27 жовтня 2020 року  відбулося оn-line засідання Робочої групи №2 «Економічна інтеграція та зближення з політикою ЄС» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (УНП ФГС СхП).

Основною метою засідання було обговорення діяльності Робочої групи №2 ( в т.ч. презентація продуктів аналітичної діяльності групи) та підготовка до Щорічної конференції УНП ФГС СхП.

Засідання Робочої групи №2 «Економічна інтеграція та зближення з політикою ЄС» відбувалося відповідно до запланованого порядку денного.

 Починаючи з березня 2020 року діяльність РГ2 була сповільненою, порівняно з попередніми місяцями звітного періоду через негативний вплив пандемічної ситуації, викликаної поширенням COVID-19.

Проте активність членів РГ2 відбувалася в більшій мірі у форматі он-лайн, в т. ч. завдяки підтримці проекту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

РГ 2 продовжила свою діяльність по напрямах, що були визначені ще на початку 2019 року:

Напрям 1. Регуляторне середовище та розвиток малого і середнього бізнесу.

Напрям 2. Регуляторна політика та транскордонне співробітництво.

Напрям 3. Гармонізація цифрових ринків.

Напрям 4. Економічні зв’язки з Європейським Союзом і регіоном Східного партнерства.

Відповідно до вищезазначених напрямів у структурі РГ2 УНП ФГС СхП діяло 4 відповідні тематичні підгрупи. У зв’язку з оновленням складу РГ2 за останні місяці виникає необхідність оновлення перерозподілу членів РГ2 між підгрупами.

Представники РГ2 УНП ФГС СхП (4 особи) брали активну участь у роботі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП), у т. ч. 2 представники входили до Керівного комітету ФГС СхП, що значно посилило позиції УНП та РГ2 при впровадженні реформи ФГС СхП.

Більш детально про діяльність РГ2 в рамках тематичних напрямів та участі її представників у житті УНП ФГС СхП можна дізнатись зі звіту координатора групи

Однією з особливостей цьогорічного голосування за кандидатів на посаду координатора РГ2 є он-лайн формат його проведення. Представники проекту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП» Ірина Коссе (керівник проекту) та Марина Гутгарц (секретар УНП) розповіли про технічно-організаційні деталі виборчого процесу в рамках Національної конференції УНП ФГС СхП. Голосування організовується за допомогою застосунку «Election Runner», що був порекомендований секретаріатом ФГС СхП. Дана система допомагає дотриматися анонімності голосування та мінімізації впливу на процес виборів з боку організаторів.

Під час засідання відбулося представлення кандидатів на посаду координатора РГ2 на наступні 2 роки:

– Коссе Ірина, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій;

– Куропась Ірина, Громадська спілка “Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини”.

Кандидати презентували своє бачення подальшої діяльності РГ2 та поділилися релевантним досвідом роботи у громадському секторі.

Під час засідання РГ2 відбулася презентація дослідження, проведеного Громадською спілкою «Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини» в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Серед основних рекомендацій, розроблених в рамках дослідження для розширення спектру використовуваних інструментів фондового ринку, розвитку необхідної фінансової інфраструктури та забезпечення повноцінного доступу до інформації про можливості та шляхи залучення фінансування з ЄС підприємствами МСП можна виділити наступні:

– Прийняти Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів;

– Прийняти Закони України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу;

– Прийняти новий Закон України «Про кредитні спілки»;

– Впроваджувати додаткові ініціативи з підвищення обізнаності потенційних отримувачів підтримки з ЄС про такі можливості серед МСП;

– Спростити процедури для отримання доступу МСП до фінансових ресурсів ЄС паралельно з реалізацією заходів для зниження кредитних ризиків;

– Ініціювати розробку та впровадження законопроекту та відповідних підзаконних актів для встановлення правових засад запровадження ефективних компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів на ринках капіталу України (відповідно до Директиви (ЄС) № 97/9/ЄС);

– Розробити/ініціювати розробку спеціалізованого законодавства, що регламентує усі форми сек’юритизації, встановлює правовий статус компаній спеціального призначення та окреслює специфіку оподаткування даних операцій із внесенням необхідних поправок до чинних законодавчих актів;

