У процесі формулювання пропозицій, що стосуються внутрішнього реформування ФГС СхП, протягом 2017-2018 років внутрішні зацікавлені особи (стейкхолдери) і консультанти прийшли до розуміння необхідності вироблення ряду мінімальних стандартів для всіх шести національних платформ, які б гарантували дотримання основних принципів і реалізацію на практиці цілісності (integrity), прозорості (transparency) і підзвітності (accountability). Внутрішні пропозиції щодо реформи, підготовлені консультантами, припускали введення мінімальних стандартів, об’єднаних в єдиний Кодекс етичної поведінки, рекомендований до прийняття не тільки національними платформами, а й усіма іншими членами Форуму та його структурними підрозділами. УНП ФГС СхП затвердила відповідні зміни до свого Статуту, а також прийняла свій Кодекс етичної поведінки восени 2020 року.

Переглянути Кодекс етичної поведінки УНП ФГС СхП