STATUTE of the Ukrainian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum

СТАТУТ

Української національної платформи

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

I. Загальні положення

1.1. Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (далі – УНП)  – незалежна і самостійна у своїй діяльності неформальна мережа визначеного Політикою членства УНП переліку видів неприбуткових організацій,  яка  утворена  і  діє  в  рамках  Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та має на меті забезпечувати  регулярний  діалог  між  своїми членами, українськими  урядовцями  й  парламентарями,  а  також  представниками європейських  інституцій  під  час  реалізації  та  моніторингу  ініціативи  Східного партнерства Європейського Союзу (далі – ЄС) у двосторонньому та багатосторонньому вимірах.

1.2 Форум громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС) — це багатонаціональна платформа організацій громадянського суспільства з країн Східного партнерства, країн-членів ЄС, європейських та міжнародних мереж, створена для участі громадянського суспільства в розробці, впровадженні та оцінці політики Східного партнерства. Метою ФГС є посилення громадянського суспільства в країнах-учасницях Східного партнерства, а також допомога в налагодженні співпраці та обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства даних країн і ЄС.

1.3 Східне партнерство (далі – СхП) – це стратегічна ініціатива, яка являє собою Східний вимір Європейської політики добросусідства, орієнтованої на посилення двосторонніх відносин між ЄС та його партнерами, метою якої є зближення шести східних країн-сусідів (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України) з ЄС.

1.4  Найменування Платформи:

Повне найменування:

українською мовою — Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства,

англійською мовою — Ukrainian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum.

Скорочене найменування:

українською мовою — УНП ФГС СхП,

англійською мовою — UNP EaP CSF.

1.5. УНП не несе відповідальності за зобов’язання своїх членів, здійснені чи оприлюднені від імені УНП поза процедурами, встановленими Політикою членства УНП, Організаційно-комунікаційними принципами УНП.

ІІ. Цілі та завдання Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

2.1. Ціллю УНП є посилення інституційної спроможності громадських організацій впливати на порядок денний реформ та міжнародну політику України в частині, що стосується діяльності Східного партнерства. УНП має на меті забезпечувати регулярний діалог між її членами, українськими урядовцями й парламентарями, громадянським суспільством України, а також представниками європейських інституцій під час реалізації та моніторингу ініціативи Східного партнерства ЄС у двосторонньому та багатосторонньому вимірах.

2.2. В своїй роботі члени УНП та керівні органи дотримуються цінностей та принципів, прописаних в Кодексі етичної поведінки УНП ФГС СхП.

2.3. Завданнями УНП є (через відкрите та регулярне спілкування) забезпечення можливості участі громадських організацій у формуванні, реалізації, моніторингу та оцінці порядку денного ініціативи Східного партнерства.

2.4. Представники УНП виступають за:

a) послідовну реалізацію європейської інтеграції як засадничого й пріоритетного напрямку державної політики;

b) участь громадянського суспільства України у формуванні порядку денного реформ, виробленні, реалізації, моніторингу та оцінці державної політики в усіх сферах суспільного життя та забезпечення відповідної системи інформування громадян про зміст та якість державної політики у її євроінтеграційному вимірі;

c) інтенсивну співпрацю українського громадянського суспільства з усіма європейськими інституціями, а також органами влади, організаціями та мережами громадянського суспільства країн ЄС та СхП.

IIІ. Діяльність Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

3.1. З метою досягнення цілей, визначених у Розділі ІІ Статуту, УНП здійснює таку діяльність:

a) залучає інститути громадянського суспільства до участі в діяльності ФГС;

b) сприяє активній участі своїх членів у дво- та багатосторонніх процесах здійснення політики Східного партнерства;

c) сприяє впровадженню та виконанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

d) визначає та популяризує серед громадян та зацікавлених осіб пріоритети національного порядку денного в рамках Східного партнерства;

e) сприяє впровадженню національних політико-правових та соціально-економічних реформ шляхом напрацювання рекомендацій, проведення моніторингу, здійснення експертного аналізу тощо;

f) висловлює власну думку шляхом формулювання консолідованої позиції щодо актуальних подій та рішень на національному та міжнародному рівнях;

g) веде діалог з органами влади України, Європейського Союзу та країн-учасниць політики СхП.

