9-10 листопада 2021 року відбулася Щорічна конференція Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства в онлайн форматі.

10 листопада 2021 р., в рамках Конференції, відбулася презентація ініціатив робочих груп, підтриманих УНП в 2021 році у рамках проекту «Підтримка УНП ФГС СхП 2021-2023 роках».

Керівний комітет УНП та Наглядова рада проєкту 30 червня 2021 провели спільне засідання. Учасники засідання обговорили подані від Робочих груп УНП ініціативи. Особлива увага приділялася відповідності пріоритетам Робочих груп на 2021 рік, обговоренню ініціативи серед членів Робочих груп та чи були ініціативи підтримані саме членами даних робочих груп. КК УНП та Наглядова рада проекту підтримали 10 ініціатив.

Модератор Марина Гутгарц (Секретар УНП).

Знайомтесь з ходом виконання ініціатив.

РГ 1. Демократія, права людини, належне урядування та стабільність

Ростислав Дзундза, презентація ініціативи «Підвищення обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами та гендерною нерівністю, ризиками насильства над жінками та домашнього насильства і міжнародними стандартами в цій сфері» (ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», РГ1) 

Мета. Забезпечення участі громадськості зокрема організацій членів УНП СхП в адвокації ратифікації Стамбульської Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та розробка пропозицій щодо шляхів з подолання в сфері насильства щодо жінок та гендерно зумовленого насильства невідкладні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію домашнього насильства, незворотності покарання за насильство та наданні максимальної підтримки і допомоги потерпілим особам, особливо дітям, людям похилого віку та особам з інвалідністю. Підвищення обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами та гендерною нерівністю, ризиками насильства над жінками та домашнього насильства і міжнародними стандартами в цій сфері.

Павло Кравчук, презентація ініціативи «Дотримання прав людини на кордоні під час пандемії коронавірусу. Проблеми мобільності та шляхи їх розв’язання» (ГО «Європа без бар’єрів», РГ1) 

Мета. Сприяти дотриманню прав людини під час перетину державного кордону шляхом аналізу проблем мобільності та розробки проектів рішень для відповідальних органів влади.

Павло Кравчук, ГО «Європа без бар’єрів»:

Пандемія коронавірусу та супровідні з ним обмеження мобільності громадян вплинули на практику перетину кордону та загалом на мобільність громадян. Завдяки даному аналізу та напрацьованим рекомендаціям відповідні органи влади отримають неупереджені висновки щодо необхідності дотримання балансу між дотриманням прав людини та карантинних обмежень у сфері мобільності. Окрім цього, задоволено суспільний запит на покращення інформування у цій сфері, підвищено рівень актуальності проблем мобільності для відповідних органів влади. 

Переглянути ПРЕЗЕНТАЦІЮ

РГ 2. Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС

Віктор Борщевський, презентація ініціативи «Трансформація громадянського суспільства в Україні в економічному та євроінтеграційному вимірі» (Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини, РГ2) 

Мета. Дослідити розвиток громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі, проаналізувати перешкоди на шляху досягнення організаціями громадянського суспільства європейських стандартів інституціоналізації сектору та запропонувати конкретні кроки з розбудови в Україні потужного громадянського суспільства, яке діятиме на тих же принципах, що й у розвинених державах світу, адаптуючи на український ґрунт передові форми та методи суспільно-політичної діяльності.

Під час реалізації даної ініціативи підготовлено аналітичний звіт «Трансформація громадянського суспільства в Україні в економічному та євроінтеграційному вимірі» та  пропозиції для вироблення державних та регіональних політик, направлених на покращення розвитку громадянського суспільства в Україні.

Переглянути ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Володимир Ночвай, презентація ініціативи «Вирівнювання політики інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС та гармонізації цифрових ринків СхП» (Громадська спілка «Центр розвитку інновацій», РГ2) 

Мета. Метою ініціативи є оцінка прогресу інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС та гармонізації цифрових ринків СхП, активізація політичного діалогу за участі громадськості для актуалізації першочергових завдань цифрового розвитку.

Володимир Ночвай, Центр розвитку інновацій (РГ2 УНП):

Важливим результатом є підвищення поінформованості громадського, експертного середовища та бізнесу через висвітлення ходу цифрових євроінтеграційних реформ в Україні, донесення напрацьованих в ході громадської оцінки та пропозицій до органів влади, відповідних інституцій Східного партнерства, та ЄС. 

Переглянути ПРЕЗЕНТАЦІЮ

РГ 3. Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека

Ганна Голубовська-Онісімова, презентація ініціативи «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні 2» (спільна ініціатива від РГ3) 

Мета. Оновлення аналітичного документу «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні», з урахуванням нових стратегічних документів розвитку (розроблених та/чи прийнятих у 2021 р.) і можливостей зеленого відновлення після локдауну, спричиненого COVID-19, а також представлення результатів у популярному форматі.

Оновлено аналітичний документ підготовлений у 2020 році після оприлюднення Європейською комісією нового бачення політики Східного партнерства. Будуть враховані оновлені стратегічні документи як на національному рівні, зокрема, Економічна стратегія України до 2030 року, так і на рівні Східного партнерства, в рамках підготовки до саміту та ухвалення політики після 2020 року. На основі оновленого аналітичного документу підготовлено його скорочену версію з основними висновками та рекомендаціями для усіх залучених осіб, в першу чергу, Уряду України.

