25 жовтня 2021 року відбулося засідання РГ5 УНП «Соціально-трудова політика та соціальний діалог». Захід відбувся онлайн, на платформі Zoom.

Засідання пройшло згідно запланованого порядку денного.

Новини ФГС СхП та УНП.

Учасники засідання обговорили питання підготовки до проведення Щорічної конференції УНП 9-10 листопада 2021р. та 13 Асамблеї ФГС СхП 30 листопада-2 грудня 2021р. Координато РГ5 повідомила учасників про можливість подати заявку на проведення паралельної сесії під час Асамблеї, яка буде проведена 1 грудня та процес підготовки до засідання РГ5 ФГС СхП. Також учасники групи обговорили питання про необхідність систематизації та надання інформації про діяльність членів РГ5 УНП протягом 2021р. у відповідь на розіслану анкету консультанта РГ5 ФГС СхП Кирила Касьяна.

Звіт координатора . В рамках підготовки до щорічної конференції УНП, групою підготовлено та затверджено звіт про результати діяльності в період з жовтня 2020р. по вересень 2021р. За звітний період проведено 2 засідання групи, члени РГ5 взяли активну участь у виступах та дискусіях в ході засідання РГ5 ФГС СхП в червні 2021р., за ініціативи та участі членів РГ5 підготовлено заяву щодо реформи трудового законодавства України, а також підготовлено та презентовано результати двох ініціатив 2020 року: «Covid – 19 та соціальний діалог в туристичній галузі: практика ЄС та український реалії» та «Видимі та латентні наслідки COVID 19 для регулювання соціально-трудових відносин в сфері МСБ України».

Підготовка пропозицій до Позиційного документу УНП до Саміту СхП. Відбулося обговорення Позиційного документу у відповідь на Спільний робочий документ: Відновлення, стійкість і реформи: пріоритети Східного партнерства після 2020 року. Joint Staff Working Document – Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities, який було оприлюднено 20 жовтня 2021 року. Під час дискусії, учасники засідання підтримали позицію секретаріату ФГС СхП, що хоча відновлення економіки є важливим, орієнтація на демократичний розвиток має бути більш центральною у майбутній політиці Східного партнерства;  необхідно зробити більший наголос на ґендерній проблематиці; неясно, яким чином буде забезпечена відповідальність зацікавлених сторін за виконання своїх обіцянок, зокрема демократичного розвитку.

Крім того, учасники засідання відмітили, що пропозиції і рекомендації, які розроблялися РГ5 в процесі проведення консультацій під час розробки даного документу, нажаль не знайшли свого відображення в фінальній версії документу. Тим не менш, дані пропозиції залишаються актуальними і сьогодні, зокрема щодо питань:

  1. Посилення соціального діалогу на всіх рівнях та ролі соціальних партнерів в процесі прийняття рішень в рамках СхП;
  2. Увиразнення соціальної складової в пріоритетах СхП та подолання бідності;
  3. Створення тематичної платформи (панелі) для РГ5;
  4. Досягнення гендерної рівності, протидія дискримінації, еджизму
  5. Посилення колективно-договірного регулювання трудових відносин для збереження та розвитку трудового потенціалу;
  6. Правове регулювання статусу осіб, зайнятих індивідуальною працею.

Ініціативи робочих груп 2021. На засіданні презентовано та обговорено дві ініціативи, які реалізуються в рамках РГ5.  В’ячеслав Рой та Валерій Репін  розповіли про реалізацію ініціативи «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу», Світлана Внучко повідомила про хід підготовки та виконання ініціативи «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України».

План роботи на 2022р. За результатами обговорення, учасники засідання прийняли рішення розпочати підготовку плану роботи на 2022 рік. Зокрема,  найближчим часом визначити та систематизувати головні напрями роботи РГ5 в наступному році, які буле покладено в основу більш розгорнутого документу.

Інформація надана координатором РГ5 УНП Світланою Внучко