4 серпня 2021 року за ініціативи УНП ФГС СхП було проведено онлайн-семінар «Ключові проблеми запровадження стратегічної екологічної оцінки як основного інструменту досягнення збалансованого розвитку місцевих громад». Організатором заходу виступив Національний екологічний центр України. Науковці, експерти, представники громадського сектору та учасники УНП обговорили наявні перепони, що заважають місцевим громадам розробляти плани власного розвитку із урахуванням інтересів довкілля та здоров’я мешканців.

З 2018 року в Україні діє «Закон про стратегічну екологічну оцінку», прийнятий на підставі зобов’язань в рамках Угоди з ЄС, але наявний досвід його застосування свідчить, що підхід до впровадження такої оцінки часто формальний – таким був один з висновків зустрічі. Проблема з’являється вже на етапі визначення необхідності проведення СЕО. Хоч закон чітко визначає об’єктом СЕО документи державного планування, але це визначення не є чітким і оминає цілий ряд управлінських рішень, що можуть впливати на довкілля. Такий висновок зробив у своїй доповіді «Скринінг документів державного планування і критерії необхідності проведення СЕО» Віктор Карамушка, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Українське та європейське законодавство багато в чому схоже, та наявні відмінності залишають українську практику стратегічної оцінки багато в чому неефективною, констатував Геннадій Марушевський, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста. У доповіді «Недосконалість вітчизняного законодавства та процедури проведення СЕО» він зупинився на порівняльному аналізі українського закону та Протоколу про СЕО до Конвенції Еспо, а також навів приклади якісного підходу до стратегічної екологічної оцінки у Канаді та інших країнах.

Про важливість та практику публічної складової на всіх етапах проведення СЕО йшла мова у доповіді доцента Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидата технічних наук Інни Тимченко «Участь громадськості в процедурі СЕО проектів містобудівної документації на прикладі планування будівництва об’єктів ВДЕ». Зокрема, вона проаналізувала проблеми, що стоять на шляху ефективної участі громадськості у справі захисту своїх екологічних інтересів: це непоінформованість, правова неосвіченість, відсутність належної комунікації із владою та експертною спільнотою.

Під час дискусії були окреслені інші проблеми на шляху громад до збалансованого розвитку. Зокрема, це конфлікт інтересів всередині органів влади як замовників та розробників СЕО, відсутність незалежної експертної оцінки Звіту з СЕО, відсутність сертифікованих спеціалістів з розробки звітів, низький рівень аналітичних інструментів та відсутність наукового підходу до розробки стратегій тощо.

Застосування громадами стратегічної екологічної оцінки як процедури та інструменту досягнення сталого розвитку в Україні заважають відсутність знань та досвіду, методичних матеріалів та налагодженої комунікації з владою, і це предмет для подальшої роботи екологічних активістів, – наголосив голова Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк.

Робочі групи з проблематики довкілля Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС восени планують ряд спільних заходів для поглиблення практики ефективного застосування стратегічної екологічної оцінки під час розробки громадами стратегій власного розвитку.

Інформація надана – Дмитро Іванов, розробник курсу «СЕО – громадський інструмент контролю за розробкою документів державного планування», голова Канівського підрозділу Національного екологічного центру України, РГ3 УНП

Програма семінару «Ключові проблеми запровадження стратегічної екологічної оцінки як основного інструменту досягнення збалансованого розвитку місцевих громад», 4.08.2021, онлайн

Відеозапис семінару

Презентація «Скринінг документів державного планування і критерії необхідності проведення СЕО», Віктор Карамушка

Презентація «Недосконалість вітчизняного законодавства та процедури проведення СЕО», Геннадій Марушевський

Презентація «Участь громадськості в процедурі СЕО проектів містобудівної документації на прикладі планування будівництва об’єктів ВДЕ», Інни Тимченко