Продовжуємо знайомити з результатами ініціатив, які були підтримані УНП в 2020 році в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.

Представляємо дослідження Івана Кульчицького (ГО «Агенція Європейських Інновацій», далі – ГО АЄІ, РГ4 УНП«Програми та інструменти підтримки розвитку інноваційної сфери України».

Мета ініціативи. Підготувати аналітичний документ, в якому представити порівняльний огляд наявних та очікуваних програм та інструментів підтримки розвитку інновацій в Україні, залучити ключові організації до обговорення ефективності наявних підходів до підтримки інновацій та надати рекомендації для органів влади різного рівня, а також для донорів.

В документі представлено огляд інструментів та політик українських державних структур у сфері інновацій, дій основних стейкхолдерів, впливу європейських програм на розвиток українських інновацій. Документ також містить  результати опитування активних представників інноваційної спільноти України та надано рекомендації щодо розвитку та вдосконалення інструментів інноваційної політики в України.

Представляємо декілька відповідей на питання анкети.

«Яке джерело державного фінансування інноваційних проєктів в Україні є найбільш результативним з точки зору корисності для розвитку економіки і суспільства України»:

–        Державне замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію – 40,7%

–        Український фонд стартапів – 37,4%

–        Державний фонд регіонального розвитку – 24,2%

–        Український культурний фонд – 22%

–        Державне оборонне замовлення для забезпечення національної безпеки і оборони – 20,9%

На питання анкети “Які елементи інноваційної інфраструктури потрібно підтримати в першу чергу за рахунок коштів державного бюджету України, коштів донорів та програм місцевого самоврядування”, найвищі оцінки отримали варіанти:

– наукові парки – 46%

– проєктні офіси в університетах та НДІ – 33,3%

– офіси трансферу технологій в університетах та НДІ – 33,3%

– стартап школи та акселератори – 31,7%

– інноваційні кластери – 31,3%

На думку І. Кульцицького, ці результати підтверджують, що більшість респондентів бачать основними осередками підтримки інновацій структури, які створені на базі чи за участі університетів та дослідницьких інститутів

В рамках дослідження були надані рекомендації щодо координації інноваційної діяльності на національному та регіональних рівнях:

•             Узгодити інструменти підтримки інновацій у стратегіях та планах, які розробляються на національному та регіональних рівнях.

•             Провести цільове засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій та Ради інновацій щодо вибору основних інструментів підтримки інноваційної діяльності України на період 2021-2023рр.

•             Створити Національне агентство інноваційного розвитку, яке буде займатись формуванням та розвитком української національної рамкової програми стимулювання інновацій. Українська рамкова програма (український Горизонт 2020 повинен інтегрувати в єдине ціле різні інструменти різних ЦОВВ).

•             Оцінити інноваційну складову у регіональних стратегіях на 2021-2027рр., які розробляються в областях України з врахуванням підходів розумної спеціалізації.

•             Розпочати підготовку України до викликів участі у наступній програмі ЄС HORIZON EUROPE.

•             Не рідше ніж раз на рік проводити підсумкове обговорення підсумків інноваційної діяльності за попередній рік за участю прем’єр міністра України, керівників профільних міністерства та широкої науково-технічної громадськості і бізнесу. До такого засідання відповідні органи державної влади готують спільний звіт.

В аналітичному огляді можете знайти «Короткий Довідник програм та інструментів фінансування інновацій».

При підготовці аналітичного огляду враховувались результати попередніх проєктів ГО АЄІ та пропозиції і матеріали таких експертів як Ю.Нікітін, О.Юрчак, В.Ночвай, П.Смертенко, В.Соловйов, Н.Подольчак, О.Кульчицький, членів робочих УНП СхП та УС ПГС, а також учасників заходів, які проводила ГО АЄІ.

В рамках ініціативи «Програми та інструменти підтримки розвитку інновацій в Україні» було проведено ряд заходів.
13 жовтня 2020 року ГО АЄІ разом з партнерами провела у Львові Регіональний форум інноваторів та підприємців Львівщини.

В рамках трьох панелей учасники  обговорили наявні та очікувані програми, а також інструменти і пріоритетні напрямки та проєкти підтримки інноваційної діяльності на Львівщині шляхом синергії зусиль та можливостей органів державної влади на центральному та регіональному рівнях, органів місцевого самоврядування та ключових організацій інноваційної сфери України. Обговорено процес підприємницького відкриття в біоекономіці та креативних індустріях. Обговорено також методику проведення дослідження креативних індустрій, участь у робочій групі з розвитку цієї програми.

