Громадські організації члени Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП) та Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) підтримують звернення щодо збереження доступу до екологічних відкритих даних з урахуванням умов воєнного стану, підготовлене громадською організацією “Збережи Дніпро”.

     Посилаючись на  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 181-р про Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні багато органів влади різних рівнів закрили доступ до більшості відкритих даних з Постанови КМУ 835 від 21 жовтня 2015 р. та не надають їх на Портал відкритих даних.

   Зважаючи на те, що доступ до екологічної інформації захищений Оргуською Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, 34 статтею Конституції України, та Постановою Кабінету Міністрів України Про деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, відкритий доступ до цих даних є обов’язком України згідно норм міжнародного та українського прав, в тому числі в наступній редакції Постанови Кабінету Міністрів України №835 від 21 жовтня 2015 р.

    Зважаючи на зазначене вище високий суспільний інтерес екологічної інформації та її значимість для цивільної безпеки населення наголошуємо на обов’язковому збереженні переліків екологічних відкритих даних та обов’язковому збереженні  публічного  доступу до усіх наборів екологічних відкритих даних у Постанові КМУ №835 Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Сьогодні, коли Україна виборола право кандидатства на членство в ЄС, ми не маємо права відкладати взятий курс на відкритість діяльності та прозорість європейського зразка. Розширення переліку відкритих екологічних даних спрямовано на вдосконалення і впорядкування рішень, на приведення у відповідність законодавства України до права Європейського Союзу та виконання Україною зобов’язань по Угоді про Асоціацію у сфері забезпечення доступу до екологічної інформації.

Відкриті екологічні дані не суперечать вимогам воєнного часу і є критичними, зокрема для можливості відновлення звільнених територій і для збереження безпечного життя на більшій території країни.

Звернення РГ3 УНП та РГ5 УС ПГС щодо збереження доступу до екологічних відкритих даних, 04.04.2023

Дякуємо ГО “Збережи Дніпро” (члени РГ5 УС ПГС) за аналіз законодавства та підготовку проєкту звернення.

Довідково:

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (www.eap-csf.org.ua) – це мережа більше як 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) – об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Республіки Молдови, Білорусі, Республіки Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум допомагає громадським організаціям регіону Східного партнерства адвокатувати важливі для їх країн питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства регіону, здійснює громадський моніторинг виконання цілей Східного партнерства.

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (https://eu-ua-csp.org.ua/) є національною частиною Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС – одного з офіційних двосторонніх органів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідно до ст.469-470 Угоди про асоціацію, Платформа офіційно представляє інтереси громадянського суспільства України та ЄС у процесі виконання Угоди, здійснює моніторинг та громадський контроль за її виконанням. Від Української сторони до Платформи входить 15 членів – представників громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців. Під їх егідою УС ПГС об’єднує 282 організації.  

Фото Ken Cedeno