В 2020 році експерти УНП ФГС СхП в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом, проаналізували виконання «20 очікуваних досягнень Східного партнерства» за період від 16 вересня 2019 року до 1 вересня 2020 р.

Продовжуємо знайомити Вас із розділами моніторингу.

МОБІЛЬНІСТЬ ТА КОНТАКТИ МІЖ ЛЮДЬМИ

18. МОЛОДЬ, ОСВІТА, РОЗВИТОК НАВИЧОК ТА КУЛЬТУРА

Іван Кульчицький, Агенція європейських інновацій, Робоча група 4 УНП

Ярослав Мінкін, ГО «Молодіжна організація СТАН», Робоча група 4 УНП

І. Опис імплементації

З 2017 року стипендії громадянського суспільства надано 80 активним молодим людям для професійного розвитку та реалізації індивідуальних проєктів. У програмі наразі взяло участь 29 українських лідерок та лідерів. Триває програма для стипендіатів із розвитку лідерських компетенцій від Eastern Partnership Civil Society Facility.

Програма з розвитку потенціалу Erasmus+ у рамках ініціативи EU4Youth допомогла профінансувати близько ста проєктів у країнах СхП. Гранти EU4Youth підтримали шість масштабних проєктів у країнах СхП щодо зайнятості, можливостей працевлаштування та переходу від навчання до роботи молоді. Програма Erasmus+ стимулює мобільність та якість формального й неформального навчання. З 2016 року 32000 студентів та викладачів зі Східних країн-партнерів узяли участь у програмах академічного обміну, 46000 молодих людей взяли участь в інших програмах обміну, поїздках та волонтерській діяльності, близько 500 студентів магістерських програм отримали стипендію Erasmus Mundus, і близько 3000 шкіл та 7600 вчителів було об’єднано через eTwinning Plus.

Україна розробляє стратегію працевлаштування молоді та переходу до праці, а також заходи щодо розвитку навичок. Триває реформа закладів професійно-технічної освіти. У рамках проєкту EU4Skills відбувається оптимізація та модернізація мережі інфраструктури системи професійно-технічної освіти. Також відбувається посилена підтримка переміщених університетів.

Протягом 3-х років діє потужна державна підтримка культури з боку Українського культурного фонду. У 2020 р. Президент України підписав указ про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму. Важливим досягненням є також створення Українського інституту для представлення української культури за кордоном, запуск «Академії культурного лідерства» та інших освітніх програм для локальних менеджерів культури.

У рамках програми «Creative Europe» у 2020 році було підтримано 6 міжнародних проєктів за участі українських організацій. Усього з 2017 року підтримано 25 проєктів. Також Україна є одним із лідерів програми мобільності для митців «i-Portunus».

Протягом року продовжувала збільшуватись кількість українських учасників, які беруть участь у проєктах ім. Марі Склодовської-Кюрі в ролі бенефіціарів, особливо в конкурсах типу RISE. За весь період з початку дії програми українські організації є партнерами в 51 проєкті дій Марії Кюрі з обсягом фінансування 9,56 млн євро, що становить 28% усього фінансування українських організацій у програмі Горизонт 2020.

ІІ. Особлива увага

В Україні програма Erasmus+ досі не є добре відомою для широких верств молоді. Необхідно підвищити прозорість програми для надання рівних можливостей молоді, особливо з територій, що постраждали від збройного конфлікту на сході України, а також молоді з малих населених пунктів.

Незважаючи на потужну реформу культурної сфери, культурні та креативні сектори в Україні не в повній мірі інтегровано в реформи культурної політики. Необхідно синхронізувати реформи культурної політики на рівні СхП, розробити прозорі інструменти для участі представників культурної сфери в процесах прийняття рішень з урахуванням великої кількості стейкхолдерів. Третя ітерація програми «Культура СхП» має бути спрямована на залучення представників культурного сектору в реформування галузі на рівні СхП та формування спільної стратегії.

Слід звернути увагу на підвищення спроможності українських дослідницьких установ щодо прийому на стажування дослідників із країн ЄС та інших країн, які беруть участь у програмі ім. Марі Склодовської-Кюрі.

ІІІ. Пропозиції до нового документа до 2025 року

У майбутньому варто об’єднати програми для молодих лідерів під одною парасолькою та більше залучати бенефіціарів до формування молодіжної політики на локальному та національному рівнях. Необхідно також посилити роль ОГС у реформуванні професійно-технічної освіти та залучення молоді до неформальної освіти через різноманітні програми.

У майбутньому доцільно виділити мету підвищення обмінів і мобільності молодих учених. Окремим інструментом у СхП може стати запровадження спеціальних грантів для мініпроєктів дослідників, які повертаються зі стажування в країнах ЄС до своїх країн СхП, зокрема України, щоб вони могли на місці використати нові набуті знання та досвід.

ІV. Оцінка: ++

Фото: pixabay; ucrainistica.blogspot.com

Дослідження здійснено в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.