3.2. Основними інструментами діяльності УНП є:

a) проведення публічних заходів (консультацій, зустрічей, конференцій, робочих груп тощо) та участь у них на регіональному, національному та міжнародному рівнях;

b) висловлення думки УНП у формі Позиційних документів (Opinions) та Заяв (Statements);

c) здійснення активного спілкування з медіа, органами влади, представниками бізнесу та іншими заінтересованими особами в Україні, країнах ЄС та країнах-учасницях СхП;

d) підготовка аналітичних документів для підтримки впровадження політико-правових та соціально-економічних реформ;

e) здійснення інформаційно-просвітницької діяльності, яка пов’язана з тематикою європейської інтеграції України, діяльності Східного партнерства, Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та його національних платформ.

3.3. Основними організаційними формами діяльності УНП є:

a) Національна конференція — щорічний публічний захід (конференція) членів УНП. Відповідальним за проведення заходу є Керівний комітет УНП.

b) Засідання Робочих груп — публічні заходи членів певної Робочої групи УНП (серед визначених в п. 6.5 Статуту). Відповідальними за проведення цих заходів є координатори відповідних Робочих груп.

c) Інші заходи (круглі столи, конференції, тренінги, саміти, семінари) в тематичних та програмних рамках політики Східного партнерства в Україні та за її межами.

IV. Участь в Українській національній платформі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

4.1. Участь в УНП є відкритою для видів неприбуткових організацій, визначених Політикою членства УНП.

4.2 Організація-член УНП (далі – член УНП) – неприбуткова організація, рішення про набуття членства в УНП щодо якого було прийняте згідно з процедурами і правилами, визначеними п. 4 Статуту УНП та Політикою членства УНП.

4.3. Для участі в УНП об’єднання громадян повинно бути зареєстрованим в «Реєстрі Української національної платформи Форуму Громадянського суспільства Східного партнерства» (далі – Реєстр УНП).

4.4. Реєстр УНП — це перелік видів неприбуткових організацій, визначених Політикою членства УНП, що заявили про своє бажання брати участь у діяльності УНП, поділяють позиції Меморандуму про її створення, надали всю необхідну для реєстрації інформацію відповідно до даного Статуту та Політики членства УНП та отримали від Керівного комітету УНП підтвердження про реєстрацію у статусі організації-члена УНП. Відповідальність за ведення Реєстру УНП покладається на Секретаріат УНП.

4.5. Дані Реєстру УНП (крім назви, правового статусу, П.І.Б. уповноважених представників організацій-членів) є конфіденційними, зберігаються у Національного координатора і Секретаріату УНП та можуть бути передані лише членам Керівного комітету та представникам операційної організації УНП для їх використання з метою забезпечення діяльності Платформи.

4.6. Набуття членства в УНП відбувається відповідно до процедур та критеріїв, визначених Політикою членства УНП. Рішення щодо надання статусу організації-члена/ відмови у наданні статусу організації-члена приймається Керівним комітетом консенсусом.

4.7. Припинення членства в УНП відбувається відповідно до причин та процедур, визначених Політикою членства УНП. Рішення щодо позбавлення організації статусу члена УНП приймається Керівним комітетом консенсусом.

V. Права та обов’язки членів Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

5.1. Участь в УНП від імені організації-члена, включеної до Реєстру УНП, здійснює уповноважений представник цієї організації у кількості не більше одного представника від організації.

Уповноважений представник організації-члена УНП (далі – уповноважений представник) – особа, що представляє інтереси та бере участь у роботі УНП від імені організації-члена, включеної до реєстру УНП. За потреби організація-член УНП має право визначати іншого представника, чи представників, як для участі у певних заходах УНП так і для постійної співпраці, але про таке рішення член УНП має повідомити Керівний комітет заздалегідь.

