Члени Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП) та Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) підтримали звернення щодо захисту Карпатського хребта, міжнародної природоохоронної території – полонини Боржава від зведення на ній вітрової електростанції.

Звернення підготували Environment People Law (EPL)/Екологія – Право – Людина (ЕПЛ) (члени РГ3 УНП).

ЗВЕРНЕННЯ

Президентові України
Міністрові захисту довкілля
та природних ресурсів України
Кабінету Міністрів України

Грейдером по зеленому серцю Карпат або як “зелена” енергетика нищить національне надбання – полонину Боржаву

Звернення щодо захисту Карпатського хребта, міжнародної природоохоронної території – полонини Боржава від зведення на ній вітрової електростанції.

Вже зараз на території полонини Боржава розпочались підготовчі роботи – прокладання ґрунтової дороги для зведення ВЕС – що призвело до знищення значних фрагментів високогірного трав’яного та ґрунтового покривів та спричинила поверхневі ерозійні процеси.

У планах проєкту облаштування фундаментів діаметром до 18 метрів та 4 метри завглибшки для 34 вітрових установок, під’їздні дороги, підземні лінії електропередачі та підстанція.

Подальша реалізація проєкту призведе до набагато більш масштабної руйнації та наслідків, таких як деградація та втрата середовищ існування рідкісних видів тварин та рослин. Для зведення ВЕС має застосовуватися важка техніка та екскаватори, які будуть задіяні для побудови котлованів під фундаменти. Через значну кількість днів з несприятливими погодними умовами буде присутній додатковий вплив та ризик посилення ерозійних процесів. Ділянки, заняті вітровими електронними установками (ВЕУ), займають порівняно невелику площу, проте завезення великогабаритних запчастин, розміщення будівельної техніки та тимчасове складування будівельних матеріалів стають причиною залучення до процесу спорудження ВЕС значно більших площ, ніж самі ділянки під ВЕУ. Це призводить до пошкодження донедавна непорушного ландшафту на значно більших обсягах природних територій. Для спорудження ВЕС в горах необхідне будівництво спеціальних доріг для завезення цілісних частин ВЕУ.

Під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля проектанти свідомо занизили вплив на природні екосистеми та надали недостовірну інформацію щодо знищення рідкісних видів та біотопів на полонині Боржава.

Прокладання дороги на Полонині Боржава, жовтень 2023

1. Цінність полонини Боржава

Полонина Боржава — гірський масив на Полонинському хребті в Українських Карпатах. Довжина масиву близько 30 км, максимальна висота 1681 м (гора Стій). Він є природоохоронною територією міжнародного значення — об’єктом Смарагдової̈ мережі Європи, затвердженим Постійним комітетом Бернської Конвенції. Він є частиною екологічної мережі Українських Карпат. На цій території науковцями виявлено 94 види птахів, серед них 8 видів, занесених до Червоної книги України, 9 видів рукокрилих, 21 вид судинних рослин, занесених до Червоної книги України та 22 види безхребетних тварин. Через Полонину Боржава проходить міжнародний міграційний шлях цілої низки видів птахів, у тому числі рідкісних, які охороняються національним та міжнародним законодавством, зокрема: журавля сірого, лелеки чорного, луня польового, луня очеретяного, скопи, шуліки чорного, підорлика малого, підорлика великого. 25.09.2018 р., в рамках осінньої міграції, по всій Європі спостерігався масовий проліт журавлів сірих, що прямують до місць зимівлі. Цього дня був зафіксований також і масовий проліт журавля сірого через полонину Боржава, загалом там у цей день було виявлено проліт близько 3000 журавлів у понад 30-ти зграях.

На схилах Боржави збереглися унікальні старовікові ліси та праліси, що уповільнюють розвиток «спалахуючих» повеней для річок басейну Тиси, зокрема Боржави, Латориці, Репінки та інших, які відомі своєю раптовістю та значним об’ємом затоплення населених пунктів у Закарпатській області. Схили Боржави відрізняються своєю крутизною від прилеглих гір. Є ризик підсилення цього типу повеней (а відповідно загрози для населених пунктів) у разі вирубування приполонинних лісів.

Території покриті старовіковими лісами та пралісами на відрогах полонини Боржава становлять зараз біля 4000 га. Це один серед найбільших територій концентрації цього типу лісів в Україні. Лише третина цих лісів знаходиться зараз у межах ефективної охорони. Це місця, де часто можна побачити сліди бурого ведмедя, рисі, вовка та лісового кота. Унікальність цих теренів важко переоцінити.