Переглянути ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Тамара Малькова, презентація ініціативи «Стратегічна екологічна оцінка стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого розвитку» (спільна ініціатива від РГ3) 

Мета. Сприяти ефективному стратегуванню в регіонах України через належне застосування інструменту СЕО.

СЕО, стратегічна екологічна оцінка, – це інструмент, який громади можуть використовувати для розумного та довгострокового планування збалансованого розвитку своїх територій.

Тамара Малькова, керівниця Міжнародної благодійної організації «Інформаційний центр «Зелене досьє» (РГ3 УНП):

Євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України та пов’язані з ними прагнення України стати активним учасником Європейського зеленого курсу, активна діяльність на міжнародному й урядовому рівні, прогресивні ініціативи стосовно екологізації всіх сфер нашого життя мають всебічно втілюватися на рівні територіальних громад і регіонів у стратегічних планах розвитку та місцевих екологічних програмах. На жаль, сьогодні цього не відбувається.

Переглянути ПРЕЗЕНТАЦІЮ

РГ 4. Контакти між людьми

Іван Кульчицький, презентація ініціативи «Шляхи розвитку професійних цифрових компетентностей у секторі культурної спадщини (Агенція європейських інновацій, РГ4) 

Іван Кульчицький, ГО “Агенція європейських інновацій”  (РГ4 УНП):

Однією з системних проблем цифрового відставання у секторі культурної спадщини України є застаріли програми навчання у профільних ЗВО, практична відсутність програм підвищення кваліфікацій керівного складу установ пам’яті та Міністерства культури та інформаційної політики щодо використання цифрових технологій, а також відсутність навчальних програм міждисциплінарного навчання фахівців закладів культури та ІТ-фахівців. Такий стан призводить до таких негативних наслідків як зменшення економічних показників культурно-туристичного сектору, який є потужним перспективним економічним ресурсом країни; втрата культурних цінностей та національної ідентичності; підвищення загроз для національної, територіальної та державної безпеки.

В рамках ініціативи підготовлені пропозиції до спеціалізованих навчальних курсів  які забезпечать сучасними знаннями та цифровими компетентностями керівний та фаховий склад галузі культури, що сприятиме свідомому стратегічному плануванню і  системному цифровому розвитку галузі та  прискорить цифрову трансформацію сектора культурної спадщини.

Переглянути ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Андрій Волик, презентація ініціативи «Ухоробрене юнацтво. Підприємницькі навички та соціальне шкільне підприємництво» (Молодіжна організація «СТАН», РГ4) 

Мета. Сприяти розвитку навичок молоді для позитивного впливу на формування економічної та фінансової стабільності й розвитку молодих людей.

Одним з ключових етапів ініціативи був аналіз підходів у формуванні підприємницьких навичок серед молоді Івано-Франківської ОТГ та створення карти можливостей для розвитку молодіжного/шкільного підприємництва в громаді, який провела експертна команда РГ4 УНП.

Переглянути ПРЕЗЕНТАЦІЮ

РГ 5. Соціально-трудова політика та соціальний діалог

Валерій Рєпін, презентація ініціативи «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу» (спільна ініціатива РГ5)

Мета ініціативи: показати розмежування/відмінності в суб’єктах, сферах, інструментах та результатах здійснення взаємодії влади і громадськості в рамках громадського та соціального діалогу та особливості реалізації кожного з них.

Вячеслав Рой: Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України:

Проблематика розвитку громадянського суспільства та взаємодії держави і суспільства останнім часом є предметом пильної уваги громадськості, адже його застосування є потужним інструментом стабілізації суспільних відносин в Україні. Наявність діалогу є індикатором демократизації управління, адже це – єдиний спосіб формування гомогенної громадянської культури та розвитку громадянської відповідальності. Одночасно як в середовищі громадянського суспільства так і в інститутах влади відсутнє розуміння відмінностей між громадським та соціальним діалогом, зокрема щодо суб’єктів, інструментів, шляхів взаємодії та наслідків підміни понять в процесі вироблення узгоджених рішень.

Переглянути ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Світлана Внучко, презентація ініціативи «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України» ( спільна ініціатива РГ5)

Мета. Підготувати аналітичний документ, в якому представити порівняльний огляд положень законодавчих актів, які наразі розробляються та обговорюються в Україні щодо стандартів регулювання трудових відносин в Україні та країнах ЄС, включаючи питання рівності та недискримінації та виконати оцінку впливу, в тому числі оцінку гендерного впливу, згідно з методикою Міністерства соціальної політики України; залучити організації до обговорення ефективності  пропонованих владою змін до законодавчих актів в сфері соціально-трудових відносин та можливих рекомендацій для органів влади та організацій громадянського суспільства.

Результатом реалізації ініціативи є аналітичне дослідження, інфографіка до ключових частин дослідження, а також ознайомлення цільової аудиторії з документом для використання при розробці та обговоренні реформування законодавства в сфері соціально-трудових відносин України.

Переглянути ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Відео трансляція Презентації ініціатив, 10.11.2021

Програма Щорічної конференції УНП, 9-10.11.2021

Захід відбувався в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП в 2021-2023 роках», що фінансується Європейським Союзом, Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та виконується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.