5.2. Права членів УНП:

– Бути обраним до керівних органів УНП, а також ФГС – у випадку обрання делегатом на Щорічну асамблею ФГС;

– Бути членом однієї з робочих груп УНП (а також однієї чи кількох підгруп відповідної робочої групи);

– Бути членом однієї з робочих груп ФГС;

– Направляти представників своєї організації для участі у засіданнях інших робочих груп УНП (членом яких організація не є) без права голосу при прийнятті рішень;

– Брати участь у заходах УНП, а також ФГС;

– Брати участь у регрантингових програмах ФГС та УНП;

– Бути включеними до бази даних експертів ФГС;

– Ініціювати та/або брати участь у напрацюванні заяв, позиційних документів і аналітичних матеріалів УНП, ФГС, робочих груп УНП, робочих груп ФГС, Керівного комітету УНП, Керівного комітету ФГС;

– Представляти УНП та ФГС у відносинах з органами державної влади, ЗМІ, інститутами громадянського суспільства і бізнесом;

– Надавати пропозиції щодо формування пріоритетів діяльності підгруп та робочих груп УНП та ФГС,

– Готувати/брати участь у підготовці експертизи за тематичними пріоритетами підгруп та робочих груп УНП та ФГС;

– Брати участь у заходах тематичних панелей урядових платформ та інших заходах багатостороннього виміру Східного партнерства;

– Ініціювати створення тимчасових робочих груп для вирішення специфічних завдань та брати участь у роботі таких груп.

5.3. Обов’язки членів УНП:

– Дотримуватись вимог Статуту та регламентуючих документів УНП;

– Брати участь у засіданнях та роботі робочих груп та підгруп УНП;

– Дотримуватись загальноприйнятих етичних норм та правил поведінки в рамках роботи УНП та ФГС;

– У випадку зміни даних, поданих під час процедури набуття статусу організації-члена, повідомляти Секретаріат УНП про відповідні зміни протягом 30-ти календарних днів з моменту їх настання;

– Виконувати рішення керівних органів в рамках діяльності УНП.

5.4. Взаємодія членів УНП з ФГС

У разі обрання делегатами на Щорічну асамблею ФГС члени УНП беруть участь у спонсорованих ФГС статутних заходах (засідання Щорічної асамблеї та робочих груп ФГС). Якщо члени УНП не є делегатами на Щорічну асамблею ФГС, вони можуть відвідувати заходи ФГС як учасники без права голосу за свій рахунок.

Всі члени УНП вважаються членами ФГС. Членство не пов’язане виключно з фінансуванням і можливістю відвідувати Щорічну асамблею ФГС. Ті члени, хто не має статусу делегатів на Щорічну асамблею ФГС, мають можливість брати участь у ФГС.

VI. Органи управління Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

6.1. Національна конференція

6.1.1. Національна конференція складається з представників організацій-членів, що входять до Реєстру УНП (по одному представнику від кожної організації-члена).

6.1.2. Кожен з представників організацій-членів, що входять до Реєстру УНП та беруть участь у Національній конференції, має один голос для голосування за прийняття рішень під час Національній конференції. В Національній конференції можуть брати участь запрошені особи (доповідачі, гості конференції тощо, які не є членами УНП), однак вони не беруть участь в процедурах прийняття рішень і не мають права голосу.

6.1.3. Рішення Національної конференції приймаються кворумом – простою більшістю голосів організацій-членів, що входять до Реєстру УНП та беруть участь у Національній конференції як зареєстровані учасники.

6.1.4. Національна конференція має право приймати рішення з усіх питань діяльності УНП, включаючи її організаційні засади, основні напрямки роботи, пріоритети, стратегічне планування діяльності.

6.1.5. Засідання Національної конференції відбуваються не рідше, ніж один раз на рік.

6.2. Координацію діяльності Платформи здійснює Національний координатор та Керівний комітет УНП.

6.3. Національний координатор

6.3.1. Національний координатор УНП (далі – Національний координатор) – вибрана в установленому даним Статутом порядку особа з числа уповноважених представників організацій-членів УНП, до повноважень якої входить представлення УНП у Керівному комітеті ФГС та участь у його роботі, здійснення представництва УНП у відносинах з органами державної влади України, країн-учасниць СхП, інституціями ЄС, ЗМІ та іншими зацікавленими особами.