Навколо Боржавського хребта та безпосередньо на ньому розташовані 8 територій природно-заповідного фонду України. Кожен із зазначених об’єктів природно-заповідного фонду створений з метою охорони природних комплексів, а також рідкісних видів флори та фауни.

Також, тут розташована проектована територія природно-заповідного фонду України, щодо якої прийняті рішення про резервування її під заповідання: це – проектований національний природний парк «Ждимир» площею 21 600 га (рішення Закарпатської обласної ради No 695 від 26 грудня 2003 р., яким затверджена Програма перспективного розвитку заповідної справи та екологічної мережі у Закарпатській області на 2006—2020 рр.). До Закарпатської облдержадміністрації подано обґрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення «Зелениця».

2. Ризики для полонини Боржава

Зведення ВЕС на території полонини Боржава матиме суттєвий негативний вплив на екосистеми Боржавського хребта та на всі компоненти природи (геологічну будову, ґрунти, води, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, а також рідкісні види флори і фауни та оселища, що охороняються на території Смарагдової мережі), що є підставами визначити таку діяльність недопустимою.

Впливи на довкілля можуть з’явитися під час будь-якої з фаз зведення ВЕС від будівництва (механічне пошкодження рослинного покриву, ґрунтів, геологічної будови, випадкове або аварійне забруднення вод і ґрунтів паливно-мастильними матеріалами або трансформаторними мастилами під час будівництва) до експлуатації (шум, миготіння лопатей, електромагнітне випромінювання, вібрація, візуальний вплив через зміну краєвиду, ризики виникнення пожеж, відривання криги з лопатей), етапів відновлення або виведення з експлуатації. Наслідком можуть бути тимчасові або постійні впливи, різні за радіусом дії, а також кумулятивний ефект від сукупності різноманітних впливів. Припинення роботи та демонтаж вітроелектростанції після закінчення терміну її експлуатації призведе до порушень, аналогічних до тих, що відбуваються під час будівництва ВЕС. Особливо вагомим такі впливи стають в межах об’єктів природно-заповідного фонду та міжнародних природоохоронних територій.

Окрім знищення середовищ існування існують загрози зіткнення птахів та кажанів з різними частинами вітрових турбін або з іншими структурними елементами ВЕС, їх травмування та загибель. Турбування тварин та їхні переселення на інші території, втрата місць існування через візуальні, шумові та вібраційні впливи, а також посилення людської діяльності під час будівельних робіт та технічного обслуговування, відкриття доступу до місцевості через будівництво доріг. Бар’єрний ефект – порушення зв’язку між місцями годівлі та відпочинку, змусить птахів або кажанів змінювати напрямок руху, зокрема під час міграцій, так і під час перельотів на місцевості.

Українські Карпати – це флішові гори, які піддаються сильній водній ерозії. Земляні роботи під ВЕС спричинять масові ерозійні процеси, які створюватимуть високий ризик формування зсувів та селів під час сильних опадів та злив. Полонина Боржава – це місце водозборів основних приток р. Тиса – річок Латориця та Боржава, а також заповідної річки Оса. Порушення рослинного покриву на великих площах полонини сприятиме різкому формуванню повеней і паводків у долинах цих річок в період дощів, а також зневодненню водозборів та обміління цих водотоків під час засухи.

Для прикладу надаємо фото першої бетонної основи під ВЕУ Нижньоворітської ВЕС, щоб краще проілюстувати що буде відбуватися на полонині Боржава. Зона впливу для підготовки однієї бетонної основи – близько 2 га.

Також проектантами не врахована інформація щодо наявності на полонині Боржава особливо цінних ґрунтів провінції Карпати, перелік яких затверджено Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 245 від 06.10.2003


3. Зелена енергетика

Використання енергії вітру загалом є екологічно дружньою технологією, “зеленою енергією”, однак, нехтуючи екологічними нормами та базовими законами функціонування природних комплексів, відбираючи ділянки для будівництва ВЕС лише за показниками вітру та простотою оформлення землевідведення, зведення ВЕС може призвести до негативних наслідків й бути загрозою для природи.

Невдало обравши місце розташування ВЕС, прекрасну ідею «зеленої» енергетики можна повністю перекреслити руйнівним впливом ВЕС на дику природу. Адже порушення зазнають всі компоненти природи: геологічна будова, ґрунти, водне середовище, рослинний та тваринний світ, рельєф території, клімат. Що тягне за собою порушення законів України та міжнародних природоохоронних угод.