Форум став важливим етапом на шляху формування сучасної інноваційної екосистеми регіону. З цією метою запропоновано створити міжсекторальний майданчик за участі органів державної влади, бізнесу та банків для підтримки інновацій для ведення постійного діалогу з метою визначення та підтримки точок економічного та інноваційного зростання області. В ініціативну групу увійшли організатори форуму та організації, які взяли участь у форумі. І одна з перших завдань для цього майданчика стало є процес обговорення можливостей інноваційного розвитку пріоритетних галузей економіки Львівщини за методиками «підприємницького відкриття»  в рамках розроблення стратегії розумної спеціалізації Львівської області.

ГО «Агенція європейських інновацій» запропонувала до обговорення рекомендації Регіонального форуму інноваторів та підприємців Львівщини:

–        Створити міжсекторальний майданчик за участі органів державної влади, бізнесу та банків для підтримки інновацій для ведення постійного діалогу з метою визначення та підтримки точок економічного та інноваційного зростання області. В ініціативну групу увійшли організатори форуму та організації, які взяли участь у форумі. Просимо надсилати на мейл i.kulchytskyy@aei.org.ua пропозиції щодо тематики наступних заходів з інноваційного розвитку Львівщини.

–        Провести обговорення можливостей інноваційного розвитку пріоритетних галузей економіки Львівщини за методиками «підприємницького відкриття» в рамках розроблення стратегії розумної спеціалізації Львівської області. За інформацією від Департаменту економічної політики ЛОДА у стратегії розвитку Львівщини 2021-2027 пріоритетними видами економічної діяльності, які мають високий інноваційний та економічний потенціал та сприятимуть у майбутньому трансформації регіональної економіки визначено “Креативні індустрії”, “Біоекономіку”, “Медичний туризм” та такі види переробної промисловості як машинобудування і фармацію.

–        Розпочати консультації з Департаментом економічної політики ЛОДА щодо ідентифікації інноваційної компоненти в обласних програмах, які будуть виноситись на затвердження обласною радою. Мова тут іде і про традиційні види економічної діяльності, рівень інноваційності яких також доцільно розвивати.

–        Обговорити із ключовими інноваційними структурами області концепти інноваційних проєктів, які доцільно подавати на конкурси міжнародних та національних програм, в т.ч. готовність організацій Львівщини до участі у наступній Рамковій програмі ЄС «Горизонт Європа». Одним із таких пілотів може стати створення центру 4.0 для просування технологій Індустрії 4.0 в області.

–        Провести зустрічі з представниками новообраного депутатського корпусу Львівської ОТГ, Львівської обласної ради на предмет підходів та інструментів ефективного використання науково-технічного та інноваційного потенціалу Львівщини у програмах розвитку області та міста.

–        Провести спільний тренінг з Львівською торгово-промисловою палатою з формування практичних навичок використання інструментів Європейської Мережі Підприємств EEN та інших інноваційних програм ЄС для розвитку комерційного успіху інноваційних рішень.

27 жовтня 2020 року  в режимі  онлайн було проведено відкриту дискусію на тему «Шляхи розвитку досліджень та інновацій в Україні». В ході дискусії було обговорено можливості синергії щодо ефективного використання міжнародних, національних та місцевих інструментів підтримки розвитку інновацій; ознайомлено широку науково-технічну громадськість, бізнес середовище та представників органів державної влади і місцевого самоврядування з досвідом діяльності інноваційних структур, які діють в Україні; надано пропозиції для формування планів спільних дій на 2021-2023 рр. для включення інструментів підтримки інновацій у національні та регіональні стратегії.

Відео запис дискусії та презентації спікерів розміщено на сайті ГО АЄІ.

Матеріали дослідження використані автором Іваном Кульчицьким на виступі  10.12.2020 на панелі СхП «Research&Innovation», на форумі 11.12.2020 «День досліджень та інновацій в Україні», який проводить Міністерство освіти та науки України спільно з Єврокомісією, а також у подальшій діяльності ГО АЄІ в рамках Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Аналітичний огляд «Програми та інструменти підтримки розвитку інновацій в Україні»

Презентація дослідження

Відео запис презентацій ініціатив на Щорічній конференції УНП ФГР СхП, 28-30 жовтень 2020