– Ініціювати розробку та впровадження нового законодавства України про венчурне інвестування інноваційної діяльності та внесення відповідних змін до суміжних законодавчих та нормативно-правових актів з метою перегляду порядку надання податкових пільг та встановлення жорстких законодавчих вимог щодо складу і структури активів венчурних фондів та операцій з ними;

– Розробити та реалізувати на державному рівні спільно з європейськими фінансовими інституціями ініціативи по запровадженню системи моніторингу за використанням європейської фінансової допомоги МСП України;

– Розширювати практику кредитних гарантій для МСП за участю європейських фінансових організацій (на перших етапах існування) з метою підвищення прозорості та сталості гарантування кредитування вітчизняного бізнесу;

– Ініціювати розробку спеціалізованого законодавства, що регламентує усі форми сек’юритизації, встановлює правовий статус компаній спеціального призначення та окреслює специфіку оподаткування даних операцій, із внесенням необхідних поправок до чинних законодавчих актів;

– Здійснювати інформаційну підтримку у поширенні інформації щодо можливостей отримання регіональними МСП фінансової підтримки з ЄС.

З повною версією дослідження можна ознайомитись тут

В рамках засідання РГ2 також були обговорені проміжні результати моніторингу виконання «20 очікуваних досягнень Східного партнерства» в контексті діяльності групи, які будуть донесені до стейкхолдерів Саміту Східного партнерства у 2021 року.

В контексті розвитку малого та середнього бізнесу і регуляторного середовища можна зазначити, що динаміка досягнення цілей до 2020 в цілому відповідала заявленим показникам, проте наразі не можна говорити про 100% її виконання через відсутність чітких механізмів вимірювання ефективності програм підтримки МСБ з боку ЄС та обмежений спектр інструментів надання фінансової підтримки бізнесу в рамках згаданих програм.

Головні виклики в напрямку доступу до фінансів та фінансової інфраструктури, до яких належали створення і розробка альтернативних джерел фінансування для МСП та стимулювання кредитування в національній валюті у 2020 р., набули нових імпульсів до вирішення та, у порівнянні з 2017 р., спостерігається очевидний прогрес у їх подоланні. Разом з тим лишається проблема відсутності вірогідних даних, які б дозволили оцінити частку допомоги ЄС, надану у національній валюті.

Ситуація на ринку праці на місцевому та регіональному рівнях не дає можливості оцінити прогрес імплементації Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р. Очікуваного прогресу не досягнуто у сфері сільського господарства. Оцінка імплементації стратегій сільського господарства не здійснюється. Найбільш критичним питанням у даній сфері лишається забезпечення прозорості.

В напрямку гармонізації цифрового ринку з ЄС Україна досі стикається з критичними проблемами кібербезпеки через: відсутність ефективної моделі кібербезпеки в усіх галузях промисловості, дефіцит кваліфікованих фахівців, а також обмежені ресурси для визначення та вирішення стратегічних завдань. Досі не проведено оцінки стану електронної комерції в Україні. Відсутня національна стратегія щодо розвитку цифрових навичок і компетентностей, що значно гальмує розвиток цифрової інфраструктури в Україні.

В контексті імплементації Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС особливу увагу варто звернути на питання уникнення запровадження необґрунтованих торговельних обмежень, особливо у сферах, де відбувається взаємне відкриття ринків. Для збільшення ефективності процесу наближення законодавства країн-членів СхП до норм ЄС важливо забезпечити швидкий аналіз відповідності acquis нормативних актів, які приймаються задля гармонізації з нормами ЄС, та отримання офіційних висновків ЄС.

Учасники засідання РГ2 були запрошені до подання пропозицій щодо майбутньої політики Східного партнерства після 2020 року в контексті економічної інтеграції та зближення з політикою ЄС країн регіону СхП. Пропозиції приймалися секретаріатом ФГС СхП для їх консолідації та відправлення на розгляд відповідних підрозділів Європейської Комісії.

Також під час засідання були обговорені можливості залучення до процесів розробки Національної економічної стратегії до 2030 року.

Інформація надана координатором РГ2 УНП ФГС СхП Максимом Корявцем

Цей захід проведено в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. Окремі думки, озвучені на заході, жодним чином не відображають точку зору Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.