Зведення вітрових електростанцій має здійснюватися поза межами природоохоронних територій, охоронюваних оселищ та поза межами міграційних шляхів кажанів та птахів й ключових середовищ їхнього існування.

Ймовірність накладання факторів впливу, їхній постійний, тимчасовий та кумулятивний характер мають обов’язково бути частиною оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Перед зведенням вітрових електростанцій мають бути проведені ретельні дослідження впливів на природні комплекси та всі їхні компоненти. Якщо в регіоні вже наявні функціонуючі ВЕС або інші господарські комплекси, має бути оцінений їхній сукупний вплив на природні комплекси та міграційні шляхи, ймовірність виникнення бар’єрного ефекту.

Потенційні наслідки будівництва ВЕС мають розглядатися в кожному конкретному випадку окремо та незалежно. Оскільки типи та ступінь впливів залежать від цілої низки факторів, унікальних для кожної території, в жодному випадку не можна результати одного дослідження екстраполювати на інші території. Дослідження має проводитися щоразу нове для кожного нового проекту зведення ВЕС.

Оцінка впливу на довкілля – ключовий інструмент, який дає можливість ухвалювати обґрунтовані рішення. Має проводитися професійними та компетентними науковцями. Під час ОВД для ВЕС важливо проводити базові польові дослідження тривалістю мінімум один рік, аналізувати сценарії розвитку подій, моделювати ризики та ймовірності несприятливих природних явищ, вивчати інноваційні заходи з пом’якшення впливів, а також кумулятивні ефекти ВЕС з усіма планованими або існуючими об’єктами, які можуть негативно впливати на довкілля.

Висновки

Створення вітрової електростанції  та її інфраструктури на полонині Боржава є діяльністю, несумісною зі збереженням природи, цілями існування міжнародної природоохоронної території Смарагдової мережі,  режимом існуючих об’єктів природно-заповідного фонду та знищить місця існування рідкісних, зникаючих та ендемічних видів тварин і рослин, а також території, яка віками використовувались для розвитку тваринництва та збору недеревної продукції (чорниці). Це допомагало виживанню біля десятка значних місцевих громад у найбуремніші роки нашої історії та збереженню етнокультурного спадку.

Зведення ВЕС на полонині Боржава є неприпустимим та має бути зупинено.

У зв’язку із вищенаведеним, просимо: 

  • Розглянути іншу територіальну та проєктну альтернативу на територіях, які розташовані поза межами міжнародних та національних природоохоронних територій, та поза межами гірських хребтів Українських Карпат, які є надбанням українського народу та територіями виключної природної цінності й не мають бути зруйновані з метою отримання прибутків від зеленої енергетики. Нагадуємо, що головна ідея зеленої енергетики в своїй основі – збереження природи, а не її руйнування.
  • Ініціювати обговорення територіальних альтернатив для ВЕС за участі турецьких інвесторів та фахівців природоохоронного руху, наукових установ.
  • Припинити підготовчі будівельні роботи зі спорудження ВЕС на полонині Боржава.
  • Підтримати створення об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення на полонині Боржава і довкола неї, що буде відповідати євроінтеграційним зобов’язанням України.

Дякуємо Environment People Law (EPL)/Екологія – Право – Людина (ЕПЛ) (члени РГ3 УНП) за аналіз ситуації та підготовку звернення.

Список, хто підписав Звернення до Президента України, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України та до Кабінету Міністрів України

Якщо ви бажаєте підтримати звернення, звертайтесь www.facebook.com/epl.org.ua

Довідково:

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (www.eap-csf.org.ua) – це мережа більше як 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) – об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Республіки Молдови, Білорусі, Республіки Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум допомагає громадським організаціям регіону Східного партнерства адвокатувати важливі для їх країн питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства регіону, здійснює громадський моніторинг виконання цілей Східного партнерства.

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (https://eu-ua-csp.org.ua/) є національною частиною Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС – одного з офіційних двосторонніх органів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідно до ст.469-470 Угоди про асоціацію, Платформа офіційно представляє інтереси громадянського суспільства України та ЄС у процесі виконання Угоди, здійснює моніторинг та громадський контроль за її виконанням. Від Української сторони до Платформи входить 15 членів – представників громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців. Під їх егідою УС ПГС об’єднує 282 організації.