Проведено самооцінювання рівня відповідності Української національної платформи (УНП) Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) КОДЕКСАМ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ФГС СхП та УНП у 2022 році

Самооцінювання (проведене у період: 26/01/2023 – 07/02/2023) покликане спрямувати УНП та її структурні підрозділи до об’єктивної оцінки рівня впровадження цінностей та стандартів ФГС СхП, визначених в Кодексі етичної поведінки ФГС СхП та Кодексі етичної поведінки УНП.

Основними завданнями самооцінки є:

  • Стимулювання процесу отримання зворотного зв’язку щодо впровадження УНП цінностей Кодексів етичної поведінки ФГС СхП та УНП;
  • Ідентифікація пріоритетних шляхів ліпшого впровадження Кодексів етичної поведінки ФГС СхП та УНП;
  • Моніторинг прогресу впровадження Кодексів етичної поведінки ФГС СхП та УНП;
  • Демонстрація вищого рівня професіоналізму як у відношеннях між членами УНП, так і у відношеннях із зовнішніми стейкхолдерами;
  • Визначення сфер в реалізації Кодексів етичної поведінки, де потрібна більша увага, в рамках одного року (до наступної самооцінки) та у довгостроковій перспективі (протягом трьох років);
  • Визначення та поширення кращих практик.

За результатами самооцінювання загальний рівень дотримання УНП Кодексів етичної поведінки УНП та ФГС СхП може бути оцінений в цілому як ВИСОКИЙ.

Зафіксовано, що більшість респондентів від УНП зверталися до Кодексу етичної поведінки УНП з метою ознайомлення із його вмістом.

Жоден із членів УНП не повідомив про випадки неетичної поведінки в рамках УНП протягом 2022 року (в одному випадку один респондент був свідком порушення норм етичної поведінки в УНП протягом 2021 року, проте конкретних доказів чи пояснень щодо цього надано не було).

По частині питань анкети самооцінки фіксується також значна кількість відповідей про недостатність наявної інформації, що вказує на необхідність запровадження додаткових зовнішніх інструментів для оцінки та підвищення рівня розуміння Кодексу етичної поведінки УНП, а також створення додаткових умов для обміну знаннями та взаємного навчання в рамках УНП.

Так в контексті сприяння сталості довкілля та протидії корупції і протизаконним діям УНП необхідно продовжувати інтенсивну популяризацію результатів діяльності платформи серед своїх членів з метою підвищення та підтримки рівня прозорості. УНП наразі формує належні комплексні періодичні звіти про свою діяльність відповідно до всіх політик і процедур ФГС та внутрішніх політик, проте виникає потреба у посиленні популяризації діяльності платформи.

Існує необхідність додаткового роз’яснення існуючих механізмів уникнення конфлікту інтересів всередині УНП, наприклад через інформаційні сесії/заходи щодо відповідних положень Кодексу етичної поведінки для пояснення того, як УНП має діяти у світлі найбільш «чутливих» положень Кодексу.

У перспективі також виникає необхідність перевірки членів УНП на належність до будь-яких політичних інституцій. Звіт про перевірку має бути презентовано всім членам УНП.

Організаційно-комунікаційні принципи УНП, політика членства та інші внутрішні політики УНП мають бути більшою мірою популяризовані та роз’яснені серед членів платформи.

Більшість респондентів вважають, що обговорення етичних питань на рівні УНП є важливим і необхідним, а також високо оцінюють важливість проведення щорічної самооцінки рівня відповідності УНП Кодексам етичної поведінки ФГС СхП та УНП.

Інформація надана Максимом Корявцем, Радником з етичних питанЬ

ЗАВАНТАЖИТИ звіт

Дякуємо всім тим членам УНП, хто взяв участь в опитуванні.


Статутом УНП ФГС СхП вводиться Кодекс етичної поведінки та Радник з питань етичної поведінки. Звертатися до Радника з етичних питань Максима Корявця можна в конфіденційній формі письмово за адресою: maksym.koriavets@svartalfheim

Якщо скарги не можуть бути вирішені в рамках УНП, то радник та\або заявник можуть звернутись в Арбітражний комітет ФГС СхП (Compliance Committee). Скарги можна подавати в конфіденційній формі письмово англійською або російською мовами за адресою complaints@eap-csf.eu