Представляємо аналітичний документ «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України». Аналітичний огляд ініціювали та спільно виконали експертки Світлана Внучко, представниця Всеукраїнської професійної спілки працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства та Марфа Скорик, представниця Київського інституту гендерних досліджень, протягом серпня-листопада 2021 року в рамках ініціативи УНП.

Продовжуємо знайомити з результатами ініціатив, які були підтримані УНП в 2021 році в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП) в 2021-2023», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.

Мета ініціативи. Підготувати аналітичний документ, в якому представити порівняльний огляд положень законодавчих актів, які наразі розробляються та обговорюються в Україні щодо стандартів регулювання трудових відносин в Україні та країнах ЄС, включаючи питання рівності та недискримінації та виконати оцінку впливу, в тому числі оцінку гендерного впливу, згідно з методикою Міністерства соціальної політики України; залучити організації до обговорення ефективності  пропонованих владою змін до законодавчих актів в сфері соціально-трудових відносин та можливих рекомендацій для органів влади та організацій громадянського суспільства.

Документ містить порівняльний огляд проєктів законодавчих актів, що розробляються в Україні, щодо стандартів регулювання трудових відносин в Україні та законодавчих актів країн ЄС, включаючи питання гендерно-правової експертизи положень вказаних документів, з метою залучити організації громадянського суспільства до обговорення ефективності  пропонованих владою змін до законодавчих актів в сфері соціально-трудових відносин, а також можливих рекомендацій для органів влади та  громадськості.

“Ще 2014-го року, ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла зобов’язання гармонізувати національне законодавство з нормативно-правовими актами ЄС (так званий “acquis ЄС”), — пояснюють авторки огляду.

“Станом на листопад 2021 року, у парламенті зареєстровано понад 20  законопроєктів. Втім, порівняльний огляд їх положень на відповідність Конвенціям МОП та директивам ЄС виявив не лише позитивні новації”, — заявляють експертки ініціативи «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України» Світлана Внучко та Марфа Скорик.

Деякі з запропонованих змін є швидше “косметичними”, натомість інші взагалі принесуть загрозливі тенденції на український ринок праці, якщо Верховна Рада схвалить документи в нинішній редакції. Також експертки виявили в законопроєктах значний перелік норм, що взагалі зацементують на законодавчому рівні дискримінацію працівників.

“Жодна реформа не може проводитися з лейтмотивом потенційного або реального звуження фундаментальних прав людини, якими є трудові, профспілкові права та права жінок”, — наголошують експертки. Й нагадують, що модернізація трудового законодавства має базуватись на дотриманні основних міжнародних стандартів трудового права. Такими є:

  • свобода праці й зайнятості, заборона примусової праці;
  • право на працю, захист від безробіття, допомога у працевлаштуванні та матеріальна підтримка безробітних;
  • рівноправність у праці й зайнятості, заборона дискримінації в праці. дотримання прав вагітних працівниць, працюючих матерів і батьків;
  • залучення сторін соціального діалогу до обговорення та узгодження законопроєктів.

Найбільше положень, які суперечать Директивами ЄС та Конвенціям МОП, містять законопроєкти №5054, 5054-1, 5161, 5388 та 5371. “Вони потребують ґрунтовного доопрацювання а, в певних випадках – видалення цілих пунктів”, — наполягають експертки. Додаючи, що, прийнявши вказані суперечливі положення, Україна порушить підписану в 2014 році Угоду про асоціацію з ЄС, зокрема в частині 1 Статті 291 та Статтю 424.

В аналітичному документі проведена оцінка проєктів законів України в галузі трудових відносин з погляду забезпечення трудових прав жінок.

Інформаційна та адвокаційна кампанії

Презентація та повна версія документу дослідження поширена серед цільової аудиторії проєкту, зокрема серед представників урядових, парламентських інституцій, неурядових аналітичних центрів, профспілок, організацій роботодавців, що опікуються питаннями соціально-трудових відносин, неурядових жіночих організацій.

Результати дослідження поширені в рамках інформаційної компанії до вказаних стейкхолдерів (представники урядових, парламентських інституцій, неурядові аналітичні центри, профспілки, організації роботодавців, що опікуються питаннями соціально-трудових відносин, неурядові жіночі організації) та презентовані: на засіданні РГ 5 УНП ФГС СхП 25 жовтня 2021; озвучені під час засідання РГ5 на рівні ФГС СхП 30 листопада 2021 та в рамках Щорічної конференції УНП 10 листопада 2021.

В рамках проведення адвокаційної кампанії виконавці ініціативи долучилися до участі в складі робочих груп Комітеру ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з доопрацювання до другого читання законопроектів, які проаналізовано в аналітичному документів.

Експертки ініціативи взяли участь 25 листопада 2021 року в онлайн нарада членів робочої групи від профспілкової сторони з обговорення проєкту ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин (реєстр.№ 5388).

ЗАВАНТАЖИТИ Аналітичний документ «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України»

Цитування: Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України/ С.Внучко, М.Скорик. – К., 2021. – 63 с. / Київський інститут гендерних досліджень, 2021. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kgsi.org.ua/topics/standarti-regulyuvannya-trudovikh-vidnosin-pravovi-normi-es-ta-ukraini

Презентація ініціативи

Відео запис презентацій ініціатив на Щорічній конференції УНП ФГР СхП, 9-10 листопада 2021

«Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України — аналітичний огляд», Європейський простір, 13.12.2021 (https://euprostir.org.ua/resources/175169)

Ініціативу виконано в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Довідково.

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) – унікальна багаторівнева регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП – це позапартійна доброчесна неурядова організація.