В 2020 році експерти УНП ФГС СхП в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом, проаналізували виконання «20 очікуваних досягнень Східного партнерства» за період від 16 вересня 2019 року до 1 вересня 2020 р.

Продовжуємо знайомити Вас із розділами моніторингу.

ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІСТЬ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ДОВКІЛЛЯ

16. ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

Анна Голубовська-Онісімова, експерт, Робоча група 3 УНП

І. Опис імплементації

У лютому 2019 р. Верховна Рада України прийняла Стратегію державної екологічної політики до 2030 року, покликану розірвати зв’язок між економічним зростанням та завданням шкоди навколишньому середовищу. Стратегія містить 30 індикаторів оцінки виконання. Було прийнято Закони «Про оцінку впливу на довкілля» (2017) та «Про стратегічну екологічну оцінку» (2018), триває їх впровадження.

Фактична ліквідація Міністерства екології та природних ресурсів у вересні 2019 р. шляхом об’єднання з Міністерством енергетики значно ускладнила досягнення результатів у сфері довкілля. Затвердження Верховною Радою України в квітні 2020 р. змін до Державного бюджету у зв’язку з епідемією коронавірусу спрямувало кошти, що були виділені на природоохоронні заходи, на інші статті витрат. 27 травня 2020 р. уряд знов утворив самостійне природоохоронне відомство.

Державне агентство водних ресурсів та органи басейнового управління забезпечили послідовність у підготовці Планів управління річковими басейнами (ПУРБ). Процес відбувається згідно з планом-графіком та дорожньою картою до 2024 р., що були затверджені Держводагентством у вересні 2019 р., оприлюднені на його сайті та оновлюються. За графіком імплементації ВРД ЄС в Україні на підготовку ПУРБ, а також проведення консультацій із громадськістю та публікацію цих планів відведено 10 років. Це означає, що лише у 2024 році такі плани мають бути затверджені для впровадження (водночас, попередні цілі СхП пропонували 50% ПУРБ затвердити вже у 2020 році).

2 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів», який передбачає створення нової системи збору обґрунтованих даних про лісовий фонд із метою, у тому числі, моніторингу лісів, що є важливим кроком на шляху запобігання та контролю за нелегальними рубками.

Урядом затверджено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року (2016) та план заходів з її впровадження (2017), проте Стратегія адаптації до зміни клімату (планувалася у 2020 р.) та заходи з адаптації секторів економіки (планувалися у 2019 р.) усе ще знаходяться на різних стадіях підготовки.

ІІ. Особлива увага

172418705

У сфері охорони довкілля Україна і досі не має чіткого плану інституційної реформи. Попри окремі досягнення, потенціал впровадження залишається слабким та нестійким, екологічній та кліматичній політиці притаманні фрагментарність та відсутність тяглості. Україні, насамперед, необхідно забезпечити стратегічний підхід у вирішенні екологічних проблем, адекватність та стійкість екологічних інститутів для забезпечення належного екологічного врядування.

Для надання підтримки цій складній реформі потрібно створити спеціальну двосторонню з ЄС робочу групу з моніторингу та контролю за досягненням цілей політики СхП у довкіллєвій та кліматичній сферах на рівні старших посадових осіб за участі фінансових установ, експертів та громадськості.

ІІІ. Пропозиції до нового документа до 2025 року

Нові екологічні та кліматичні Цілі СхП мусять бути узгоджені в термінах виконання з Угодою про асоціацію. Вони мусять містити досягнення належного екологічного врядування, зокрема щодо ефективного функціонування інститутів влади з планування екологічної політики, її впровадження, нагляду та контролю; забезпечення прозорості, підзвітності та інклюзивності діяльності. Бажано також, щоб нові цілі підсилювали тиск для повернення до графіка виконання згідно з Угодою про асоціацію пріоритетних секторальних реформ.

ІV. Оцінка: ++

Фото: agrarna-pravda.com; agroreview.com

Дослідження здійснено в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.