Члени Робочої групи 1 «Демократія, права людини, належне урядування та стабільність» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП) та Робочої групи 2 «Свобода, юстиція, права людини» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) 11 жовтня 2021 року  звернулися до депутатів Верховної Ради України з закликом щодо підтримки проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» (реєстр. № 5488 від 13.05.2021 р.), що включений до порядку денного шостої сесії роботи парламенту та щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (далі – Стамбульська конвенція) і запровадження в законодавство України міжнародні стандарти запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому та гендерно обумовленому насильству.

Зобов’язання подолання гендерно-обумовленого насильства узгоджується із зобов’язанням уряду у досягненні Цілей сталого розвитку №5, а саме – усуненні всіх форм насильства щодо жінок та дівчат у державній та приватній сферах.

ЗАЯВА РГ1 УНП ФГС СхП та РГ2 УС ПГС

Ми, члени Робочої групи 1 «Демократія, права людини, належне урядування та стабільність» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП) та Робочої групи 2 «Свобода, юстиція, права людини» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС), звертаємось до депутатів Верховної Ради України з закликом щодо підтримки проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» (реєстр. № 5488 від 13.05.2021 р.), що включений до порядку денного шостої сесії роботи парламенту та невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (далі – Стамбульська конвенція) і запровадження в законодавство України міжнародні стандарти запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому та гендерно обумовленому насильству.

Ініційоване урядом внесення змін до низки кодексів і законів нашої країни щодо протидії дискримінації та вдосконалення відповідальності за поширення особливо небезпечних хвороб відповідає, у загальних рисах, прагненням і очікуванням громадянського суспільства та виступає прогресивним кроком щодо покращення національного законодавства на виконання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Проєкт Закону України № 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації», поданий 13 травня 2021 р. Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, вирізняється з-поміж різних законодавчих ініціатив останніх років своїм комплексним підходом і спрямованістю на системне усунення цілої низки прогалин законодавства, за яким усі ми живемо.

Проєкт Закону України № 5488 є потужною відповіддю на цілу низку викликів сучасності, серед яких — злочини, мотивовані нетерпимістю; неприпустимі утиски прав наших співгромадян на підставі найрізноманітніших ознак; недостатні повноваження органів влади в галузі реагування на факти дискримінації та насильства; умисне поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб та мова ворожнечі.

Ми розглядаємо дану урядову ініціативу як продовження багаторічної конструктивної співпраці між владою та громадянським суспільством у напрямі покращення в Україні суспільного клімату та запровадження відповідальності за порушення законодавства у галузях прав людини.

Наголошуємо, що Проєкт Закону України № 5488  спрямовано на впровадження низки основоположних національних і міжнародних документів, зокрема таких як Національна стратегія у сфері прав людини, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, Стратегія з комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу до 2030 року, план дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021–2023 роки. Крім цього, Проєкт Закону України № 5488  відповідає цілям Глобального партнерства з викорінення всіх форм стигми та дискримінації у зв’язку з ВІЛ, про намір приєднатися до якого Україна офіційно висловила намір 2020 року.

Звертаємо увагу широкої громадськості, що ця законодавча ініціатива рівною мірою спрямована як на захист прав, свобод і безпеки більшості наших співгромадян, так і на забезпечення дотримання законних прав та інтересів окремих соціальних груп, які все ще є упосліджуваними в Україні, зокрема людей, які живуть з ВІЛ (включаючи жінок, які живуть з ВІЛ), різноманітних релігійних громад, людей з інвалідністю, спільнот ЛГБТ, інших груп і спільнот, відмінних за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні переконання, стать, вік, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, мова та місце проживання тощо. У рамках співпраці з суб’єктами владних повноважень наші організації готові до експертного супроводу законопроєкту на всіх етапах його розгляду та просування у відповідності до парламентського регламенту. Закликаємо депутатів Верховної Ради України підтримати Проєкт Закону України № 5488  «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації», що включений до порядку денного шостої сесії роботи парламенту.

Ми звертаємось до депутатів Верховної Ради України з закликом щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (далі – Стамбульська конвенція) і запровадження в законодавство України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому та гендерно обумовленому насильству.

Ратифікація Стамбульської конвенції сприяє комплексному підходу до боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством та суттєво доповнює існуючі інструменти, пропонує нові визначення термінів, посилює захист від дискримінації за ґендерною ознакою. Необхідність ратифікації Стамбульської конвенції зумовлена наближенням чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також пов’язана із зобов’язаннями України у сфері захисту прав людини перед Радою Європи.

Заява РГ1 УНП ФГС СхП та РГ2 УС ПГС щодо боротьби з проявами дискримінації, 11 жовтня 2021

Ініціатором пропозиції був Ростислав Дзундза (координатор РГ1, “Бюро соціальних та політичних розробок”). Дякуємо пану Ростиславу за підготовлений проект Заяви.