В 2020 році експерти УНП ФГС СхП в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом, проаналізували виконання «20 очікуваних досягнень Східного партнерства» за період від 16 вересня 2019 року до 1 вересня 2020 р.

Продовжуємо знайомити Вас із розділами моніторингу.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА РИНКОВІ МОЖЛИВОСТІ

4. МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС І РЕГУЛЯТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Максим Корявець, Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, Робоча група 2 УНП

І. Опис імплементації

За оцінкою стану реалізації Акту про малий бізнес для Європи, проведеною у відповідності до методології Індексу політики у сфері МСП (ОЕСР), Україна більш ніж на 10% збільшила основні показники щодо регуляторної бази, операційного середовища та підтримки МСП порівняно з 2015-2016 роками (серед них показники: інституційної та законодавчої бази, банкрутства, навчання підприємництва, доступу до фінансування).

Станом на 2019 рік кошти, надані Україні Європейським Союзом для сектору МСП від початку дії програми, були спрямовані на допомогу 3228 суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва, а також допомогли створити, за оцінками, 7226 нових робочих місць (звіт по Україні програми EU4Business).

ЄС продовжує надавати відчутну підтримку українському середньому та малому бізнесу. Інтенсивність європейської допомоги значно підсилилася під час пандемії COVID-19 на тлі збільшення кількості програм допомоги національних органів влади, зокрема і через спеціальні організації підтримки бізнесу: Офіс розвитку МСП, Офіс із просування експорту України, Український фонд стартапів, Офіс ефективного регулювання (BRDO).

Основними інструментами публічно-приватного діалогу в Україні на сьогодні можна назвати Офіс розвитку МСП при Мінекономіки (з платформами PRO та PRO Dialogue) та BRDO, а на рівні всього регіону Східного партнерства роль платформи для такого діалогу в більшій мірі наразі виконує проєкт EU4Business. Проведення бізнес-форумів Східного партнерства і надалі залишається головним інструментом здійснення регіональної економічної дипломатії.

На сьогодні широко розвинена інфраструктура підтримки МСП охоплює бізнес-центри, бізнес-інкубатори, технологічні/наукові парки, торгово-промислові палати і торговельні асоціації та промислові кластери (загалом більше 400 активних організацій підтримки бізнесу), які в т.ч. користуються підтримкою проєктів ЄС (наприклад, проєкт FORBIZ ініціативи EU4Business). У свою чергу, за посередництва ЄБРР ЄС також створив Мережу центрів підтримки бізнесу в 15 містах України.

ІІ. Особлива увага

Динаміка досягнення цілі до 2020 року в цілому відповідала заявленим показникам, проте наразі не можна говорити про 100% її виконання через відсутність чітких механізмів вимірювання ефективності програм підтримки МСП з боку ЄС та обмежений спектр інструментів надання фінансової підтримки бізнесу в рамках згаданих програм. Релевантні суб’єкти прийняття рішень з боку України та ЄС мають об’єднати зусилля задля проведення комплексного аналізу діючих/можливих механізмів фінансової підтримки МСП, а також удосконалення та зміцнення законодавчої бази для небанківських фінансових інструментів (мікрофінансування, факторинг, венчурний капітал і т.д.).

ІІІ. Пропозиції до нового документа до 2025 року

На майбутню перспективу до 2025 року, враховуючи останні тенденції у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та пандемічні виклики, пропонується додати до нового рамкового документа такі нові цілі, що мають стосуватися цифровізації сектору малого та середнього підприємництва:

–              створено гармонізовані нормативно-правові умови та вироблено спільне стратегічне бачення для цифровізації МСП у країнах СхП;

–              у всіх країнах СхП розроблено політики сприяння процесам цифровізації інфраструктури підтримки бізнесу (у т.ч. організацій підтримки бізнесу) відповідно до європейських практик;

–              у всіх країнах СхП створено механізми інституційної підтримки цифровізації МСП.

IV. Оцінка: ++

Дослідження здійснено в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.