Декларація громадянського суспільства, адресована Саміту Східного Партнерства, має діяти як каталізатор імплементації «20 очікуваних досягнень Східного Партнерства до 2020 року», – підкреслив Юрій Вдовенко під час Cьомого щорічного засідання Конференції місцевих і регіональних влад країн «Східного Партнерства» (CORLEAP)

10
Жов
2017
Категорії: Новини / Новини ФГС СхП / новини членів УНП / РГ2

Vdovenko-CORLEAP

12 вересня Конференція місцевих і регіональних влад країн Східного Партнерства (CORLEAP) провела свою Сьому щорічну зустріч в Брюсселі. Дискусія головним чином була сфокусована на необхідності посилити роль місцевих органів влади при імплементації Спільного робочого документу Європейського Союзу «Східне Партнерство – 20 очікуваних досягнень до 2020 р.» в сфері належного врядування та енергоефективності, а також діяльність Робочої групи з питань стратегічних комунікацій (STRATCOM) в країнах Східного Партнерства. Член Керівного комітету Юрій Вдовенко взяв участь у засіданні як представник Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства та мав можливість підкреслити важливість ролі громадянського суспільства для досягнення ефективноcті місцевого управління, а також презентувати аналітичну оцінку «20 очікуваних досягнень Східного Партнерства до 2020 року», що була здійснена Форумом громадянського суспільства Східного Партнерства.

Колишній президент Молдови Маріан Лупу описав пріоритети Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ, підкреслюючи необхідність кращої координації поміж різними складовими архітектури Східного Партнерства, включно з CORLEAP та ЄВРОНЕСТ, а також тіснішої міжгалузевої співпраці. Лупу також підкреслив необхідність надання чіткої європейської перспективи для країн, які підписали Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 

Лоуренс Мередит, директор «Східного сусідства» (Генеральний директорат Єврокомісії з питань сусідства та розширення) окреслив чотири пріоритети Східного Партнерства (урядування, економічний розвиток, взаємопов’язаність і контакти між людьми) та підкреслив роль місцевих і регіональних органів влади в процесі розробки політик, а також в інформуванні та контактах з населенням. У своєму виступі Мередит говорив також про локальний економічний розвиток, а також співпрацю між місцевими органами влади і громадянським суспільством з метою покращення бізнес-середовища та енергоефективності.

Борис Ярошевич, керівник відділу Європейської служби зовнішньої дії (ЄСЗД) зазначив, що «інклюзивна природа» є фундаментальною рисою Східного Партнерства, а також заявив, що регіон характеризується спільними викликами та довготерміновими інтересами. Ярошевич запевнив, що Декларація Саміту вітатиме роль, яку відіграють місцеві та регіональні органи влади шляхом діяльності CORLEAP у просуванні цілей Східного Партнерства на рівні управління, наближчому до громадян. Він також згадав про подальше зближення роботи CORLEAP з роботою платформ та панелей Східного Партнерства.

Юрій Вдовенко, представник Керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства у своєму виступі згадав Декларацію громадянського суспільства адресовану Саміту СхП як документ, що визначає основні перешкоди для подальшого демократичного розвитку в країнах Східного Партнерства та сприяє успішній реалізації «20 очікуваних досягнень до 2020 року», надаючи рекомендації щодо подолання цих перешкод. Член Керівного комітету також звернув увагу на окремі пункти, включені до Спільного робочого документу, особливо ті, які стосуються нових можливостей для працевлаштування на місцевому та регіональному рівні, верховенства права, антикорупційних механізмів та реформи публічного адміністрування.

Юрій також підкреслив роль, яку відіграють організації громадянського суспільства в країнах Східного Партнерства та необхідність кращого визначення шляхів співпраці між громадянських суспільством та урядом для того, щоб забезпечити досягнення ефективних результатів для громадян регіону. 

Джерело: https://eap-csf.eu/eap-csf-steering-committee-member-yurii-vdovenko-participates-in-7th-corleap-meeting/