Проведено самооцінювання рівня відповідності Української національної платформи (УНП) Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) КОДЕКСАМ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ФГС СхП та УНП у 2023 році

Самооцінювання (проведене у період: 28/11/2023 – 06/12/2023) покликане спрямувати УНП та її структурні підрозділи до об’єктивної оцінки рівня впровадження цінностей та стандартів ФГС СхП, визначених в Кодексі етичної поведінки ФГС СхП та Кодексі етичної поведінки УНП.

Основними завданнями самооцінки є:

  • Стимулювання процесу отримання зворотного зв’язку щодо впровадження УНП цінностей Кодексів етичної поведінки ФГС СхП та УНП;
  • Ідентифікація пріоритетних шляхів ліпшого впровадження Кодексів етичної поведінки ФГС СхП та УНП;
  • Моніторинг прогресу впровадження Кодексів етичної поведінки ФГС СхП та УНП;
  • Демонстрація вищого рівня професіоналізму як у відношеннях між членами УНП, так і у відношеннях із зовнішніми стейкхолдерами;
  • Визначення сфер в реалізації Кодексів етичної поведінки, де потрібна більша увага, в рамках одного року (до наступної самооцінки) та у довгостроковій перспективі (протягом трьох років);
  • Визначення та поширення кращих практик.

За результатами самооцінювання загальний рівень дотримання УНП Кодексів етичної поведінки УНП та ФГС СхП може бути оцінений в цілому як ВИСОКИЙ.

Зафіксовано, що більшість респондентів від УНП зверталися до Кодексу етичної поведінки УНП з метою ознайомлення із його вмістом.

Жоден із членів УНП не повідомив (не підтвердив) про випадки неетичної поведінки в рамках УНП протягом 2023 року.

Більшість респондентів вважають, що обговорення етичних питань на рівні УНП є важливим і необхідним, а також високо оцінюють важливість проведення щорічної самооцінки рівня відповідності УНП Кодексам етичної поведінки ФГС СхП та УНП.

По частині питань анкети самооцінки фіксується також значна кількість відповідей про недостатність наявної інформації, що вказує на необхідність запровадження додаткових зовнішніх інструментів для оцінки та підвищення рівня розуміння Кодексу етичної поведінки УНП, а також створення додаткових умов для обміну знаннями та взаємного навчання в рамках УНП.

УНП наразі формує належні комплексні періодичні звіти про свою діяльність відповідно до всіх політик і процедур ФГС та внутрішніх політик, проте виникає потреба у посиленні популяризації діяльності платформи.

У перспективі також виникає необхідність перевірки членів УНП на належність до будь-яких політичних інституцій. Звіт про перевірку має бути презентовано всім членам УНП.

Інформація надана Максимом Корявцем, Радником з етичних питань

ЗАВАНТАЖИТИ звіт

Дякуємо всім тим членам УНП, хто взяв участь в опитуванні.


Статутом УНП ФГС СхП вводиться Кодекс етичної поведінки та Радник з питань етичної поведінки. Звертатися до Радника з етичних питань Максима Корявця можна в конфіденційній формі письмово за адресою: maksym.koriavets@gmail.com

Якщо скарги не можуть бути вирішені в рамках УНП, то радник та\або заявник можуть звернутись в Арбітражний комітет ФГС СхП (Compliance Committee). Скарги можна подавати в конфіденційній формі письмово англійською або російською мовами за адресою complaints@eap-csf.eu

Діяльність в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу