ГО “Жіноча Професійна Ліга” (РГ4 УНП) розпочала реалізацію ініціативи «Аналітика навчання дорослих в Україні у контексті набуття членства у ЄС» в рамках проекту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Назва ініціативи: Аналітика навчання дорослих в Україні у контексті набуття членства у ЄС 

Організація: ГО “Жіноча Професійна Ліга” (РГ4 УНП)

Термін: 30.05.2022-30.11.2022 

Мета. Провести аналітичне дослідження та представити рекомендації, що будуть розроблені для України, щодо навчальних потреб дорослих у контексті набуття країною членства у ЄС та національних міжнародних зобов’язань у царині навчання протягом життя, враховуючі поточні виклики у сфері безпеки. 

Результат ініціативи. Експертами організації буде проведенеаналітичне дослідження та представлені рекомендації, що будуть розроблені для України, щодо навчальних потреб дорослих у контексті набуття країною членства у ЄС, та національних міжнародних зобов’язань  у царині навчання протягом життя, враховуючі  поточні виклики у сфері безпеки.

Олена Лазоренко, Жіноча Професійна Ліга” (РГ4 УНП):

Проблематика навчання та освіти для всіх (включаючи дорослих) входить до топ-10 цілей Східного партнерства до 2025 року, має відображення у Позиційному документі Форуму СхП (2021), входить до відповідної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС, ця тематика є предметом імплементації , моніторингу міжнародних зобов’язаннях України, наприклад, відображених у Цілі сталого розвитку «Якісна освіта» №4, яка схвалена країнами ЄС та України на період 2015 – 2030 років.  Повномасштабна війна Росії проти України призвели до руйнування освітньої інфраструктури, евакуації  та припинення освітньої та навчальної діяльності в деяких областях країни. В цих умовах погіршується доступ до освіти і навчання, різко зростає бідність та безробіття, проте наявність компетенцій до ведення діяльності, яка приносить економічний, соціальний, та інший зиск, буде сприятиме більш гнучкій перебудові соціально-економічних зв’язків в країні.
Під час впровадження ініціативи ми плануємо провести аналітичне дослідження щодо навчальних потреб дорослих в Україні, базуючись на попередньому аналізі цієї проблематики. Ми плануємо представити  результати для українських та закордонних організацій громадянського суспільства, освітніх експертів, так й для інших зацікавлених сторін, а також розповсюдити ці напрацювання, й запропонувати ці матеріали до уваги урядових структур, що задіяні у процесі реалізації дорожньої карти набуття Україною членства у ЄС

Джерело

Слідкуйте за новинами ініціативи

https://www.facebook.com/LPWUA/posts/976120659737803

Додаткова інформація:

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) – унікальна багаторівнева регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП – це позапартійна доброчесна неурядова організація.

Жіноча Професійна Ліга (https://communitylpw.wixsite.com/publish) є українською неприбутковою громадською організацією, заснованою у 1997 році, що працює в Україні на національному рівні. Ми маємо учасниць та учасників мережі з різних областей країні з науки, освіти, бізнесу та публічної сфери. Керівництво та члени мережі наразі розрізнені, причому одні перебувають в Україні, а інші в різних європейських країнах. Наша місія – сприяти активній ролі жінок в економічному та суспільному житті України шляхом навчання та професійного розвитку; адвокації та мережування; інформаційної та культурної підтримки. Ліга є членом проєвропейських громадських платформ : РГ4 УНП ФГС СхП та РГ6 УС ПГС Україна-ЄС.

Ініціатива впроваджується в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.