Знайомимо з підтриманими проектами.

Регрантинг членам ФГС СхП (2021-2023) розподіляється за трьома лотами з максимальним виділенням 240 000 євро на рік. Лот 1 підтримує багаторічний проект з моніторингу нових результатів Східного партнерства та цілей, визначених у Спільному робочому документі (який буде опублікований у травні 2021 р.). Лот 2 підтримує проекти, що стосуються стратегічних пріоритетів Форуму, а Лот 3 має на меті щорічно підтримувати проекти організацій – членів ФГС Східного партнерства, які розробляють та виконують стратегічну політику та пріоритети розвитку потенціалу Форуму в рамках регіонального виміру, з сильним акцентом на взаємне навчання між організаціями-членами-партнерами.

Секретаріат Eastern Partnership Civil Society Forum повідомив, що на конкурс Call for Proposals 2021 – Lot 3 надійшло 30 заявок, з яких 26 мають право на участь. З цих 26 заявок конкурсна комісія підтримала фінансування 4 проектів.

Серед проектів, що отримали фінансування, є один проект, де головним виконавцем є українська організація: Analysing and assessing the management of Transboundary Emerald Sites of Ukraine, Belarus and Moldova (Аналіз та оцінка управління транскордонними смарагдовими об’єктами України, Білорусі та Молдови) БО «Інтерекоцентр» (члени РГ3 УНП).

В інших трьох проектах серед партнерів в кожному проекті є українські організації – члени УНП.

Аналіз та оцінка управління транскордонними смарагдовими об’єктами України, Білорусі та Молдови

Головний виконавець БО «Інтерекоцентр», Україна (РГ3 УНП)

Партнери

  • CSO Public Association EcoContact, Moldova
  • CSO “Bahna”, Belarus

Період проекту: 1 травня – 20 листопада 2021

Цей проект спрямований на посилення ролі адвокації та пріоритетів ФГС Східного партнерства та ОГС в Україні, Білорусі та Молдові шляхом формулювання стратегічного документу, що аналізує та оцінює впровадження, моніторинг та нагляд за управлінням Транскордонними Смарагдовими об’єктами.

Роль ОГС у впровадженні ПВЗВТ у Грузії, Молдові та Україні

Головний виконавець: Georgian Institute of Politics, Georgia

Партнери

  • Institute for European Policies and Reforms, Moldova
  • ГО Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Україна (РГ2 УНП)

Період проекту: 1 травня – 30 листопада 2021

Проект спрямований на виявлення та аналіз різних ролей, які відіграють ОГС у впровадженні ПВЗВТ у Грузії, Україні та Молдові. Проект надаватиме звіти про країни, що оцінюють здатність ОГС надавати можливість місцевим МСП отримати вигоду з цих угод, а також сприяти ефективному спілкуванню між державними установами та МСП.

Просування сучасних міжнародних стандартів прав дітей: деінституціоналізація та гуманізація закритих установ у Білорусі, Молдові та Україні

Головний виконавець: Anti-Discrimination Centre Memorial Brussels, Belgium

Партнери:

  • International Centre for Civil Initiatives “Our House”, Belarus
  • “AVE Copiii” Association, Moldova
  • Жіночий консорціум України, Україна (РГ1 УНП)

Період проекту: 15 квітня – 15 грудня 2021

Метою проекту є узгодження національних законодавчих актів, міжурядових угод, політики чи практики, що регулюють поводження з дітьми у закритих установах, відповідно до сучасних міжнародних стандартів прав дітей та питання прав дітей у Білорусі, Молдові та Україні.

EMPLO(YOU!)TH – Розвиток навичок працевлаштування за допомогою рівноправного навчання молоді у Вірменії, Молдові та Україні

Головний виконавець: Centre of European Expertise “Europlus”, Romania

Партнери:

  • Gyumri “Youth Initiative Centre” NGO, Armenia
  • “MilleniuM” Training and Development Institute, Moldova
  • Вінницький регіональний центр інформації „Креатив”, Україна (РГ4 УНП)

Період проекту: 1 травня – 30 листопада 2021

Проект спрямований на навчання та надання необхідних інструментів щонайменше 180 молодим людям у віці від 15 до 26 років з сільських та міських районів за межами столиць Вірменії, Молдови та України. Молоді люди скористаються семінарами, організованими підготовленими викладачами для пошуку роботи на місцевих ринках праці та підтримки навичок молодіжного підприємництва з особливим акцентом на соціальне підприємництво.

Photo

Pixabay.com
18000.com.ua
vidomosti-ua.com