Члени Робочої групи 3 Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП) стурбовані ситуацією, яка може скластися в Україні стосовно підтримки та розвитку екологічно орієнтованого виробництва і споживання та звертаються  до народних депутатів України та відповідних урядових структур з рекомендацією розробити окреме системне законодавство у сфері екологічного маркування та не вносити зміни до чинних законів.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» УНП ФГС СхП

Ми, представники  РГ3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП), стурбовані ситуацією, яка може скластися в Україні стосовно підтримки та розвитку екологічно орієнтованого виробництва та споживання.

Є загальносвітова практика, що товари та послуги, які відповідають певним екологічним критеріям та показникам зменшеного впливу на навколишнє природне середовище, можуть отримувати знак екологічного маркування. Таким чином, продукція з екологічним маркуванням стає більш конкурентоспроможною, а споживачі отримують можливість обирати продукцію, яка не шкодить природному середовищу.

Законодавство України потребує приведення у відповідність з ключовими документами ЄС (Регламент ЄС № 66/2010 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 листопада 2009 року щодо екомаркування Європейського Союзу). Екологічна сертифікація та маркування продукції визначені також одним із основних інструментів реалізації національної екологічної політики.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 6446, який пропонує зміни до чотирьох чинних законів шляхом введення до їх тексту згадки про екологічне маркування та запровадження безграмотного й досить дивного для законодавчої термінології поняття «більш екологічно кращої продукції».

Запропоновані законопроєктом № 6446 зміни суперечать чинним законам України, вже гармонізованим зі стандартами ЄС. І загалом, такий підхід не відповідає принципам законотворення, адже фрагментарні зміни до окремих законів ні в якому разі не вирішують основну проблему – потребу створення цілісної національної системи екологічного маркування.

Більше того, відсутність чітких правил та відповідальності створює серйозні корупційні ризики, що може завадити доброчесним виробникам долучитися до екологічно орієнтованої діяльності, призвести до порушення прав споживачів і взагалі створити негативний імідж нашим виробникам та продукції на європейському ринку.

Очевидно, що це не сприятиме європейській інтеграції України, особливо зважаючи на  активне впровадження в ЄС Європейського зеленого курсу.

Ми вважаємо за необхідне розробити окреме системне законодавство у сфері екологічного маркування що базуватиметься на державницькому підході до законотворення, захищатиме громадян від шахрайства та введення в оману, запобігатиме корупційним ризикам та забезпечить підтримку доброчесних виробників/ надавачів послуг. Не вносити зміни до чинних законів.

Довідково:

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (www.eapcsf.org.ua/) – це мережа більше як 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) – об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Республіки Молдови, Білорусі, Республіки Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум допомагає громадським організаціям регіону Східного партнерства адвокатувати важливі для їх країн питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства регіону, здійснює громадський моніторинг виконання цілей Східного партнерства.  

ЗАВАНТАЖИТИ Звернення РГ3 УНП щодо законодавства про екомаркування, 20.01.2022