Представляємо Вашій увазі  тематичні пріоритети діяльності та Зведений Операційний план діяльності Робочих груп УНП на 2022.

Операційний план та тематичні пріоритети були обговорені з членами РГ УНП та підготовлені координаторами Робочих груп УНП.

Тематичні пріоритети діяльності на 2022 р

Робоча група 1 «Демократія, права людини, належне урядування та стабільність»

1.Гендерна рівність, протидія дискримінації, посилення заходів по боротьбі з гендерно обумовленим та домашнім насильством – ратифікація Стамбульської конвенції, виконанням Національної  стратегії у сфері прав людини.

2.. Моніторинг здійснення комплексної судової  реформу,  проведення реформи Верховного Суду  та Конституційного суду,  реалізація Стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки

3. Проблеми мобільності та шляхи їх розв’язання. Пандемія коронавірусу та супровідні з ним обмеження мобільності громадян що вплинули на практику перетину кордону та загалом на мобільність громадян, включно  проблемою міграції та трудової міграції..

4. Адвокація прав і свобод цивільних громадян, що отримали поранення під час збройного конфлікту на Донбасі, ; розбудова мирного діалогу, відображення проблематики в національних програмах безбарєрності та в процесі формування методики перепису населення України. Участь  в Кримській платформі.

Пріоритети діяльності РГ1 у 2022 році: 

– Права людини, гендерна рівність і недискримінація, посилення заходів по боротьбі з гендерно обумовленим та домашнім насильством

– Здійснення  судової  реформи, проведення реформи Верховного Суду  та Конституційного суду

– мобільність громадян, включно з проблемою міграції та трудової міграції

– розбудова мирного діалогу,  захист соціальних прав, включно з компонентом безбарєрності участь  в Кримській платформі.

Робочі підгрупи у складі РГ1:

1. Права людини (ґендерна рівність, захист уразливих груп, недискримінація).

2. Свобода слова, медіа і стратегічні комунікації (налагодження ефективних з точки зору форми та змісту каналів комунікації органів влади та громадянського суспільства щодо процесу реформ всередині України та в рамках політики Східного партнерства, медіа, боротьба з пропагандою).

3. Належне врядування і секторальні політики (реформа державної служби, включаючи реформу судової системи, антикорупційна політика).

4. Безпека та стабільність (попередження конфліктів, європейська безпека, регіональні безпекові ініціативи, міграційні питання, цивільна безпека).

* Робочі підгрупи та окремі члени РГ1 протягом року можуть вносити інші пропозиції щодо проведення заходів та реалізації проектів за визначеними пріоритетами.

Робоча група 2: Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС

– Регуляторне середовище та розвиток малого і середнього бізнесу

– Регіональна політика та транскордонне співробітництво

– Гармонізація цифрових ринків

– Економічні зв’язки з Європейським Союзом і регіоном Східного Партнерства

-Економічні механізми та впливи Green Deal

Робоча група 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека»

Пріоритети діяльності РГ3 на наступні роки відповідають Стратегії УНП та проекту Стратегії ФГС СхП та направлені на адвокацію, моніторинг, експертну підтримку реалізації нової політики Східного партнерства до 2025 в частині досягнення довкільної та кліматичної стійкості, а також пов’язаних з цим інших цілей політики. Тематичними пріоритетами РГ3, за якими планується реалізація вищенаведеної діяльності є:

 • Просування Європейського зеленого курсу в Україні і всіх його складових, адвокація широкій участі України в ЄЗК.
 • Сприяння крос-секторальності довкільної політики та екологізації секторів економіки України, переходу на циркулярну економіку, зелене відновлення економіки після коронокризи спричиненої COVID-19.
 • Адвокація переходу України на низьковуглецевий розвиток, енергетичного переходу та розвитку ВДЕ, участі України у досягнені кліматичної нейтральності Європейського континенту, адаптації до зміни клімату.
 • Адвокація імплементації довкільної політики на регіональному та місцевому рівні, зокрема екологізації регіональних стратегій в умовах децентралізації із використанням інструменту СЕО.
 • Адвокація збереження біорізноманіття, впровадження екосистемного підходу, інтегрованого управління водними ресурсами.
 • Сприяння сталому транспорту, екологічно безпечному розвитку транспортних мереж.

 Робоча група 4 « Контакти між людьми»

Пропозиції щодо стратегічний пріоритетів діяльності РГ4 на 2022-2023 рік:

1) Аналіз змін  в освіті та навчанні, які спричинені пандемією коронавірусу і широким використанням цифрових технологій на різних рівнях освіти; сприяння розвитку освіти та навчання дорослих і неформальної освіти в Україні

2) Обговорення рамки цифрових компетентностей для різних сфер економічної та суспільної діяльності, аналіз проблем і викликів у сфері медіаграмотності та протидії фейкам, розвиток критичного мислення;

3) Налагодження ширшої комунікації з культурними середовищами України, розвиток міждисциплінарних підходів у сфері культури та креативних індустрій, аналіз проблем цифровізації сфери культури. Розвиток міжкультурного діалогу регіонів України, країн Східного Партнерства і Європейського Союзу;

4) Аналіз та вивчення досліджень ціннісних орієнтирів та соціальних трендів молоді в Україні, регіоні СхП і ЄС з метою крос-секторальної та транс-кордонної співпраці навколо чіткого формулювання викликів молоді, звернення уваги на адаптацію молоді до викликів часу та проблем працевлаштування молоді;

5) Адвокація інтеграції країн Східного Партнерства у Європейський освітній та дослідницький простір, ширше використання можливостей асоціації до програми Горизонт Європа. 

Робочі підгрупи у складі РГ4:

 • Молодь
 • Культура
 • Дослідження та Інновації
 • Освіта та навчання

Робоча група 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог»

Пріоритети діяльності для Робочої групи №5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» на 2022 рік;

 • Вплив пандемії Сovid-19 на стан ринку праці в Україні: динаміка за два роки.
 • Соціальний діалог та захист працівників і інструменти підтримки суб’єктів підприємницької діяльності в період пандемії
 • Реалізація громадського діалогу на територіальному рівні в Україні.
 • Соціальний діалог на територіальному рівні в Україні.
 • Вплив пандемії Covid-19 на стан виконання Стратегії подолання бідності в країні.
 • Зміна парадигми в забезпеченні здорових і безпечних умов праці в розрізі тотальної зміни парадигми нового закону. 
 • Реалізація євроінтеграційних та споріднених зобов’язань України в галузі соціально-трудової політики, включно зобов’язань щодо прав жінок та гендерної рівності.

пропозиції Робочої групи №5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» до Операційного плану діяльності УНП на 2022 рік.  

 • Об’єднання громадянського суспільства України навколо відстоювання європейських цінностей та стандартів життя.
 • Інформаційна присутність Платформи в інфопросторі України та ЄС.
 • Посилення присутності платформи на регіональному рівні
 • Налагодження дво- та багатосторонньої співпраці з іншими національними платформами ФГС СхП.
 • Проведення гендерного аудиту УНП та розроблення за його результатами власної «Дорожньої карти/плану дій щодо гендерної рівності для УНП»

ЗАВАНТАЖИТИ Зведений Операційний план діяльності Робочих груп УНП на 2022