6.4. Керівний комітет

6.4.1. Керівний комітет УНП (далі – Керівний комітет) – це представницький орган УНП з мандатом від організацій-членів УНП, до якого входять Національний координатор, координатори РГ, а також ті організації-члени, які є координаторами Робочих груп ФГС (на час їхньої каденції).

6.4.2. Керівний комітет має такі повноваження:

a) визначає стратегічні напрями діяльності УНП, напрацьовує програмні документи УНП;

b) координує операційну діяльність, спрямовану на виконання рішень УНП та Національного координатора, а також консенсусні рішення Керівного комітету;

с) приймає рішення щодо делегування представників організацій-членів УНП на ФГС (за погодженням з керівними інституціями ЄС та інституціями ФГС);

d) приймає рішення про включення організацій-заявників до Реєстру УНП;

e) здійснює координацію виборів Національного координатора та координаторів Робочих груп у терміни, визначені даним Статутом;

f) приймає рішення щодо погодження використання логотипу ФГС на заходах, що відповідають місії Східного партнерства.

6.4.3. Всі рішення Керівний комітет приймає шляхом консенсусу. У разі неможливості досягнення консенсусу Керівним комітетом допускається прийняття рішення Керівного комітету шляхом голосування серед членів УНП відповідно до процедури, визначеної Організаційно-комунікаційними принципами УНП. У цьому разі члени Керівного комітету, незгодні з позицією більшості членів Керівного комітету, мають право на оприлюднення своєї позиції серед всіх членів УНП з використанням комунікаційних каналів УНП відповідно до Організаційно-комунікаційних принципів.

6.4.4. Засідання Керівного комітету відбуваються не рідше одного разу в квартал. Засідання Керівного комітету вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Керівного комітету.

6.4.5. Керівний комітет може приймати рішення за допомогою засобів мережі Інтернет.

6.4.6. У разі, коли член Керівного комітету не був присутнім на засіданні (в тому числі за допомогою засобів мережі Інтернет) та не погоджується з прийнятим під час засідання рішенням, він має право оскаржити Керівному комітету це рішення шляхом подання письмового запиту на повторний розгляд відповідного питання

6.5. Робочі групи

6.5.1. Робоча група УНП  – тематична робоча платформа у структурі УНП, яка корелюється з однією або декількома відповідними офіційними тематичними платформами в рамках Східного партнерства та фокусує діяльність членів УНП у відповідному тематичному напрямку.

6.5.2. В рамках УНП діють наступні Робочі групи:

 • РГ 1. Демократія, права людини, належне урядування та стабільність
 • РГ 2. Економічна інтеграція і зближення з політикою ЄС
 • РГ 3. Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека
 • РГ 4. Контакти між людьми
 • РГ 5. Соціально-трудова політика і соціальний діалог

Вказаний перелік робочих груп не є виключним та незмінним. Керівний комітет УНП має право приймати рішення щодо утворення нових робочих груп шляхом консенсусу та на підстави письмової заяви від ініціативної групи членів УНП, що виявили бажання увійти до складу відповідної новоствореної робочої групи.

6.5.3. Координацію роботи кожної Робочої групи здійснює координатор цієї групи.

6.5.4. Координатор Робочої групи УНП – вибрана в установленому даним Статутом порядку особа з числа уповноважених представників організацій-членів відповідної Робочої групи, до повноважень якої входить загальна координація роботи Робочої групи, організація роботи та взаємодія тематичних підгруп в рамках відповідної Робочої групи, забезпечення зв’язку та координація взаємовідносин між очолюваною Робочою групою та Керівним комітетом, Секретаріатом, іншими Робочими групами УНП.

6.5.5. У рамках діяльності кожної Робочої групи можуть бути утворені Тематичні підгрупи.

