Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України, члени РГ5 УНП, розпочала реалізацію ініціативи «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу» в рамках проекту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Назва ініціативи: Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу

Організація: Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України (РГ5 УНП)

Ініціатива реалізується спільно з Харківською обласною організацією професійної спілки підприємців.

Термін: 02.08.2021 – 30.11.2021

Мета ініціативи: показати розмежування/відмінності в суб’єктах, сферах, інструментах та результатах здійснення взаємодії влади і громадськості в рамках громадського та соціального діалогу та особливості реалізації кожного з них.

Вячеслав Рой: Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України:

Проблематика розвитку громадянського суспільства та взаємодії держави і суспільства останнім часом є предметом пильної уваги громадськості, адже його застосування є потужним інструментом стабілізації суспільних відносин в Україні. Наявність діалогу є індикатором демократизації управління, адже це – єдиний спосіб формування гомогенної громадянської культури та розвитку громадянської відповідальності. Одночасно як в середовищі громадянського суспільства так і в інститутах влади відсутнє розуміння відмінностей між громадським та соціальним діалогом, зокрема щодо суб’єктів, інструментів, шляхів взаємодії та наслідків підміни понять в процесі вироблення узгоджених рішень.

В ЄС та інших країнах світу існує чітке розмежування між громадським та соціальним діалогом, у відповідності до яких і здійснюється взаємодія влади та громадянського суспільства. В Україні були спроби на законодавчому рівні ототожнити ці два типи взаємодії. Внаслідок критики та зауважень як організацій громадянського суспільства України (профспілок, організацій роботодавців і громадських організацій) так і європейського співтовариства, вони не були прийняті. Однак, і сьогодні нерозуміння відмінностей між громадським та соціальним діалогом, підміна понять часто призводять до зниження ефективності взаємодії.

В рамках реалізації ініціативи планується підготовка аналітичної доповіді «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу»; інформування організацій громадянського суспільства та представників органів влади про відмінності в цих двох типах взаємодії, можливості, переваги та недоліки кожного з них; обговорення policy paper на засіданні РГ5 УНП; поширення інформації про результати проекту серед громадськості та органів влади.

Джерело

Слідкуйте за новинами ініціативи Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України

Фото pixabay.com

Проект «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП в 2021-2023 роках»  фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом