Аналітичний документ “Середовище демократичного навчання: посилення європейських цінностей в системах вищої освіти країн Східного партнерства”

09
Лип
2019
Категорії: Новини / Новини РГ 4 / Новини ФГС СхП / новини членів УНП / РГ4

64951868_10157502549212664_6590370502437502976_nАналітичний документ “Середовище демократичного навчання: посилення європейських цінностей в системах вищої освіти країн Східного партнерства” був підготовлений в рамках Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, спеціально для Тбіліської конференції Східного партнерства «Промоція спільних цінностей в освіті та культурі», що відбувалася 25-26 червня 2019 р.  Документ підготовлений англійською мовою (policy paper “Democratic Learning Environment: Fostering European Values in EaP Countries within Higher Education Systems”).

Як підкреслює аналітичний документ, академічна свобода, інституційна автономія, середовище без корупції та інклюзивність у вищій освіті є ключовими цінностями, які мають бути посиленими в країнах Східного партнерства.

Експерти Форуму підкреслюють необхідність зміцнити роль громадянського суспільства в системі освіти, пропонуючи ряд рекомендацій з державної політики для інституцій ЄС.

Автори документу переконані, що у зв’язку з недостатнім розвитком демократичного освітнього середовища з метою забезпечення академічної свободи важливими є промоція та захист європейських цінностей, захист від політично мотивованих звільнень з посад чи виключень.

Інституційна автономія на законодавчому рівні має бути покращена в країнах СхП. Питання публічної толерантності до корупції в освіті залишається перешкодою у більшості країн Східного партнерства. Для мінімізації деяких форм корупції адміністративними методами потрібно застосовувати відповідні способи її подолання. Разом з тим, найбільш пріоритетні завдання з метою посилення європейських цінностей включають завдання забезпечити рівний доступ до вищої та інклюзивної освіти, та рівні можливості для всіх студентів незалежно від статі, сексуальної ідентичності, здібностей та освітніх потреб, економічного статусу, мови, релігії і статусу громадянства. Наразі інклюзивний потенціал вищої освіти ще не став пріоритетом освітньої політики ні для університетів, ні для суспільства.

Коротка версія аналітичного документу пропонує огляд головних викликів в регіоні, а також рекомендації для стейкхолдерів та тих, хто приймає рішення. Повна версія також включає звіти країн Східного партнерства.  

Численні інновації Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) передбачають створення Національного агентства забезпечення якості вищої освіти – що означає передання частини повноважень від урядових структур до незалежних інституцій, забезпечуючи інтереси головних стейкхолдерів. Тут рекомендується активно працювати, щоб впроваджувати прогресивні норми в щоденній практиці, при цьому заохочуючи залучення представників факультетів, а також студентів до процесів управління на рівні закладів вищої освіти та національному рівні (за допомогою різноманітних професійних об’єднань, профспілок, громадських організацій тощо).

Більше про аналітичний документ