Представляємо аналітичний документ «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу», який підготовлений експертами Федерації професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України Вячеславом Рой та Харківської обласної організації професійної спілки підприємців Валерієм Репіним в рамках ініціативи УНП.

Продовжуємо знайомити з результатами ініціатив, які були підтримані УНП в 2021 році в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП) в 2021-2023», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.

Мета ініціативи: показати розмежування/відмінності в суб’єктах, сферах, інструментах та результатах здійснення взаємодії влади і громадськості в рамках громадського та соціального діалогу та особливості реалізації кожного з них.

За результатами реалізації ініціативи було підготовлено та опубліковано аналітичний документ «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу» в якому здійснено порівняльний огляд особливостей реалізації громадського та соціального діалогу.

У документі автори відмічають, що незважаючи на досить тривалу історію існування та на наявність в Україні позитивних кроків влади та інститутів громадянського суспільства щодо налагодження конструктивного діалогу, варто відмітити низку негативних тенденцій, що впливають на стан та якість такої взаємодії.

Основними причинами, що стримують взаємодію органів влади з ОГС сьогодні, на думку авторів, виступають: низька активність та інертність ОГС, недосконалість положень законодавчих актів на основі яких здійснюється громадських та соціальний діалог, формалізований характер і незначний ефект діяльності існуючих механізмів взаємодії влади та ОГС; відсутність довіри до державної влади з боку ОГС; з іншого боку – іноді скептичне ставлення державних службовців до комунікацій з організаціями громадянського суспільства; недостатня інформаційна відкритість органів державної влади тощо.

Інформаційна та адвокаційна кампанії

Результати дослідження поширені в рамках інформаційної кампанії до вказаних стейкхолдерів (громадські активісти, громадські організації, профспілки, організації роботодавців, органи влади) та презентовані: на засіданні РГ 5 УНП ФГС СхП; під час вебінару «Комунікація влади і громадянського суспільства: громадський vs соціальний діалог»; озвучені під час засідання РГ5 на рівні ФГС СхП та в рамках Щорічної конференції УНП 10 листопада 2021.

Проведено навчання серед учасників вебінару (19 та 26 листопада 2021) щодо механізмів та інструментів налагодження конструктивного діалогу між органами влади та організаціями громадянського суспільства.

В рамках реалізації ініціативи підготовлено пропозиції для органів державної влади щодо сприяння розвитку ефективної моделі громадського діалогу необхідно:

  • розглянути можливість: створення підкомітету з питань розвитку громадянського суспільства у складі Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики або Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування або розширення питаннями розвитку громадянського суспільства предмету відання одного з підкомітетів, які вже функціонують;
  • ініціювати проведення щорічних парламентських слухань про розвиток громадянського суспільства в Україні спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Координаційної ради;
  • забезпечити можливість проведення слухань в профільному комітеті на тему оцінки виконання Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

ЗАВАНТАЖИТИ Аналітичний документ «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу».

«Взаємодія влади та громадянського суспільства України в рамках громадського та соціального діалогу — аналітичний огляд», Європейський простір, 13.12.2021

Презентація ініціативи


Відео запис презентацій ініціатив
 на Щорічній конференції УНП ФГР СхП, 9-10 листопада 2021

Ініціатива реалізована в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП в 2021-2023 роках», що фінансується Європейським Союзом, Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та виконується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.