В рамках міжнародної акції «16 днів проти насилля», до Міжнародного дня прав людини (Human Rights Day), розуміючи важливість та підтримуючи одну з тем обговорення на Щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного  партнерства Why can’t Gender Equality wait? (з прийняттям Стратегії інтеграції гендерних аспектів Форум застосовує більш структурований підхід до сприяння гендерній рівності у всіх своїх структурах та операціях) члени Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного  партнерства,  звертаються до депутатів Верховної Ради України з закликом щодо невідкладної ратифікації  Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція) і запровадження в законодавство України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому та гендерно обумовленому насильству.

Ще у 2017 році у заключних зауваженнях щодо 8-ї періодичної доповіді України, Комітет із ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW) наголосив на вирішальній ролі законодавчої влади у забезпеченні повного виконання Стамбульської конвенції. У 2018 році уряд України затвердив Національний план дій щодо виконання рекомендацій, запропонованих у Заключних зауваженнях Комітету.

Більше того, зобов’язання подолання гендерно-обумовленого насильства узгоджується із зобов’язанням уряду у досягненні Цілей сталого розвитку №5, а саме – усуненні всіх форм насильства щодо жінок та дівчат у державній та приватній сферах.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

до депутатів Верховної Ради України

щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульської конвенції

Ми, Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного  партнерства,  звертаємось до депутатів Верховної Ради України з закликом щодо невідкладної ратифікації  Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (далі – Стамбульська конвенція) і запровадження в законодавство України міжнародні стандарти запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому та гендерно обумовленому насильству.

Найбільш поширеною формою порушення прав людини є насильство стосовно жінок, зокрема різні прояви домашнього насильства. Карантин, пов’язаний із COVID-19 загострив проблему та висвітлив прогалини у системі протидії домашньому насильству. Лише за перший квартал 2020 року надійшло майже 47 тис. звернень від громадян щодо випадків домашнього насильства, що майже на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.  В умовах дотримання карантину все більше жінок, дітей і людей похилого віку зазнають насильства і часто залишаються вдома поряд з кривдниками. Закликаємо представників влади не ігнорувати ці проблеми і вжити невідкладні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію домашнього насильства, незворотність покарання за насильство й надання максимальної підтримки і допомоги потерпілим особам, особливо дітям, людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Важливо відзначити, що Україна брала безпосередню участь у розробці Стамбульської конвенції та підписала її ще 2011 року. Пройшло майже десять років, проте наша країна досі її не ратифікувала. Звертаємось до Вас із закликом щодо невідкладної ратифікації Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, що стала результатом багаторічної поступової та фундаментальної роботи європейської спільноти з визнання проблеми насильства щодо жінок і розробки шляхів з подолання цього явища.

Крім того, Стамбульська конвенція є беззаперечно прогресивним документом, що забезпечує низку комплексних заходів із запобігання та протидії насильству над жінками та домашньому насильству. Вона визнає насильство стосовно жінок порушенням прав людини і, водночас, одним з видів дискримінації. Важливо взяти до уваги, що в 2017 році Комітет ООН із ліквідації дискримінації щодо жінок в остаточних зауваженнях до 8-ї періодичної доповіді України про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок  підкреслив вирішальну роль законодавчої влади України у забезпеченні повного виконання Стамбульської конвенції.

В 2018 році Уряд України затвердив Національний план дій щодо виконання рекомендацій, запропонованих у цих зауваженнях, однак питання щодо ратифікації конвенції залишається невирішеним, що не може не впливати на політичний імідж України. Приєднання України до міжнародного “Партнерства Біарріц” визначає забезпечення ефективної реалізації законодавства у сфері протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству як одне із зобов`язань.

Ратифікація Стамбульської конвенції сприяє комплексному підходу до боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством та суттєво доповнює існуючі інструменти, пропонує нові визначення термінів, посилює захист від дискримінації за ґендерною ознакою. Необхідність ратифікації Стамбульської конвенції зумовлена наближенням чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також пов’язана із зобов’язаннями України у сфері захисту прав людини перед Радою Європи.

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства звертається до депутатів Верховної Ради України з закликом щодо невідкладної ратифікації Стамбульської конвенції і запровадження в законодавство України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому та гендерно зумовленому насильству.

Довідкова інформація:

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП) – це мережа з понад 150 громадських організацій України, створена у 2011 р., що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства – об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум допомагає громадським організаціям регіону Східного партнерства адвокатувати важливі для їх країн питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства  регіону, здійснює громадський моніторинг виконання цілей Східного партнерства.

Перелік організацій, які підтримали Звернення:

Молодіжна організація «СТАН»
Бюро соціальних та політичних розробок
Центр “Жіночі перспективи”
Енергійна Країна
МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я”
ГПО «Права людини»
Точка опори ЮА
Міжнародний благодійний фонд «Небайдужі»
Українська призма
Вінницька ГО “Інформаційно-просвітницький центр “ВІСь”
Інтерньюз-Україна
ГО Міжнародна Школа Рівних Можливостей
ГО Європейський вибір
Харківська міська організація професійної спілки підприємців
Інститут демократії імені Пилипа Орлика
ГО “Криворізьке міське правозахисне товариство”
ГО Європейский  вибір
ГО “Інститут політичних та соціально-економічних досліджень”
Донецька обласна Г О Народний контроль
Фундація “Відкрите суспільство”
ГО “Інститут економічних досліджень та політичних консультацій”
Всеукраїнська професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства
Національний екологічний центр України
ГО Регіональний центр євроінтеграційних проєктів
Жіночий консорціум України
Харківська обласна організація професійної спілки підприємців
Жіноча благодійна оргнізація “Наші візії
Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр “Європейський клуб”
ГО «Львівське Ставропігійське Братство».
ГО Вінницький регіональний центр інформації “Креатив”
ГО ПК “МАЙДАН-ЗАХІД”
Інтелектуальна Україна ВГО
Кременчуцький антикорупційний центр
ГО “Демократична дія”
БО “Інтерекоцентр”

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ УНП ФГС СхП до депутатів Верховної Ради України щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульської конвенції, 8 12.2020

Ініціатором пропозиції був Ростислав Дзундза (координатор РГ1, “Бюро соціальних та політичних розробок”). Дякуємо пану Ростиславу за підготовлений проект Звернення.

Фото glavcom.ua

UNFPA Ukraine