В 2020 році експерти УНП ФГС СхП в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом, проаналізували виконання «20 очікуваних досягнень Східного партнерства» за період від 16 вересня 2019 року до 1 вересня 2020 р.

Продовжуємо знайомити Вас із розділами моніторингу.

МІЖСЕКТОРАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ

2. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Тетяна Іваніна, Бюро гендерних досліджень та стратегування, Робоча група 1 УНП

Юлія Савельєва, Жіночий консорціум України, Робоча група 1 УНП

І. Опис імплементації

В Україні протягом 2017-2020 рр. було прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів щодо забезпечення гендерної рівності, проведення гендерно-правової експертизи законодавства та проєктів нормативно-правових актів, впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, оцінювання гендерного впливу галузевих реформ та інші. Гендерний підхід інтегровано в низку стратегічних документів, зокрема в Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії подолання бідності, реформування системи управління державними фінансами, розвитку малого та середнього підприємництва та Плани дій з їх реалізації. Більше того, у 2020 році питання інтеграції гендерних підходів під час розробки нормативно-правових актів закріплено наказом Міністерства соціальної політики.

У 2020 році Україна приєдналася до міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності. У новому Виборчому кодексі вперше запроваджено сорокавідсоткові квоти для жінок, розпочата робота над новим національним планом дій із виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325 «Жінки, мир, безпека», який буде розроблятися за методикою управління, орієнтованою на результат.

Серед інших досягнень – посилено національний гендерний механізм, зокрема на рівні міністерств та ОДА, призначено штатних та позаштатних радників із гендерних питань, працює апарат Урядового уповноваженого з гендерної політики, налагоджено механізм координації з представниками країн-донорів, міжнародними та громадськими організаціями (донорська робоча група). Крім того, покращено доступність гендерно чутливих даних. Так, у 2018 р. підготовлено 25 обласних гендерних профілів та гендерні профілі окремих громад, які наразі оновлюються.

У рамках ініціативи EU4Business у всіх регіонах України було організовано мережу з 15 Центрів інформаційної підтримки бізнесу. Зокрема, за програмою Women in Business проводяться тренінги, консультаційні послуги та надаються кредити компаніям, якими керують жінки. Ініціатива EU4Youth пропонує 150 грантів молодим людям із числа внутрішньо переміщених осіб на створення стартапів у галузі сільського господарства. Проте наразі важко визначити результати цих програм, особливо зважаючи на виклики, спричинені COVID-19. Для подолання наслідків епідемії ЄС мобілізував для України пакет екстреної допомоги розміром понад 190 млн євро. Із цієї суми найбільшу частку спрямують на підтримку МСП. У рамках EU4Business деякі з програм мали бути скориговані для подолання наслідків кризи.

ІІ. Особлива увага

Питання ратифікації Стамбульської конвенції залишається в зоні особливої уваги. Також необхідно прийняти Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року (наразі схвалено концепцію).

Важливим після проведення місцевих виборів є і проведення гендерного моніторингу представництва жінок в органах місцевого самоврядування та посилення національного гендерного механізму на рівні громад.

Як і в попередні роки, фокус уваги має бути зосереджений на інтеграції гендерного підходу в секторальні реформи та оцінці їхнього гендерного впливу.

ІІІ. Пропозиції до нового документа до 2025 року

Виконання цілі «Гендерна рівність та недопущення дискримінації» сприяло процесу імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС. Гендерні питання включені до порядку денного всього процесу реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, партнерства Україна – НАТО, є важливим компонентом співпраці України з усіма міжнародними партнерами. Приєднання до міжнародного «Партнерства Біарріц» ставить і нові завдання: розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей із дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей. Ці питання особливо актуальні в контексті COVID-19. Враховуючи те, що наслідки пандемії мають непропорційно більший негативний вплив на жінок, серед нових цілей у новому рамковому документі важливо звернути увагу на оцінку гендерного впливу політик та заходів, спрямованих на подолання наслідків кризи.

ІV. Оцінка: ++

Фото impactplus.com; meusac.gov.mt

Дослідження здійснено в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.