Проведено самооцінювання рівня відповідності Української національної платформи (УНП) Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) КОДЕКСАМ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ФГС СхП та УНП у 2021 році

Самооцінювання (проведене у період: 08/02/2022 – 22/02/2022) покликане спрямувати УНП та її структурні підрозділи до об’єктивної оцінки рівня впровадження цінностей та стандартів ФГС СхП, визначених в Кодексі етичної поведінки ФГС СхП та Кодексі етичної поведінки УНП.

Основними завданнями самооцінки є:

  • Стимулювання процесу отримання зворотного зв’язку щодо впровадження УНП цінностей Кодексів етичної поведінки ФГС СхП та УНП;
  • Ідентифікація пріоритетних шляхів ліпшого впровадження Кодексів етичної поведінки ФГС СхП та УНП;
  • Моніторинг прогресу впровадження Кодексів етичної поведінки ФГС СхП та УНП;
  • Демонстрація вищого рівня професіоналізму як у відношеннях між членами УНП, так і у відношеннях із зовнішніми стейкхолдерами;
  • Визначення сфер в реалізації Кодексів етичної поведінки, де потрібна більша увага, в рамках одного року (до наступної самооцінки) та у довгостроковій перспективі (протягом трьох років);
  • Визначення та поширення кращих практик.

За результатами самооцінювання загальний рівень дотримання УНП Кодексів етичної поведінки УНП та ФГС СхП може бути оцінений як ВИСОКИЙ.

Зафіксовано випадки, коли представники УНП зверталися до Кодексів етичної поведінки з різних причин, не пов’язаних з явними порушеннями положень Кодексів:

– перевірити внутрішні документи УНП на відповідність Кодексам;

– обговорити легітимність включення кандидата до списку членів УНП;

– ознайомитися із вмістом Кодексів для оцінки поведінки деяких членів УНП.

Особливість, яку варто відзначити, полягає в тому, що певна частина респондентів не володіли інформацією про існування Кодексів етичної поведінки та Радника з питань етичної поведінки УНП. Це означає, що все ще існує необхідність у проведенні інформаційних та освітніх заходів для підвищення обізнаності членів УНП щодо Кодексів етичної поведінки та для підвищення компетентностей у застосуванні даних документів на практиці.

Необхідність проведення інформаційно-просвітницьких заходів для забезпечення належного використання положень Кодексів на практиці також пояснюється існуванням у 2021 році випадків (згідно відповідей респондентів), які вимагали залучення Радника з питань етичної поведінки УНП. Проте жодних коментарів, опису, фактів та детальних роз’яснень щодо зазначених випадків надано не було.

Результати самооцінки також свідчать про потребу у проведенні інформаційних сесій / заходів для підвищення поінформованості членів УНП щодо того, як діє Платформа в контексті дотримання найбільш «чутливих» положень Кодексів.

Практично всі респонденти вважають, що обговорення етичних питань на рівні УНП є важливим і необхідним. Всі респонденти високо оцінюють важливість проведення щорічної самооцінки рівня відповідності УНП Кодексам етичної поведінки ФГС СхП та УНП.

Інформація надана Максимом Корявцем, Радником з етичних питань

ЗАВАНТАЖИТИ Звіт (англійською)

Дякуємо всім тим членам УНП, хто взяв участь в опитуванні.


Статутом УНП ФГС СхП вводиться Кодекс етичної поведінки та Радник з питань етичної поведінки. Звертатися до Радника з етичних питань Максима Корявця можна в конфіденційній формі письмово за адресою: maksym.koriavets@gmail.com

Якщо скарги не можуть бути вирішені в рамках УНП, то радник та\або заявник можуть звернутись в Арбітражний комітет ФГС СхП (Compliance Committee). Скарги можна подавати в конфіденційній формі письмово англійською або російською мовами за адресою complaints@eap-csf.eu