6.5.6. Тематична підгрупа УНП – структурна частина Робочої групи, яка створюється за рішенням цієї Робочої групи відповідно до її тематичних пріоритетів. Відповідальних за організацію роботи відповідних Тематичних підгруп визначають учасники відповідних підгруп за погодженням з координатором Робочої групи.

6.5.7. У разі необхідності для вирішення оперативних ситуаційних завдань в рамках роботи УНП представники різних Робочих груп можуть утворювати оперативні експертні групи. Відповідальних за організацію роботи відповідних оперативних експертних груп визначають учасники відповідних оперативних експертних груп за погодженням з координаторами Робочих груп, зі складу яких утворюються оперативні експертні групи.

6.5.8. У разі потреби до участі у засіданнях робочих груп можуть долучатися представники інших організацій та інституцій, а також зацікавлені особи за погодженням з Координатором робочої групи.

6.6. Секретаріат УНП (далі – Секретаріат) – це виконавчий орган УНП, підзвітний Керівному комітету УНП, який є робочим інструментом Керівного комітету і УНП в цілому і виконує функції утримувача інформації про діяльність УНП, забезпечення діяльності Платформи та її РГ, взаємодії від імені УНП з органами влади України, країн-учасниць СхП, інституціями ЄС, ЗМІ та іншими зацікавленими особами. Перед вступом на посаду Секретар зобов’язується підписати угоду про збереження конфіденційних даних про членів УНП від передачі їх третім особам.

6.7. Радник з питань етичної поведінки – це особа, яка призначається Керівним комітетом УНП строком на 2 роки і яка має наступні обов’язки:

 • впевнитись, що всі члени УНП знають про існування Кодексу етичної поведінки, мають доступ до нього та розуміють його зміст;
 • контролювати впровадження Кодексу на постійній основі в ненав’язливій манері через спостереження за ходом проведення засідань та інших заходів, оглядів документації, інтерв’ю з членами Керівного комітету УНП та іншими зацікавленими особами УНП на анонімній основі;
 • приймати скарги на конфіденційній основі;
 • за можливості, реагувати на скарги конструктивно. Якщо скарги не можуть бути вирішені в рамках УНП, то радник та\або заявник можуть звернутись в Арбітражний комітет ФГС СхП (Compliance Committee);
 • організовувати щорічну внутрішню самооцінку, використовуючи шаблон, включений в Додаток 1 Кодексу етичної поведінки;
 • співпрацювати із зовнішніми експертами для полегшення їх доступу до кола зацікавлених осіб УНП, документації УНП; надання можливості для спостережень.

Радник з питань етичної поведінки не несе відповідальності за імплементацію контролю за виконанням встановлених вимог або застосування санкцій. Ця відповідальність лежить на Арбітражному комітеті ФГС СхП після консультацій з Керівним комітетом ФГС СхП.

VII. Процедури діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

7.1. Процедура підготовки та прийняття Позиційних документів та Заяв

7.1.1. Під Позиційним документом УНП (Opinion) розуміється аналітичне резюме, підготоване експертами УНП та прийняте її учасниками щодо певної події чи рішення, важливої з точки зору реалізації політики Східного партнерства, а також впровадження та виконання Угоди про асоціацію. Позиція містить узагальнену оцінку та прогноз наслідків. Позиція УНП надсилається до керівництва України, Європейського Союзу та організацій громадянського суспільства країн Східного партнерства.

7.1.2. Під Заявою (Statement) УНП розуміється висловлення консолідованої позиції учасників УНП, з метою привернути увагу керівництва України, Європейського союзу та широкої громадськості до конкретних проблем та можливих шляхів їх вирішення або підтримки певних дій чи політик.

