ГО «Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив», члени РГ5 УНП, реалізує ініціативу «Формування громадянської ініціативи щодо оптимізації участі органів місцевого самоврядування як суб’єктів соціального діалогу» в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Назва ініціативи: Формування громадянської ініціативи щодо оптимізації участі органів місцевого самоврядування як суб’єктів соціального діалогу

Організації:  ГО «Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив», члени РГ5 УНП

Термін: з червня по вересень 2023 року.

Метою ініціативи є розробка рекомендацій для виборних органів ОТГ задля формування їх суб’єктності як сторони соціального діалогу в Україні. Це має відбуватися на основі пілотного дослідження проблеми, опису його результатів та публічних заходів, що мають бути спрямовані на ініціювання відповідних змін.

В рамках ініціативи заплановано:

  • Дослідження  участі органів місцевого самоврядування як суб’єктів соціального діалогу в Україні.
  • Створення «мапи стейкголдерів» з числа виборних представників ОТГ.
  • Серія напівформалізованих інтерв’ю представників органів місцевого самоврядування з питань: участі у формуванні територіальних угод, обізнаності щодо моделі соціального діалогу, визначення можливих варіантів удосконалення нормативних документів щодо статусу учасника процесу. Опитано щонайменше чотири голови ОТГ Харківської області (вибір за впливом військових подій на громаду).
  • Аналітичний звіт «Можливості оптимізації участі ОТГ як суб’єктів соціального діалогу на територіальному рівні». Електронний формат українською та англійською мовами.
  • Публічного обговорення результатів пілотного дослідження з представниками медіа-спільноти з метою виявлення можливостей медіа впливів
  • Короткий звіт публічної Онлайн презентації «Формування громадянської ініціативи щодо оптимізації участі органів місцевого самоврядування як суб’єктів соціального діалогу»
  • Проведення адвокаційної кампанії залучення голів територіальних громад Харківської області для формування громадянської ініціативи «ОТГ є суб’єктом соціального діалогу». Результатами мають стати залучення до соціального діалогу виборних органів ОТГ як обов’язкового учасника такого процесу.

Дубровський Ігор, голова ГО “Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив”:

Органи місцевого самоврядування, в полі представництва інтересів громадян, є однією з найважливіших інституцій, на рівні якої створюються підстави для формування регіональної та державної соціальної та економічної політики. Але їх участь, зокрема Об’єднаних територіальних громад, не актуалізована. Метою ініціативи є актуалізація участі органів місцевого самоврядування як сторони соціального діалогу на територіальному рівні. Діяльність в її межах відбуватиметься три місяці. За цей час передбачається: локалізувати стейкголдерів на рівні громад Харківської області. При цьому враховуватиметься вплив військових дій, що сформували різний досвід громад у формуванні соціально-економічної політики на територіальному рівні; проаналізувати участь органів місцевого самоврядування як суб’єктів соціального діалогу (обізнаність щодо моделі соціального діалогу, участь у формуванні територіальних угод, визначення можливих варіантів удосконалення статусу учасника процесу); виявити можливості формування громадянської ініціативи щодо актуалізації участі органів місцевого самоврядування як суб’єктів соціального діалогу. В процесі аналізу отриманої інформації передбачається проведення публічних обговорень з метою підготовки та оприлюднення рекомендацій щодо участі ОТГ як суб’єктів соціального діалогу на територіальному рівні.


Слідкуйте за новинами ініціативи: http://scc.org.ua/

Джерело

Ініціатива реалізується в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП в 2021-2023 роках», що фінансується Європейським Союзом, Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та виконується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.