Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства в рамках програми посилення спроможності організацій-членів Платформи провела тренінг “Як створити дієву систему МіО в організації та здійснювати моніторинг державної політики”.

Три дні тренери ГО “Українська асоціація оцінювання” – УАО (РГ2 УНП), ділилася власним досвідом моніторингу та оцінювання.

Мета тренінгового курсу – знайомство із методологією оцінювання того, наскільки і яким чином виконані завдання проектів/ програм, а також внеску проекту/ програми у виконання місії організації та чи досягнення цілей стратегії вищого рівня.

Програма тренінгового курсу складалася із трьох тригодинних тренінгів, які розкривали базові засади проведення оцінювання проектів та програм як неприбуткових організацій, так і бізнес компаній.


⏰ 6 грудня, 10.00-13.00
🔹 Основні визначення: проект, програма, оцінювання, моніторинг
🔹 Оцінювання як інструмент ефективного управління.
🔹 Відмінності оцінювання від моніторингу, контролю, аудиту та дослідження
🔹 Види оцінювання

⏰ 7 грудня, 10.00-13.00
🔹 Визначення індикаторів проекту
🔹 Вибір методів моніторингу і оцінювання
🔹 Монетизація в МіО
🔹 Оцінювання державних стратегій (приклад)

⏰ 8 грудня, 10.00-13.00
🔹 Моніторинг. Визначення аспектів, які мають підлягати моніторингу
🔹 Планування моніторингу і оцінювання. Створення систем МіО в організації
🔹 Підготовка технічного завдання для оцінювання
🔹 Підготовка звіту про результати оцінювання
🔹 Розповсюдження і використання результатів оцінювання. Стандарти.

Цільова аудиторія: представники організацій, установ та бізнес компаній, які причетні до реалізації благодійних проектів та програм, а також викладачі, залучені до викладання подібних навчальних дисциплін, та науковці, які цікавляться теорією та практикою оцінювання проектів та програм.

Оцінювання є частиною сучасної «системи управління знаннями» будь-якої організації: воно допомагає організації працювати прозоро та відкрито, дозволяє накопичувати досвід та знання про роботу організації, використовувати їх для покращення роботи. Висновки оцінювання можуть бути використані для уточнення стратегії, дизайну і реалізації проекту/ програми.
Уміння здійснювати оцінювання проектів та програм сприяють визначенню наслідків, ефективності і результативності благодійної діяльності, співпраці з донорськими організаціями (залученню фінансування на їх реалізацію), інформуванню зацікавлених сторін про наявні успіхи тощо.

Зареєструвалося 61 учасник, брали участь в заході – біля 40 кожного дня.

Тренерами виступили члени Правління УАО:

  • Красовська Ольга, кандидатка економічних наук, незалежна експертка з питань політики розвитку МСП, моніторингу та оцінювання. Голова Правління Української асоціації оцінювання з 2020 року, член Європейського товариства оцінювання з 2018 року.
  • Кравчук Ірина, доктор наук з державного управління. Член правління Української асоціації оцінювання, Європейської асоціації оцінювання, Американської асоціації оцінювання. Незалежний консультант та тренер з оцінювання програм і проектів. Спеціаліст з моніторингу, оцінювання, навчання програми DOBRE.
  • Мазурик Олег, доктор соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, гарант освітньої програми «Соціальні технології». Член Правління Української асоціації оцінювання. Директор громадської організації «Центр соціального аудиту». Незалежний консультант та тренер з оцінювання програм і проектів.
  • Савва Михайло, кандидат соціологічних наук, доктор політичних наук, професор. Член Правління Української асоціації оцінювання. Незалежний консультант та тренер з оцінювання програм і проектів. Голова правління громадської організації “Експертна група «Сова».
  • Щетініна Ольга, магістр англійської і німецької філології, сертифікат бізнес школи Відкритого Британського Університету, стажувалася в Drexel University, США. Незалежний консультант та тренер з оцінювання програм і проектів. Член міжнародної консультативної Ради з оцінювання ПРО ООН. Член Правління Української Асоціації Оцінювання.

Після закінчення тренінгу було проведено опитування учасників з метою отримання зворотного зв’язку. Взяли участь 26 учасників.

Думки учасників тренінгу

Опишіть основний результат тренінгу для Вас:


–       Систематизація понять, структурування інформації, поглиблення знань, нові знайомства та інформація
–       Систематизація наявних знань
–       Значно підвищився рівень знань, розширилось бачення можливостей для застосування моніторингу та оцінки.
–       Розумію, як описувати індикатори та вплив у проектах.
–       Усе було цікаве як актуалізація знань, і особливо цінні ідеї: монетизація, налагодження МіО в організації, звіт, тренди
–       Додаткові знання щодо проведення моніторингу та оцінювання, якісне визначення індикаторів, важливість підготовки ТЗ для оцінювання та його вплив на подальший звіт
–       Розуміння важливості оцінювання для ефективної роботи
–       Знайомство з оцінюванням державних стратегій
–       Структурувала та доповнила наявні знання.
o   – визначила для себе ряд відповідей на різного типу питання, більшість яких стосувалась практичних речей, тому вдячна за велику кількість кейсів,
– отримала багато посилань на ресурси з теми МіО, буду вивчати 🙂
–       Я переважно самоук у цій темі і тому повторення її теоретичних основ необхідне час від часу. Тренінг дав мені можливість осмислити практичний досвід
–       Нові знання, отримання літератури для опрацювання
–       Тренінг допоміг структурувати знання, набуті за час роботи у даному напрямку
–       Тренінг допоміг актуалізувати питання з моніторингу й оцінювання, посилити тематичну базу та краще розібратися в законодавчому полі

По закінченню тренінгового курсу учасники отримали сертифікат учасника.

Програма тренінгу, 6-8.12.2021

Додатково:

https://www.facebook.com/unp.eap.csf/posts/958167431488484 (6.12.2021)

https://www.facebook.com/unp.eap.csf/posts/958780201427207 (7.12.2021)

https://www.facebook.com/unp.eap.csf/posts/959124361392791 (8.12.2021)

Захід проводиться в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП в 2021-2023 роках», що фінансується Європейським Союзом, Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та виконується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій