Представляємо Вашій увазі  тематичні пріоритети діяльності та Зведений Операційний план діяльності Робочих груп УНП на 2023 рік.

Операційний план та тематичні пріоритети були обговорені з членами РГ УНП та підготовлені координаторами Робочих груп УНП.

Тематичні пріоритети діяльності на 2023 р

Робоча група 1 «Демократія, права людини, належне урядування та стабільність»

Тематичні пріоритети діяльності РГ1 на 2023 р

 • моніторинг виконання Угоди про Асоціацію України- ЄС ,
 • співпраця та синхронізація діяльності  з  Українською стороною Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
 • виконанням умов країни-кандидата до ЄС,
 • реагування на виклики війни та захист прав і свобод українців, 
 • Права людини, гендерна рівність і недискримінація,
 • Здійснення  судової  реформи,

Робочі підгрупи у складі РГ1:

1. Права людини (ґендерна рівність, захист уразливих груп, недискримінація).
2. Свобода слова, медіа і стратегічні комунікації (налагодження ефективних з точки зору форми та змісту каналів комунікації органів влади та громадянського суспільства щодо процесу реформ всередині України та в рамках політики Східного партнерства, медіа, боротьба з пропагандою).
3. Належне врядування і секторальні політики (реформа державної служби, включаючи реформу судової системи, антикорупційна політика).
4. Безпека та стабільність (попередження конфліктів, європейська безпека, регіональні безпекові ініціативи, міграційні питання, цивільна безпека).

Робоча група 2: Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС

Тематичні пріоритети діяльності та відповідні робочі підгрупи РГ2 у 2023 році:

 • Регуляторне середовище та розвиток малого і середнього бізнесу
 • Регіональна політика та транскордонне співробітництво
 • Гармонізація цифрових ринків
 • Економічні зв’язки з Європейським Союзом і регіоном Східного Партнерства
 • Економічні механізми та впливи Green Deal
 • Економічне відновлення України після війни

Робоча група 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека»

Пріоритети діяльності для Робочої групи №3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» на період до 2025 року

Пріоритети діяльності РГ3 на наступні роки співвідносяться із євроінтеграційними пріоритетами України, направлені на адвокацію, моніторинг, експертну підтримку реалізації політики Східного партнерства, зокрема в частині її очікуваних тематичних пріоритетів – енергетики та довкілля, а також відповідають діючому Стратегічному плану розвитку УНП.

Тематичними пріоритетами РГ3, за якими планується реалізація вищенаведеної діяльності є адвокація та моніторинг:

 • Зеленої післявоєнної відбудови України.
 • Оцінки шкоди, завданої російською війною для довкілля України, її компенсації через міжнародні інстанції, відновлення порушеного довкілля.
 • Формування всеосяжного порядку денного реформ у сфері довкілля, клімату та енергетики в статусі України країна-кандидата на членство у ЄС та з врахуванням Європейського зеленого курсу.
 • Відновлення енергосистеми України на засадах зеленої трансформації (зокрема, розвитку ВДЕ).
 • Повноцінної участь України в Європейському зеленому курсі, переходу України на низьковуглецевий розвиток, участі України у досягнені кліматичної нейтральності Європейського континенту.
 • Імплементації довкільної та кліматичної політики на регіональному та місцевому рівні, зокрема екологізації регіональних стратегій в умовах децентралізації із використанням інструменту СЕО.
 • Збереження біорізноманіття, впровадження екосистемного підходу, інтегрованого управління водними ресурсами.
 • Сталого транспорту, екологічно безпечного розвитку транспортних мереж.

Робоча група 4 « Контакти між людьми»

Пропозиції щодо стратегічний пріоритетів діяльності РГ4 на 2023 рік:

 • Адвокація та аналіз навчальних та освітніх  потреб у царині навчання впродовж життя у контексті набуття Україною членства у ЄС , враховуючи  поточні виклики у сфері безпеки в країні.
 • Обговорення рамки цифрових компетентностей для різних сфер економічної та суспільної діяльності, аналіз проблем і викликів у сфері  розвитку критичного мислення та інформаційної стійкості до дезінформації.
 • Налагодження ширшої комунікації з культурними середовищами України, розвиток міждисциплінарних підходів у сфері культури та креативних індустрій, аналіз проблем цифровізації сфери культури. Розвиток міжкультурного діалогу регіонів України, країн Східного Партнерства і Європейського Союзу;
 • Аналіз та вивчення досліджень ціннісних орієнтирів та соціальних трендів молоді в Україні, регіоні СхП і ЄС з метою крос-секторальної та транс-кордонної співпраці навколо чіткого формулювання викликів молоді, звернення уваги на адаптацію молоді до викликів часу та проблем працевлаштування молоді;
 • Адвокація інтеграції України у Європейський освітній та дослідницький простір, ширше використання можливостей асоціації до програми Горизонт Європа та реформування науково-технічної та інноваційної екосистеми України.
 • Роль громадянського суспільства в розбудові України після Перемоги.

Робочі підгрупи у складі РГ4:

 • Молодь
 • Культура:
 • Дослідження та Інновації
 • Освіта та навчання

Робоча група 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог»

Пріоритети діяльності РГ5 у 2023 році: 

 • Реалізація євроінтеграційних та споріднених зобов’язань України в галузі соціально-трудової політики, включно зобов’язань щодо прав жінок та гендерної рівності.
 • Експертиза новел соціально-трудового законодавства, з погляду забезпечення в них трудових і соціальних прав працівників різних категорій  (короткострокові контракти, колективні договори, роль та мандат профспілкових комітетів тощо)
 • Прийняття Трудового кодексу, що відповідає основоположним стандартам МОП та директивам ЄС
 • Аналіз “соціальних” зобов’язань України та розробка Соціального кодексу України
 • Ринок праці в умовах війни: вивчення і моніторинг
 • Посилення ролі соціальних партнерів (включно в процесах повоєнного відновлення)
 • Участь соціальних партнерів у процедурах розробки та погодження заходів в рамках Плану відновлення України (відповідно до затверджених положень в  Комюніке ЄС від 18 травня 2022 року “Допомога Україні і відбудова”)
 • Залучення соціальних партнерів до розробки та впровадження заходів в рамках реалізації Європейської зеленої угоди (EGD).

ЗАВАНТАЖИТИ Зведений Операційний план діяльності Робочих груп УНП на 2023

Операційний план та тематичні пріоритети були обговорені з членами РГ УНП та підготовлені координаторами Робочих груп УНП.

Робоча група 1: Демократія, права людини, належне урядування та стабільність (координатор Ростислав Дзундза)
Робоча група 2: Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС (координатор Ірина Куропась)
Робоча група 3: Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека (координатор Руслан Гаврилюк)
Робоча група 4: Контакти між людьми (координатор Іван Кульчицький)
Робоча група 5: Соціально-трудова політика та соціальний діалог (координатор Світлана Внучко)