7.1.3. Позиції та Заяви УНП приймаються згідно з таким алгоритмом та з дотриманням відповідних положень Організаційно-комунікаційних принципів Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства:

a) визначення потреби щодо підготовки документу та його ключових повідомлень та/або проблем: може бути здійснене уповноваженим представником організації-члена УНП, Національним координатором, Керівним комітетом. Цей процес передбачає формулювання ключових тез та ознайомлення з ними членів Керівного комітету;

b) Керівний комітет готує проект спільного рішення (Позиційний документ, Заява), яке ставить на голосування організаціями-членами УНП відповідно до процедур, зазначених в Організаційно-комунікаційних принципах Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Голосування відбувається впродовж двох робочих днів. Рішення вважається прийнятим, якщо проти нього висловилось менше 20% учасників УНП. Рішення не може бути прийнятим, якщо проти нього проголосувало більше 20% учасників УНП. Переголосування рішення можливе лише за консенсусної згоди тих учасників УНП, які висловилися проти.

c) підготовка документа: здійснюється ініціатором документа та іншими залученими ним особами впродовж терміну, визначеного ним самим та погодженого з Керівним комітетом, але не пізніше ніж п’ять робочих днів з моменту прийняття рішення про його підготовку;

d) обговорення проекту документу: передбачає збір пропозицій та зауважень до проекту документу. Відбувається впродовж двох робочих днів з моменту прийняття рішення про необхідність прийняття спільного документу (крім випадків коли інші терміни визначені Керівним комітетом). Відповідальними за збір редакційних правок є Керівний комітет та Секретаріат. Після завершення збору пропозицій та зауважень Керівний комітет або Секретаріат впродовж одного робочого дня надсилає проект із внесеними правками.

e) погодження остаточної редакції: здійснюється впродовж робочого дня крім випадків, коли інші терміни будуть встановлені Керівним комітетом (про що обов’язково додатково мають бути повідомлені всі учасники УНП). У випадку категоричної незгоди більш ніж 20% організацій-учасниць УНП від кількості організацій, внесених до Реєстру УНП, прийняття рішення ветується. Підготовка відповідного голосування повинна бути здійснена Керівним комітетом впродовж робочого дня та проведене впродовж наступного робочого дня. Голоси, що надійдуть після граничних термінів, не враховуватимуться. Граничні терміни повинні бути визначені в тексті повідомлення.

7.1.4. У випадку необхідності швидкого реагування на певні події, що відбуваються в рамках Східного партнерства чи його стосуються, Керівний комітет може приймати Заяви від імені Керівного комітету УНП шляхом консенсусу, або ініціювати прийняття заяви Керівним комітетом Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

7.1.5 У випадку необхідності прийняття важливих для діяльності УНП стратегічних та/або регуляторних документів у період між засіданнями Національної конференції такі документи можуть бути прийняті відповідно до процедури підготовки та прийняття позиційних документів та заяв УНП, але із застосуванням принципу «рішення прийняте за умови його підтримки простою більшістю членів УНП» та з дотриманням відповідних положень Організаційно-комунікаційних принципів.

7.2. Процедура виборів Національного координатора УНП ФГС СхП

7.2.1. Вибори Національного координатора відбуваються напередодні Асамблеї ФГС, під час якої планується обрання/затвердження нового Керівного комітету ФГС (не пізніше, ніж за 30 календарних днів до відповідної Асамблеї; один раз на 2 роки).

7.2.2. Національний координатор обирається зі складу делегатів останньої Асамблеї ФГС СхП строком на два роки (цикл каденції). Особа, обрана на посаду Національного координатора, не може перебувати на цій посаді більше двох циклів каденції (не більше 4-х років в цілому). Новообрана особа набуває повноважень через 30 календарних днів після дня виборів.

7.2.3. Про початок виборів Національного координатора оголошується Керівним комітетом/Секретаріатом з використанням комунікаційних каналів, зазначених в Організаційно-комунікаційних принципах Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

7.2.4. Участь у виборах Національного координатора мають право брати організації-члени УНП зареєстровані до участі у черговій Національній конференції УНП з правом голосу (організації-виборці).

7.2.5. Висунути кандидатуру на посаду Національного координатора може будь-який уповноважений представник організації-члена УНП, в тому числі і шляхом самовисування.

7.2.6. Часові рамки висування визначає Керівний комітет, про що невідкладно інформує організацій-виборців.

7.2.7. Після завершення висування Керівний комітет формує список кандидатів та інформує всіх організацій-виборців про поданих кандидатів.

