В 2020 році експерти УНП ФГС СхП в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом, проаналізували виконання «20 очікуваних досягнень Східного партнерства» за період від 16 вересня 2019 року до 1 вересня 2020 р.

Продовжуємо знайомити Вас із розділами моніторингу.

ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ ТА НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ

12. БЕЗПЕКА

Віталій Мартинюк, Центр глобалістики «Стратегія XXI», Робоча група 1 УНП

І. Опис імплементації

Україна покращила здатність протидіяти організованій злочинності завдяки угодам про співробітництво з Євроюст (2016) та Європол (2016), призначенню офіцера зв’язку до Європол, діяльності Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС), Місії ЄС EUBAM, розробленій методології SOCTA, співпраці з Moneyval і OLAF.

Державне бюро розслідувань розпочало роботу у 2018р. Були схвалені закони щодо протидії фінансуванню тероризму (2019), відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою (2020). У 2019 р. схвалені Національна стратегія інтегрованого управління кордонами до 2025 р. та Концепція боротьби з тероризмом.

Схвалено Інструкцію з аналізу ризиків у ДПСУ (2017), що включає індикатори ризику потенційно небезпечного транспортування зброї.

У сфері кібербезпеки імплементується Будапештська конвенція, за винятком статей 17 і 19, схвалено Стратегію кібербезпеки (2016), закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки» (2017) і Загальні вимоги до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури (2019). Створено Національний координаційний центр кібербезпеки в РНБОУ (2016), Департамент кіберполіції (2015), діє акредитований у FIRST CERT–UA при ДССЗЗІ.

Україна приєдналась до роботи Центру передового досвіду РХБЯ ЄС (2011).

Закон «Про національну безпеку України» (2018) визначив інтеграцію України в безпековий простір ЄС. Україна долучалась до операції ЄС «EU NAVFOR ATALANTA» (2014) і бойових тактичних груп ЄС (2012, 2014, 2016, 2018, 2020 рр.), триває опрацювання нормативно-правових актів для участі в операції ЄС «ALTHEA» (Боснія і Герцеговина).

Елементи Спільної політики безпеки та оборони (СБПО/СЗБП) частково включені до програм НАДУ і ВНЗ МВС, СБУ і ДПСУ. Національна академія МВС входить до складу Асоціації європейських поліцейських коледжів, а Національний університет оборони України – до мережі Європейського безпекового та оборонного коледжу.

Україна долучилась до програма PPRD East із цивільного захисту і реагування на надзвичайні ситуації (2014-2019).

Реалізується Концепція управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій на 2015-2020 рр. Налагоджено співпрацю і цілодобовий обмін інформацією між Центром моніторингу та інформації Механізму цивільного захисту ЄС та Оперативно-черговою службою ДСНСУ.

ІІ. Особлива увага

В Україні не завершено законодавчу роботу у сфері протидії кіберзлочинності в контексті визначення електронної доказової бази та створення дієвої системи кіберзахисту критичної інфраструктури. Відсутній прогрес у реалізації Сендайської рамкової програми зі зниження ризиків стихійних лих.

В Україні все ще неналежно розвинена загальнодержавна система протидії нелегальній торгівлі зброєю та стала взаємодія з іншими країнами СхП.

Слід звернути увагу на розширення включення елементів СБПО/СЗБП у навчальні процеси українських ВНЗ, перш за все оборонних, які більше акцентують увагу на НАТО, та залучення представників України до місій та операцій ЄС.

Перераховані положення перебувають у стані опрацювання в Україні і можуть бути реалізовані в наступні роки.

III. Пропозиції до нового документа до 2025 року

Виконання завдань у секторі безпеки СхП у цілому сприяло імплементації Україною Угоди про асоціацію, а тому в новому рамковому документі слід передбачити такі завдання, які корелюються з процесами асоціації:

1) Започаткування сталого співробітництва між ЄС і країнами СхП із протидії гібридним загрозам.

2) Включити країни СхП до Системи ЄС зі швидкого сповіщення про дезінформацію.

3) Відпрацювати і впровадити в СхП багатосторонній механізм захисту критично важливої інфраструктури в країнах-партнерах у транскордонному або регіональному сегментах.

ІV. Оцінка: +++

 Фото: pixabay

Дослідження здійснено в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.