Регрантинг членам Форуму 2021, лот 3

Аналіз та оцінка управління транскордонними смарагдовими об’єктами України, Білорусі та Молдови

Головний виконавець БО «Інтерекоцентр», Україна (РГ3 УНП)

Партнери

  • CSO Public Association EcoContact, Moldova
  • CSO “Bahna”, Belarus

Період проекту: 1 травня – 20 листопада 2021

Цей проект спрямований на посилення ролі адвокації та пріоритетів ФГС Східного партнерства та ОГС в Україні, Білорусі та Молдові шляхом формулювання стратегічного документу, що аналізує та оцінює впровадження, моніторинг та нагляд за управлінням Транскордонними Смарагдовими об’єктами.

Проект сприяв об’єднанню активізації представників Української, Молдавської та Білоруської Національних платформ Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, діяльність яких була спрямована на наближення національної екологічної політики до регламентів Європейського Союзу за допомогою посилення механізму діалогу між національними урядами та громадянським суспільством Національних платформ з підготовкою переліку рекомендацій для Міндовкілля та місцевих органів влади  цих країн.

Команда представників Національних платформ підготувала  Policy Paper,  як  рекомендації:

  • до  Міндовкілля  щодо управління, моніторингу та звітності  щодо стану збереження птахів з Резолюції 6 Бернської Конвенції на території транскордонних Смарагдових об’єктів України, як зобов’язань Угоди про Асоціацію:

1. Визначення переліку птахів, що перебувають під глобальною загрозою зникнення та мають несприятливий національний природоохоронний статус для визначення цільових природоохоронних заходів зі збереження.

2.Організація наукових досліджень щодо отримання даних з чисельності щорічного тренду   птахів з вищевказаного  переліку в Україні.

3. Використання  нормативної бази EU Emerald Network для організації з управління заходами щодо збереження птахів з цього переліку в Україні.

2. Використання результатів наукових досліджень для моніторингу тренду чисельності птахів на території України та встановлення нових пріоритетів зі збереження.

3. Використання результатів наукових досліджень при підготовці періодичної звітності  до  EU  з Резолюцією 8 щодо  звітності  про стан  збереження для птахів з цього переліку.

  • до  місцевих органів влади та територіальних громад,  на території яких  розміщені Смарагдові  об’єкти  з переліком природоохоронних заходів зі збереження птахів, що перебувають під глобальною загрозою зникнення та мають несприятливий національний природоохоронний статус.


Інформація надана: Кохан Олег, координатор проєкту, екологічний експерт, директор БО «Інтерекоцентр», Україна (РГ3 УНП)

Джерело

Фото Фейсбук сторінка Олег Кохан

Більше про проект можна почитати:

Команда з реалізації Проєкту  виконала завдання №4 з підготовки переліку видів

29 червня 2021 р. відбулася чергова  онлайн зустріч, за проектом ФГС СхП «Підготовка Policy Paper щодо управління транскордонними Смарагдовими об’єктами Смарагдової мережі України, Республіки Білорусь та Республіки Молдова».

02.06.2021 р. була проведена зустріч

Регрантинг членам ФГС СхП (2021-2023)