7.2.8. Вибори проходять шляхом таємного голосування під час Національної конференції згідно з правилами, розробленими та заздалегідь (не пізніше, ніж за 1 місяць) оголошеними Керівним комітетом.

7.2.9. У виборах перемагає кандидат, який набрав просту більшість голосів організацій-виборців. У випадку, якщо декілька кандидатів набрали рівну (найбільшу) кількість голосів, проводиться голосування серед цих кандидатів до визначення переможця.

7.2.10. Відповідальним за проведення виборів та дотримання процедур є Керівний комітет.

7.2.11. Той самий кандидат не може займати посаду Національного координатора довше двох виборчих періодів поспіль.

7.2.12. У разі позбавлення Національного координатора членства в УНП новий координатор обирається відповідно до процедури, зазначеної у п. 7.2 серед всіх членів УНП протягом щонайбільше двох місяців.

7.3. Процедура виборів координаторів Робочих груп

7.3.1. Координатори Робочих груп обираються зі складу номінованих учасників певної Робочої групи строком на два роки під час Національної конференції. Новообрана особа набуває повноважень через 30 календарних днів після дня виборів.

7.3.2. Номінація кандидатів на посаду координатора Робочої групи розпочинається не пізніше, ніж за два тижні до проведення Національної конференції.

7.3.3. Про початок номінування оголошується Керівним комітетом/Секретаріатом з використанням комунікаційних каналів, зазначених в Організаційно-комунікаційних принципах Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

7.3.4. Номінувати кандидата може будь-яка організація-виборець з відповідної Робочої групи, в тому числі і шляхом самовисування.

7.3.5. Після завершення номінування Керівний комітет формує список кандидатів та інформує всіх учасників Робочої групи про поданих кандидатів.

7.3.6. Вибори проходять шляхом таємного голосування під час засідання Робочої групи згідно з правилами, розробленими та заздалегідь (не пізніше, ніж за 1 місяць) оголошеними Керівним комітетом.

7.3.7. У виборах перемагає кандидат, який набрав просту більшість голосів організацій-виборців відповідної Робочої групи. У випадку, якщо декілька кандидатів набрали рівну (найбільшу) кількість голосів, проводиться голосування серед цих кандидатів до визначення переможця.

7.3.8. Відповідальним за проведення виборів та дотримання процедур є Керівний комітет.

7.3.9. Одна і та ж особа може займати посаду координатора Робочої групи не довше трьох виборчих періодів поспіль.

7.3.10. У разі позбавлення координатора членства в УНП новий координатор обирається відповідно до процедури зазначеної у п. 7.2 серед всіх членів відповідної робочої групи протягом щонайбільше двох місяців.

VIII. Забезпечення діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

8.1. Організаційне забезпечення діяльності УНП здійснює операційна організація, представником якої є Національний координатор, за таких умов:

a) згоди керівного органу цієї організації, та

b) можливості забезпечити організаційний супровід діяльності УНП.

8.2. У випадку, коли з тих чи інших причин організація, представником якої є Національний координатор, не має можливості забезпечувати супровід діяльності УНП, Керівний комітет може звернутися до іншої неприбуткової організації. Визначення іншої неприбуткової організації відбувається на умовах взаємної згоди між Керівним комітетом та потенційною операційною організацією відповідно до умов, визначених п.8.1. Всі рішення Керівного комітету, які стосуються 8.2, приймаються консенсусом.

8.3. Операційна організація зобов’язана забезпечувати ту діяльність УНП ФГС СхП, на яку вона отримала цільові ресурси (гранти тощо).

ІХ. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

9.1. Зміни і доповнення до Статуту УНП приймаються Національною конференцією за поданням членів УНП чи Керівного комітету.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту УНП вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало дві третини зареєстрованих учасників Національної конференції з правом голосу.

X. Прикінцеві положення

10.1. Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить Керівному комітетові.

10.2. Щодо тлумачення, роз’яснення, трактування Статуту Керівний комітет приймає виключно консенсусне рішення.