Екологічні неурядові організації, члени Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП) та Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) 21 червня 2022 року звернулися до керівництва Європейського Союзу із закликом чітко пов’язати план післявоєнної відбудови України «RebuildUkraine» з екологічними реформами та узгодженням національного законодавства з екологічним acquis ЄС.

На дане звернення ми отримали відповідь від Єврокомісії, а саме директорату DG Env за підписом Davor PERCAN (Regional & Bilateral Environmental Cooperation).

Від імені Урсули фон дер Ляєн, нам дякують за порушення важливої тематики. Вказується на важливість довкілєвих реформ та зв’язок між екологічним урядуванням та загальними реформами у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Руслан Гаврилюк, координатор РГ3 УНП:

Наголошується, що Угода про асоціацію залишається основою співпраці ЄС та України (важливе уточнення для розуміння ситуації планування подальших наших кроків) з усіма взятими зобов’язаннями, в тому числі згідно Додатку ХХХ.

Виокремлюється важливість забезпечення екологічного верховенства права, що вимагає постійних зусиль в здійсненні реформ. Необхідно розвивати адміністративну спроможність для забезпечення незворотності розпочатих реформ та запуску нових (і тут в нас чи найбільша прогалина). 

З нами погоджуються, що Україна має посилити зусилля у виконення екологічної складової Угоди про асоціацію. Прискорене прийняття нового екологічного законодавства (зокрема в сферах охорона природи, управління відходами, включаючи запобігання утворенню відходів, якість повітря та скорочення промислових і парникових викидів, включаючи систему торгівлі викидами), та збільшення спроможності щодо його впровадження та забезпечення виконання матиме вирішальне значення для прогресу країни.

Лист EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT, Brussels, 19.08.2022

Appeal WG3 UNP EaP CSF and WG5 of the UA CSP on Environmental Priorities in the Reconstruction of Ukraine, 21.06.2022

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS UKRAINE RELIEF AND RECONSTRUCTION, Brussels, 18.05.2022

Довідково:

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства – це мережа більше як 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) – об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Республіки Молдови, Білорусі, Республіки Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум допомагає громадським організаціям регіону Східного партнерства адвокатувати важливі для їх країн питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства регіону, здійснює громадський моніторинг виконання цілей Східного партнерства.

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС  є національною частиною Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС – одного з офіційних двосторонніх органів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідно до ст.469-470 Угоди про асоціацію, Платформа офіційно представляє інтереси громадянського суспільства України та ЄС у процесі виконання Угоди, здійснює моніторинг та громадський контроль за її виконанням. Від Української сторони до Платформи входить 15 членів – представників громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців. Під їх егідою УС ПГС об’єднує 282 організації.