В 2020 році експерти УНП ФГС СхП в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом, проаналізували виконання «20 очікуваних досягнень Східного партнерства» за період від 16 вересня 2019 року до 1 вересня 2020 р.

Продовжуємо знайомити Вас із розділами моніторингу.

ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІСТЬ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ДОВКІЛЛЯ

14. ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Андрій Чубик, Центр глобалістики «Стратегія XXI», Робоча група 1 УНП

І. Опис імплементації

Період 2019-2020 рр. відзначився як низкою важливих кроків у напрямку посилення співпраці між Україною та ЄС у сфері енергетичної безпеки, так і втратою її динаміки через пандемію коронавірусу і кадрові зміни на урядовому рівні.

Проект EU4Energy продовжував надавати експертну допомогу з питань напрацювання нормативно-правової і регуляторної бази. Зокрема, відпрацьовані питання взаємодії операторів транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Молдовою, впровадження Регламенту (ЄС) 347/213 про енергетичну інфраструктуру, Регламенту (ЄС) 1227/2011 про прозорість оптового ринку електроенергії REMIT, створення запасів нафти і нафтопродуктів, а також розвитку чистої енергії.

На високому політичному рівні відбувався супровід переговорного процесу між Україною і РФ щодо підписання договору про транзит російського газу і сертифікацію незалежного оператора газотранспортної системи.

Для посилення інституційної спроможності Кабінету Міністрів України запущено проєкт Support to the Implementation of EU–Ukraine Association Agreement Phase II, який забезпечує проведення аналізу проєктів нормативно-правових документів щодо їх відповідності європейським енергетичним acquis.

Україна розробила Концепцію «зеленого» енергетичного переходу відповідно до засад Європейського зеленого курсу. Однак уже з березня 2020 р. розпочалося згортання реформ. Через політичні суперечності не вдалося провести сертифікацію оператора системи передачі електроенергії, що створило додаткові перешкоди в процесі інтеграції до ENTSO-E.

ІІ. Особлива увага

У другій половині 2019 р. Україна показала високий прогрес у реалізації заходів, спрямованих на підвищення енергетичної безпеки, формуванні довгострокової енергетичної політики в руслі Європейського зеленого курсу. Однак через внутрішні політичні причини цей прогрес суттєво знизився і вже призвів до низки переговорів щодо умов виконання взятих на себе зобов’язань, зокрема, що стосується виконання екологічного законодавства про скорочення шкідливих викидів від великих спалювальних установок.

Враховуючи складну економічну ситуацію, спричинену, зокрема, пандемією коронавірусу, Україна і ЄС потребують узгодження часових рамок виконання зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію і програми Східне партнерство. Відповідна робота може бути політично погоджена під час чергового двостороннього саміту ЄС-Україна і проводитися під егідою віцепрем’єрміністра з європейської інтеграції.

ІІІ. Пропозиції до нового документа до 2025 року

На період до 2025 р. у сфері енергетики варто зосередитися на реалізації таких цілей:

–                  посилення співпраці щодо протидії агресії РФ із використанням енергетичної інфраструктури і ресурсів, зокрема системна робота над скороченням імпорту й обмеження доступу до критичної інфраструктури на території України та ЄС;

–                  інтеграція ринку електроенергії України до ENTSO-E, що передбачатиме подальшу лібералізацію умов його функціонування, мінімізацію регуляторного впливу, сертифікацію оператора системи передачі на умовах незалежного системного оператора ISO, запровадження ринкових механізмів ціноутворення для всіх категорій споживачів, вільну участь виробників електроенергії в усіх організованих сегментах ринку, імплементацію Регламенту (ЄС) 1227/2011;

–                  формування дорожньої карти щодо співпраці між Україною і ЄС у процесі реалізації Європейського зеленого курсу, включно із часовими рамками імплементації нашою країною «Пакету чистої енергії для всіх європейців», зокрема плану виведення з експлуатації генеруючих потужностей на викопному паливі, нарощування частки низьковуглецевої енергетики, підвищення енергоефективності та просування цілей сталого розвитку і циркулярної економіки;

–                  узгодження планів щодо розвитку водневого сектору, зокрема виробництва, транспортування і зберігання «зеленого» водню, створення відповідних інфраструктурних і виробничих об’єктів, підготовку персоналу і розвиток технологій;

–                  координація планів розвитку електромобільності, зокрема видобуток і переробка необхідних сировинних матеріалів і їх безпечна утилізація, проведення досліджень і випробувань нових технологій батарей, створення зарядної інфраструктури вздовж основних транспортних магістралей та в міському середовищі.

ІV. Оцінка: ++

Фото: sigmatv.com.ua; Euronews

Дослідження здійснено в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.