В 2020 році експерти УНП ФГС СхП в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом, проаналізували виконання «20 очікуваних досягнень Східного партнерства» за період від 16 вересня 2019 року до 1 вересня 2020 р.

Починаємо знайомити Вас із розділами моніторингу.

 МІЖСЕКТОРАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ

1. СТРУКТУРОВАНА ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

Тищенко Юлія, ГО «Український незалежний центр політичних досліджень», Робоча група №1 УНП ФГС СхП

І. Опис імплементації

Загалом в Україні фіксується зростання кількості громадських організацій. Станом на 1 січня 2020 року офіційно зареєстровано 88.882. Порівняно з минулим роком їх стало більше майже на чотири тисячі. Громадські організації опікуються широким колом соціальних, гуманітарних питань та мають високий рівень суспільної довіри. За даними дослідження, 41% опитаних скоріше довіряє НУО, 5,9% довіряють повністю. Високий рівень довіри зберігається до волонтерських організацій (38,5%). Зокрема, 46,6%  респондентів скоріше довіряють, а 16,3% громадян повністю довіряють їхній діяльності (Фонд «Демократичні ініціативи», 2020).

У 2020 році завершується дія Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженої указом Президента України. Триває напрацювання нового проєкту документа та імплементаційного плану. Дія нової стратегії може бути розрахована до 2025 року, у розробці документа беруть участь й організації-члени Української національної платформи ФГС СхП.

У той же час незалежні моніторингові дослідження говорять і про посередній рівень виконання завдань Стратегії для розвитку ОГС, співпраці з органами влади. Так, із 41 завдання Стратегії 6 можна вважати виконаними, 11 – частково виконаними, 24 не виконаними (проєкт Ради Європи «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні» у співпраці з ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив», 2020).

Протягом 2020 року з боку держави було здійснено низку заходів, які покращують співпрацю з ОГС, сприяють підвищенню рівня стійкості. Наприклад, було запроваджено з державного бюджету конкурсні процедури на державне фінансування для ОГС осіб з інвалідністю, покращено процедури для ОГС-надавачів соціальних послуг, запроваджено в Законі України «Про публічні закупівлі» можливості спрощених закупівель для тих ОГС, які фінансуються з державного й місцевого бюджетів.

У 2020 році вимога до антикорупційних активістів щодо подання електронних декларацій визнана неконституційною. Разом із тим фіксується збільшення нападів на активістів: у квітні 2020 року 8 випадків; справи розслідуються неналежним чином. У ВР висуваються законодавчі ініціативи, які можуть суттєво погіршити правове середовище для ОГС.

В Україні відбувається діалог Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Української національної платформи (майже 150 організацій), Української національної платформи та уряду; відбулася оцінка Угоди про асоціацію в різних сферах. Реалізується проєкт «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», направлений на підтримку діяльності робочих груп. Улітку 2020 року створено Наглядову раду проєкту для моніторингу і координації роботи.

У той же час системна робота потребує постійної комунікації, заходів із підвищення стійкості Української національної платформи з боку уряду, поглиблення рівня комунікації.

ІІ. Особлива увага

Оцінка ситуації демонструє, що й сьогодні для ОГС актуальними залишаються політики у сфері розвитку співпраці держави з організаціями громадянського суспільства в наданні соціальних, аналітичних, правових та інших послуг; у просуванні нормативно-правової бази, яка б сприяла діяльності НУО, покращенні умов фінансової підтримки ОГС, розвитку відкритих та прозорих засад для фінансування програмних ініціатив ОГС з боку держави, підвищенні інституційної спроможності ОГС.

ІІІ. Пропозиції до нового документа до 2025 року

–            Підтримка поглиблення співпраці ОГС СхП, підтримка та розвиток ініціатив для платформ України, Молдови, Грузії для імплементації Угод про асоціацію.

–            Розвиток співпраці ОГС з урядами країн у сфері розвитку та поглиблення діалогу щодо розвитку місцевої демократії, доброго урядування, європейської інтеграції, прав людини.

–            Поглиблення роботи робочих груп Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, зокрема в комплексних питаннях безпеки, підвищення рівня соціальної стійкості в протидії гібридним загрозам для регіону СхП.

–            Сприяння реалізації моніторингових ініціатив ОГС, направлених на аналіз поступу в реалізації Угод про асоціацію в країнах СхП.

–            Сприяння розвитку нових компетенцій ОГС у сфері реалізації проєктів щодо цифрової грамотності, обміну найкращими практиками соціально орієнтованих ініціатив, направлених на забезпечення прав людини.

ІV. Оцінка: ++

Дослідження здійснено в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.