГ 5 ).

В роботі круглого столу взяли участь представники профспілок, організацій роботодавців, громадських організацій, виконавчої влади та наукової спільноти, які детально обговорили наступні питання:

 • зміст соціального діалогу;
 • його формат та система представництва;
 • відповідність законодавчої бази соціального діалогу в Україні сучасним реаліям.

image-14-02-15-03-29-5

Всі учасники круглого столу визнали, що в Україні не сформовані повноцінні відносини діалогу. Більш того, в Україні відсутні повноцінна (з залученням всіх учасників) профспілкова сторона та сторона роботодавців. Це є наслідком не розвиненості у нашому суспільстві культури діалогу, без чого неможливі конструктивні взаємини ані у трудових, ані у будь-яких інших конфліктних відносинах. Під час роботи круглого столу наголошувалося на необхідності створення відкритої інформаційної мережі та впровадженні системи навчальних заходів, що мають охоплювати усі рівні суспільного буття. Великою проблемою є також те, що громадські організації не бачать в якості партнерів не тільки органи державної влади, а й тих суб’єктів соціального діалогу, які сьогодні представляють інтереси громадян у контактах з владою (СПО профспілок (ФПУ) та СПО роботодавців (ФРУ)). Ілюстрацією цього є приклад установчих зборів Української частини платформи громадянського суспільства «Україна – ЄС» 07.11.2014 року, на яких представники цих структур не отримали підтримки інститутів громадянського суспільства. Учасниками круглого столу окремо відзначено те, що чинний Закон України «Про соціальний діалог в Україні» не тільки не відповідає вимогам часу, але є неконституційним за своєю суттю. Особливо це стосується тієї його частини, яка визначає так звані критерії репрезентативності сторін соціального діалогу.

Результатом спільної роботи стали наступні рішення, які РГ5 розглядає як керівництво до дії:

 • Сприяти формуванню культури діалогу як сукупності цінностей, норм, уявлень та моделей поведінки, що мають стати підгрунтям конструктивної взаємодії у соціально-трудових відносинах.
 • Ініціювати створення системи інформаційно-аналітичної та навчальної діяльності, без якої неможлива культура діалогу.
 • Започаткувати процес розширення формату соціального діалогу через залучення організацій громадянського суспільства, які не є суб’єктами формалізованих тристоронніх відносин.
 • Підтримати процес модернізації законодавчої бази соціального діалогу, зокрема Закону «Про соціальний діалог в Україні» як такий, що не відповідає сучасним реаліям та викликам.
 • Запропонувати Робочій групі 5 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства провести круглий стіл на тему «Цілі та завдання соціального діалогу: світова практика та реалії країн Східного партнерства» з залученням експертів країн-учасниць Східного партнерства.

 

image-14-02-15-03-31-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Для здійснення цих рішень учасники круглого столу рекомендують РГ5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства створити та реалізувати програму заходів:

 

 1. Конференції, експертні круглі столи, цільові тренінги для діючих та потенційних суб’єктів соціального діалогу. Ці заходи мають проводитись із залученням широких кіл громадськості, експертів та науковців в усіх регіонах України.
 2. Інформаційно-аналітичний супровід програми. З цією метою необхідно проводити моніторинг стану соціального діалогу в
 3. Україні з плановим висвітленням його результатів у ЗМІ. Необхідним є також плановий обмін досвідом з країнами Східного партнерства.  Для цього пропонується створення у межах РГ5 інформаційно-аналітичної групи, до якою мають бути залучені відповідні фахівці.

 

 

Координатор РГ 5

УНП ФГС СхП                                                           Вячеслав Рой